Datum Tid Fakta
     
20200428 FM Hittade på en död hare som låg nedanför bomstocken där de satt förr i tiden och släppte spybollar. Inget var ätet på den.
20200427   En igelkott och hare ligger i bolådan
20200424   2 Bruna råttor i häcklådan
20200323 Kväll Kom hanen med ett harben som han lämnade över till honan som hon flög iväg med för att äta upp.
20200321 Kväll Hanen kom till häcklådan med en brun råtta som han flög iväg med för honan var inte där.
20200225   Satt en individ i den ovala grottmynningen längst ner med en Hare bredvid sig.
20200222   Hanen har en trolig tamduva i klorna.
20170303-   Ungarna matas med brun råtta (Rattus norvegius).
20160530 19:57 Nu är ungarna vakna och en äter på rådjurs skånken som fortfarande finns kvar på hyllan, skinnet är så segt att ungarna inte får loss något från den.
20160529 22:30 En unge biter på resterna av den 4:e rådjursskånken.
20160528 04:48 Äter en unge själv på en till rådjurs skånk nr 3 det är väldigt små bitar den får loss men den försöker själv..
20160528 18:19 Kom honan utan byte alla ungar rusade mot henne hon flyttade sig till en sten och ungarna drog sig tillbaka, sedan gick hon runt i redet och letade mat hittade en rådjusskånk som en ung började bita i då gick honan till björkarna på hyllans mitt men gick tillbaka till redet och letade reda på ett avätet rådjursben som hon flög iväg med
20160527   Matades ungarna med en ben av rådjur enligt en skärmdump som Hansa Andersson visade mig.
20160515 05:50 Ungarna sover i redet och honan sitter några meter till vänster och morgonens byte är en trolig gråtrut (Larus argentatus).
20160513 18:15 Nu pågår matning och det kan vara en skata som de äter efter en halvtimme var fågelkroppen uppäten och ungarna nöjda.
20160513 09:09 Honan tar fram ett byte bakom ungarna som är en brun råtta (Rattus norvegius) och börjar mata dem, även den lilla ungen får mat.
20160511 21:52 Flög honan det tog 21 min. att äta upp en tamduva.
20160412 20:49 Gick sedan fram till stupkanten där hanen satt och överlämnade en trolig vattensork till henne som hon svalde hel efter flera försök
20160409 20:36 Kommer hanen som landar till vänster  omhonan med en halväten brun råtta (Rattus norvegius) i munnen.
20150504
18:58
Honan är i häcklådan och har lämnat ett fågelbyte som är en skata (Pica pica) som är utan huvud och vingar. Ytterligare en skata åts under dagen.
20150504
05:48
Honan sitter utanför det gamla redet och ungarna sover i björkslyet.I häcklådan ligger det två bruna råttor
(Rattus norvegius) .
20150419
09:20
Letar honan efter byte i häcklådan och finner ett till höger om lådan som hon ger en unge som går in i häcklådan med bytet som är en bergfink (Fringilla montifrigilla), honan och ungen skymmer bytet, men ungen försöker själv att äta bytet och lyckas svälja den det var första gången en unge i årets kul äter själv.
20150411
07:42
Honan sitter i häcklådan och putsar en unge, matar sedan en unge med ryggen mot kameran, bytet är en tamduva, en unge försökte svälja sista biten men gav upp och då tog honan över och fördelar den i småbitar till två av ungarna och till slut svalde de var sin större bit där man såg fötterna på bytet som då gick att artbestämma.
20150318
07:12
Börjar hon mata en unge med det yttersta bytet som är en brun råtta (Rattus norvegius) och sedan den andra och äter även själv..
20150316 06:18 Kom hanen med en brun råtta (Rattus norvegius) som huvudet var borta på som han troligen ätit upp, honan börjar direkt bearbeta bytet som hon äter lite sjäjv av innan hon börjar mata minst en unge
20150315
07:05
Börjar hon bearbeta bytet som som är en brun råtta (Rattus norvegius) som hon matar årets första unge med.
