Välkommen

Smedjan

Nytt

Länkar

Säljes

Blandat

Fauna

Flora

Fåglar

Insekter

Natur

Ljud

OBS! Bilderna är inte skalenliga
   

Snögås Anser caerulescens

Bläsgås Anser albifrons (från en gammal diabild)

Stripgås Anser indicus (från en gammal diabild)