Välkommen

Smedjan

Nytt

Länkar

Säljes

Blandat

Fauna

Flora

Fåglar

Insekter

Natur

Ljud

OBS! Bilderna är inte skalenliga
Arter Vetenskapliga namn English
Ägretthäger
Gråhäger

Ardea cinerea

Grey Heron
Purpurhäger Ardea purpurea

Vit stork

Ciconia ciconia

White Stork

Bronsibis

Plegadis falcinellus Glossy Ibis
     
     

Allt material är ©Skyddat Kalle Bergström FOTOSMEDJAN och får ej avbildas.