20150209 15:48
Brun råtta (Rattus norvegius) som hon ätit upp huvud och en bit ner till frambenen.
20150208 13:44
Reste hon sig och fortsatte att äta på den bruna råttan (Rattus norvegius) som hon låg på.
20140715
22:57
Flög det en berguvsunge från kameran och landade på på häcklådan tillsammans med en annan unge som hade en brun råtta (Rattus norvegius) i klorna, den andre ungen flög ner och landade några m från häcklådan och den med råttan flög ner framför och bearbetade bytet  samtidigt som den andra tittade på, den med bytet går in med det i häcklådan
20140623 - Under dagen togs en tamduva som två ungar delade på enligt Sebastian Apelgren
20140514 20:38 Flög en unge till en stock till höger dit en vuxen berguv kom och levererade en brun råtta och sedan hoppflög ungen tillbaka med råttan i munnen och landade bakom klippan där dens syskon sitter.
20140510 04:16 Alla ungarna upptäckta i branten till höger om slyet varav en äter ett vitaktigt byte som ett syskon är väldigt intressert av och som den tog över, ytterligare en unge ser ut att äta på något som är vitt större byte.
20140208 14:40 Sitter honan utanför häcklådan och äter på en Brun råtta (Rattus norvegius) i långsam takt, det tog 23 min för henne att äta upp en halv råtta.
20130815 21:18 Lång mörk svans som kan vara en katt som den inte klarade av att svälja och svansen verkade gammal och seg
20130727 17:23 Flög ungen ut till den vänstraste delen av platån nedanför vattentanken/andra kurvan där den går fram till ett byte som är runt som en sten och är en Igelkott Erinaceus europaeus som den äter men sväljer inte det taggiga skinnet.
20130714 22:31 Åt på ett brun och vitaktigt fågelbyte som hon sedan matar ungen med, när den blir mätt börjar honan äta själv och tittar ibland upp mot den andra ungen som hon verkar prata med, bytet har korta ben men såg ut som tamhönsben
20130711 22:31 Flyger den mindre ungen till den högraste delen där den hittar en bukbit med ben och fötter från en vitaktig trolig tamkyckling
20130711 07:32 Börjar en unge äta på kråkan.
20130710 22:00 Satt båda ungarna utanför det gamla redet och plötsligt sträcktede på sig och sprang fort ja så fort att den ena krockade med ett björksly men när den kom på bena så sprang den vidare mot häcklådan där honan lämnade en vattensork
20130709 22:56 Kom berguvshanen och gav den ett byte som var vitt och mörkt som ungen försöker ta bitar från och det kan vara en Stenskvätte unge
20130705 06:46 Går honan till det gamla redet där som den andra ungen sitter utanför, hon går längst in i redet och tar upp Brun råtta i näbben som var halväten.
20130704   En vit fågel har levererats under dagen och ättits up
20130704 05:35 Kom honan med en Vattensork.
20130704 05:00 Nattens byte en vitaktig fågel.
20130702 - En ljus fågel ligger i den vänstra delen av HL och är en trolig tamhöna.
20130624 - Ett svartaktig råtta med ca i dm lång mörk svans ligger till vänster i lådan.
20130622 - Nattens byte är en skrattmås unge och en stor råtta + ett större pälsklätt byte some visade sig vara en trolig katt.
20130622 17:44 Matas den äldre lite mörkare ungen med det större pälsklädda bytet som visar sig i slutändan när ungen sväljer den sista biten med ben och fötter att det kan vara en katt.
20130621 07:00 Båda ungarna ligger och sover i häcklådans vänstra del och nattens byte är en skrattmåsunge.
20130620 04:00 Båda ungarna är i häcklådan och sover och det ligger tre byten där, två vita som är fåglar med gråa ben och ett svart som är en råtta med ca 1 dm lång mörk svans.
