Välkommen

Smedjan

Nytt

Länkar

Säljes

Blandat

Fauna

Flora

Fåglar

Insekter

Natur

Ljud

Arter = 189 Vetenskapligt namn
Svanar = 4 arter Cygnus  
Gäss = 11 arter Anser,Branta  
Simänder = 6 arter Anseriformes Anatidae  
Dykänder = 5 arter Aythya, Somateria  
Skrakar = 3 arter Mergus  
Hönsfåglar = 7 arter Galliformes  
Lommar = 2 arter Gaviidae  
Doppingar = 4 arter Podicipedidae  
Skarvar = 2 arter Phalacrocoracidae  
Storkfåglar = 5 arter Ciconiiformes  
Rovfåglar = 10 arter    
Tranor = 1 art Grus grus  
Sumphöns = 2 arter Rallidae  
Vadare = 24 arter Charadrii  
Måsar/Trutar = 7 arter Laridae  
Tärnor = 2 arter Sterninae  
Alkor = 2 arter Alcidae  
Duvor = 3 arter Columbidae  
Gök = 1 art Cuculus canorus  
Ugglor = 9 arter Strix  
Tornseglare = 1 art Apus apus  
Praktfåglar = 3 arter Coraciiformes  
Hackspettar = 6 arter Picidae  
Lärkor = 2 arter Alaudidae  
Svalor = 2 arter Hirundinidae  
Piplärkor = 2 arter Anthus  
Ärlor = 4 arter Motacilla  
Strömstare/Sidensvans = 2 arter Cinclus cinclus/Bombycilla garrulus  
Trastfåglar = 9 arter Turdidae  
Sångare = 7 arter Sylviidae  
Kungsfågel/Gärdsmyg = 2 arter Regulus regulus/Troglodytes troglodytes  
Flugsnappare = 3 arter Muscicapidae  
Mesar = 8 arter Paridae  
Nötväcka/Trädkrypare = 2 arter    
Törnskata = 1  
Kråkfåglar = 7 arter Corvidae  
Stare = 1 art Sturnus vulgaris  
Sparvfinkar = 2 arter Passeridae  
Finkar = 9 arter Fringillidae  
Fältsparvar = 5 arter Emberizidae