Välkommen

Smedjan

Nytt

Länkar

Säljes

Blandat

Fauna

Flora

Fåglar

Insekter

Natur

Ljud

OBS! Bilderna är inte skalenliga
Snäckor blandat

Större bärnstenssnäcka

Succinea putris
     

Mindre bärnstenssnäcka

Oxyloma elegans
     

Allmän agatsnäcka
Cochlicopa lubrica

Allmän agatsnäcka

Cochlicopa lubrica
   

Trädgårdssnäcka

Cepaea hortensis

Trädgårdssnäcka

Cepaea hortensis
   

Parksnäcka
Cepaea nemoralis
     

Fläcklundsnäcka

Arianta arbustorum

Fläcklundsnäcka

Arianta arbustorum

Fläcklundsnäcka

Arianta arbustorum

Fläcklundsnäcka

Arianta arbustorum

Trubbdisksnäcka

Discus ruderatus

Trubbdisksnäcka

Discus ruderatus

Trubbdisksnäcka

Discus ruderatus

Trubbdisksnäcka

Discus ruderatus

Skäggsnäcka

Trochulus hispidus

Skäggsnäcka

Trochulus hispidus
   

Vinbergssnäcka

Helix pomatia

Vinbergssnäcka

Helix pomatia
   

Blåbärssnäcka

Zoogenetes harpa
     

Glassnäcka
Vitrina pellucida
     

Linssnäcka

Helicigona lapicida
     

Slät spolsnäcka
Cochlodina laminata

Slät spolsnäcka
Cochlodina laminata
   

Strimspolsnäcka

Clausilia bidentata
     

Sträv skruvsnäcka

Columella aspera
     

Stor kamgälsnäcka
Valvata piscinalis
     
       
Musslor-Vattensniglar

Dammussla
Anodonta anatina
     

Flodpärlmussla

Margaritifera margaritifera

Flodpärlmussla

Margaritifera margaritifera
   

Stor dammsnäcka
Lymnaea stagnalis

Stor dammsnäcka
Lymnaea stagnalis
   
       
Sniglar

Pantersnigel 

Limax maximus
     

Spansk skogssnigel 

Arion lusitanicus

Spansk skogssnigel 

Arion lusitanicus

Spansk skogssnigel 

Arion lusitanicus
 

Röd skogssnigel

Arion rufus
     

Gråsvart kölsnigel

Limax cinereoniger
     

Åkersnigel

Deroceras reticulatum
     

Brun skogssnigel

Arion fuscus
     

Svart skogssnigel

Arion ater
     
       
       
       
       
       
       

Allt material är ©Skyddat Kalle Bergström FOTOSMEDJAN och får ej avbildas eller användas på internet..