20130619 19:26 Lämnar honan häcklådan och den mindre ungen som honan inte matade försöker svälja en större bit och det är ett harben
20130619 05:25 Börjar hon mata ungen med en fågel med svart/vit färg som har simhud mellan tårna kan vara en sothöna, ungen försöker svälja en allt för stor bit som den ger upp, klara själv av att ta bitar från bytet medan honan putsar den på huvudet, unger försöker svälja den stora biten igen som tar flera minuter att svälja och det består bl.a. av ett fågelben.
20130617 13:16 Var honan i häcklådan och bar fram resterna från frukosten till ungarna, den biten som fötter syntes på sedan gick hon in i lådan och tog fram ytterligare en bytesbit som som fötter syntes som hon gav till en unge och sedan gick hon in i lådan och tog fram en tredje matbit med fötter, det verk som nattens byte har varit en kull ev.kråkfågel, när den sista ungen är nöjd äter honan upp fjäderresterna och hon visar som förra året att hon ser bättre på långt håll genom att träcka på sig och syna marken framför sig.
20130610 07:00 ca När arbetslaget kom ner i gruvan på morgonen så satt både hanen och honan nere på en klippa och bevakade en kul gräsänder som de skrämt ner i gruvan, dessa hade hoppat ner från en klippa och två var skadade, alla ungarna tog perguvsparet och matade sina ungar med.
20130223 16:17 När jag gick upp från gruvan såg jag att det var Rävspår på stupkanten och det byte som hon åt den 23:e var vitt och orange samma färgkombination som Rävens färger och jag har hört berättas från andra delar av Sverige att det har förekommit att berguv tagit Räv (Vulpes vulpes) därför undrar jag om det inte är så även i detta fall.
20120430 05:40 Sitter honan till höger om häcklådan och ungen är inne i häcklådan och ett brunt byte ligger i högra delen troligen en Brun råtta (Rattus norvegius)
20120430 04:58 Sitter honan i gamla redet med ett vitt byte som är en måsfågel och unger sitter en bit till höger från henne
20120429 09:48 Gick hon i i häcklådan och bearbetade ett byte som ser ut som en Igelkott (Erinaceus europaeus)
20120425 07:00 Morgonens mat har varit en  mörk gråaktig fågel troliken en kråka och ungarna sitter nu tätt intill varandra i häcklådan
20120421 05:41 Använder den större ungen sitt kontaktläte och tittar intensivt åt höger där honan kommer gående den ger den en halväten (Brun råtta Rattus norvegius) som låg till höger om häcklådan,som den går iväg med till den vänstra delen av häcklådan, sedan tar honan fram en till brun råtta som är ett byte som för första gången har kvar sitt huvud, hon börjar mata den yngre ungen men ganska snabbt kommer den större och tar över
20120421 06:28 Matar honan den mindre ungen vid det gamla redet med en Skata (pica pica) sedan kommer den större och tar över matningen och börjar sedan äta själv
20120420 16:50 Sitter honan vid det gamla redet och matar ungarna med en duva
20120418 04:53 Var hon tillbaka (gick inte att se om hon hade byte med sig) gick in i häcklådan tillsammans med den större unge som hon börjar mata med en sork
20120417 15:19 Är det bara en unge i häcklådan och honan sitter vid det gamla redet med en Brun råtta Rattus norvegius och en unge är på väg till henne som hon ger hela råttan men ungen klarar inte av att svälja hela så honan börjar mata den med bitar från bytet
20120417 05:45 Satt båda ungarna i bolådan och åt på en rovfågelsvinge brun mörk ovansida vit undersida med svart vingknoge (fjällvråk), det var den större som åt mest, till höger ligger en sork och honan är inte på bohyllan
