Välkommen

Smedjan

Nytt

Länkar

Säljes

Blandat

Fauna

Flora

Fåglar

Insekter

Natur

Ljud

OBS! Bilderna är inte skalenliga

Brun mosaikslända

Aeshna grandis

Brun mosaikslända

Aeshna grandis

Brun mosaikslända

Aeshna grandis

Brun mosaikslända

Aeshna grandis

Höstmosaikslända
Aeshna mixta
     

Blågrön mosaikslända

Aeshna cyanea

Blågrön mosaikslända

Aeshna cyanea

Blågrön mosaikslända

Aeshna cyanea

Blågrön mosaikslända

Aeshna cyanea

Starrmosaikslända
Aeshna juncea

Starrmosaikslända
Aeshna juncea

Starrmosaikslända
Aeshna juncea

Starrmosaikslända
Aeshna juncea

Kungstrollslända

Cordulegaster boltonii

Kungstrollslända

Cordulegaster boltonii
 

Guldtrollslända

Cordulia aenea

Guldtrollslända

Cordulia aenea
   

Fjälltrollslända
hona
Somatochlora alpestris
     

Tvåfläckad trollslända

Epitheca bimaculata

Tvåfläckad trollslända

Epitheca bimaculata

Tvåfläckad trollslända

Epitheca bimaculata
 

Fyrfläckad trollslända
 Libellula quadrimaculata

Fyrfläckad trollslända
 Libellula quadrimaculata

Fyrfläckad trollslända
 Libellula quadrimaculata

Fyrfläckad trollslända
 Libellula quadrimaculata

Bred trollslända
hona
Libellula depressa
     

Spetsfläckad trollslända

Libellula fulva

Spetsfläckad trollslända

Libellula fulva
   

Större sjötrollslända

Orthetrum cancellatum

Större sjötrollslända

Orthetrum cancellatum
   

Mindre sjötrollslända 
hona
Orthetrum coerulescens

Mindre sjötrollslända 
hane
Orthetrum coerulescens

Mindre sjötrollslända 
hane
Orthetrum coerulescens
 

Pudrad kärrtrollslända
 Leucorrhinia albifrons

Pudrad kärrtrollslända
 Leucorrhinia albifrons

Pudrad kärrtrollslända
 Leucorrhinia albifrons
 

Myrtrollslända
Leucorrhinia dubia

Myrtrollslända
Leucorrhinia dubia
   

Nordisk kärrtrollslända
hane
 
Leucorrhinia rubicunda 

Nordisk kärrtrollslända
hona
 
Leucorrhinia rubicunda 
   

Citronfläckad kärrtrollslända
 Leucorrhinia pectoralis

Citronfläckad kärrtrollslända
 Leucorrhinia pectoralis

Citronfläckad kärrtrollslända
 Leucorrhinia pectoralis

Citronfläckad kärrtrollslända
 Leucorrhinia pectoralis

Svart ängstrollslända
hona
Sympetrum danae 

Svart ängstrollslända
hona
Sympetrum danae 

Svart ängstrollslända
hane
Sympetrum danae 

Svart ängstrollslända
hane
Sympetrum danae 

Blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum

Blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum

Blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
 

Större ängstrollslända
hane
Sympetrum striolatum

Större ängstrollslända
hane
Sympetrum striolatum

Större ängstrollslända
hona
Sympetrum striolatum
 

Tegelröd ängstrollslända

Sympetrum vulgatum
     
       
       
       

Allt material är ©Skyddat Kalle Bergström FOTOSMEDJAN och får ej avbildas eller användas på internet..