OBS! bilderna är inte skalenliga
Hornsteklar

Stor hornstekel
 
Urocerus gigas
 
20020806
       
         
Tallblomsteklar

Xyela longula
20110422
Ny Sverige art

Xyela longula
20110422
Ny Sverige art