20120413 18:51 Syntes den yngre vid den högra sidan av häcklådan samtidigt som honan gick ut från häcklådan med en (Brun råtta Rattus norvegius) i näbben som hon börjar mata den yngre och när den ättigt upp till ungefär till naveln på bytet försöker ungen att svälja hela bytet och vid 10:e försöket gick det bra medans den äldre ungen bevakade vad som skedde och var bered att ta över om den andra inte skulle klara av att svälja bytet
20120413 07:30 Är honan i häcklådan och matar den stora ungen med en sork som hon sliter små bitar ur, när nästan halva är äten sväljer ungen sorken
20120412 05:35 Den större sitter utanför häcklådand högra sida och äter på ett sork/råtta, inne i häcklådan sitter den andra ungen bredvid en råtta
20120411 05:45 Landade honan vid den mindre ungen och flög sedan bort till häcklådan där hon satt utanför när den mindre ungen kom dit och blev matad och efter en liten stund kom den större ungen tillbaka som blir matade efter den mellersta ungen och det verkar vara en (Brun råtta Rattus norvegius)
20120410 18:35 Matar hon en unge och det är en (Brun råtta Rattus norvegius) vilket syntes på den långa svansen ( som var längre än den de åt på morgonen)
20120410 07:56 Tar den större ungen bytet som är en (Brun råtta Rattus norvegius) som den bär in i häcklådan men den lyckaa inte svälja den och sedan får den sällskap av den andra ungen, bytet är dolt bakom dem
20120406 06:25 Lyckades den större ungen att svälja biten som var en tamduva efter minst 28 minuters ätande, sedan går den runt lite och backar ut mot kanten och skiter, en liten bit med en röd fot ligger kvar
20120405 06:16 Stora och lilla ungen matas i den vänstra delen av häcklådan med en fågel svart aktig fågel med rödaktiga kortare ben utan simhud och det måste vara en tamduva och det är stora bitar som de sväljer sedan somnar hela familjen i en stor grupp
20120405 07:34 Var hon tillbaka och matade ungarna med en nyslagen tamduva
20120404 05:32 Går honan in i redet och börjar mata mellanungen med en råtta som de inte äter upp helt, den minsta ungen går till vänster sida där den sitter och flaxar med vingarna, sedan backar den en bit och skiter
20120403 20:11 Börjar honan mata den mindre ungen men mellanungen tränger sig fram och tar över bytet som den sväljer och det är en mindre råtta, den mellersta ungen har nu visat flera ggr att det är den som tar för sig mest
20120403 06:42 Var matningen klar och frukosten bestod av en Kråka (Corvus corone) (grå kropp och svarta vingar), två korpar har nu landat framför redet och går på stupkanten men flög snart iväg
20120326 06:45 Honan matar sina ungar med en trolig Gräsand (Anas platyrhynchos) hane, hon hade rensat halva kroppen från fjädrar och satt i ett hav av fjädrar omkring sig, hon gav en unge en stor bit med mycket fjädrar som det tog ca 5 minuter för ungen att svälja, hon äter vissa bitar själv, en unge sket ut över häcklådans kant
20120325 06:38 Upptäcktes honan i redet där hon matade ungarna med ett svart byte som kan vara en Korp (Corvus corax). Den största ungen klarade av att själv ta för sig av bytet och svalde en längre bit med bl.a. fjädrar
20120320 06:29 Äter hon upp en spillning från en unge och hanterar bytet en kort stund, bytet är vit eller grå på buken med svart rygg och rödaoranga ben, det skulle kunna vara en Knip (Bucephala clangula) hane, kanske tagen uppe vid Krondiket, bytet hade inget huvud
20120318 06:47 Börjar det snöa och hon putsat stjärt och bröst, två ungar syns och den ena spyr upp en spyboll sedan börjar hon mata en unge med småbitar från en (Brun råtta Rattus norvegius) som är halväten två ungar syns tydligt
20120317 06:50 Matar hon båda ungarna och det verkar vara en (Brun råtta Rattus norvegius) som är dagens frukost, även rester från gårdagen fågel syns
