Välkommen

Smedjan

Nytt

Länkar

Säljes

Blandat

Fauna

Flora

Fåglar

Insekter

Natur

Ljud

Berguv,Lappuggla & Slaguggla + ungar bild och ljud, mina bilder och egna ljudinspelningar
Berguv Lappuggla Slaguggla Övriga ugglor
Berguv Lappuggle profile Slaguggla Fjälluggla
Berguvshäckning Lappuggla 2 Slagugglans dräkt Hökuggla
Berguvarna i Falu gruva Lappuggla 3 bytes jakt Slaguggla ruvar Hornuggla
Berguvsungarnas tigg och kontacktläte Lappuggla flyger Slaguggleungar i bo Jorduggla
  Lappuggle ungar Slaguggleunge på marken Kattuggla
  Lappuggleungars tiggläte Slaguggelungar i träd Sparvuggla
    Slaguggleunge matning  
    Tiggande Slaguggleunge + hona