20120316 16:18 Rensar hon bytet så hon kommer åt köttet och jag försöker gissa vilken fågel det är, kanske en mindre falk eller hök max 35 cm lång kanske en sparvhök eller stenfalk
20120316 06:52 Börjar hon mata den ungen med en mörk råtta med en svanslängd på minst 15 cm och då är det en (Brun råtta Rattus norvegius) som gäller
20120315 05:39 Börjar hon mata två ungar och den ena tar för sig mer än den andra och bytet är en sork
20120312 06:30 Vårdar hon redet,börjar äta på en svart större råtta
20120310 07:36 Satt hon och åt och det var en ekorre som hon åt det syntes bra när hon svalde svansen
20120310 09:22 Sväljer hon en sork
20120214 fm. Nattens mat ser ut att vara en eventuell tamduva enligt 2 fjädrar som låg i redets framkant
20120211 10:19 Plockade hon upp ett byte bredvid redet som såg ut som en råtta
20120110 08:04 Upptäcktes berguvshonan till vänster om redet där hon satt och svalde en större sork med kortare svans i storlek som en vattensork som hon svalde hel
20111027 17:06 Upptäckte hon ovanför kurvan där hon satt på en råtta (Brun råtta Rattus norvegius) den hade en enormt lång svans.
       " 17:08 Äter hon av råttan, vid fjärde försöket lyckades hon svälja den halvätna råttan
20111002 15:05 Åt den på ett svart byte som legat bredvid den idag och det kan vara den svarta tuppen som har legat i häcklådan och blivit rejält mörad under den gångna veckans värme
20110920 08:10 Går hon fram några steg och börjar äta försiktigt på råttan och hon tittar ofta på kråkfåglarna som flyger omkring henne, hon sitter bakom lite björksly som vi kommer att ta bort samtidigt som vi sätter upp den nya häcklådan om några dagar som vi kommer att placera på den vänstra delen av bohyllan så de kan välja om de vill vara på den gamla platsen eller häcklådan.
När hon börjar äta av bytet så blir hon direkt angripen av korpar därför tar det lång tid för henne att äta den här gången
20100306 14:16

Upptäcktes att en kråka hade blivit uppäten i snön nedaför bohyllan senaste dygnet

20090625  
Ett fågelbenmed en grön ring hittades i gruvan och visade sig vara ett ben från en höna så nu kan berguvarna även titulera sig "Hönstjuvar"
2009402 06:54 Började hon böcka med marken i redet och en död koltrast upptäcktes bakom, henne den blev liggande 1 3 dygn innan den försvann
20090317 16:59 gick hon ner i redet och kom upp direkt med ett byte som såg ut som en ekorre som hon åt upp, svansen svalde hon separat 17:10 hade hon svalt med vis möda den sista halvan av ekorren
20090213   Nattens måltid verkar varit en kråkfågel med anledning av de 2 svarta fjädrar som ligger på snökanten utanför redet
20090210   Det är mycket spår i snön på bohyllan och på snödrivan framför redet ligger det spår av en måltid som ser ut som pälsrester från ev.en hare
20090119 13:27 Började hon äta på en råtta som låg bakom henne, hon åt först upp huvudet i små tuggor och sedan svalde hon hela kroppen, samma sak har jag sett slagugglan göra att först äta upp huvudet
20090116 08:00 Berguvshonan ligger nu i redet och det är nu -17 grader, nattens föda verkar ha varit en kråka med anledning av de mörka fjädrarna och det gråa dunen som ligger på hyllan
20090113 15:57 Sedan flyttade hon sig en bit och tog upp något i munnen (svårt att se vad i mörkret) som visade sig vara ett pälsklätt byte som hon tog med sig och åt på vid den yttre delen mitt på bohyllan och det var för stort för att sväljas helt
20070805 21:20 Filmade jag 2 berguvsungar som turades om att äta på en hare

Uppdaterad 2020-04-28 webbmaster Kalle Bergström Epost