Välkommen

Smedjan

Nytt

Länkar

Säljes

Blandat

Fauna

Flora

Fåglar

Insekter

Natur

Ljud

Art Vetenskapligt namn In english
Havsörn
Fiskgjuse
Kungsörn Aquila chrysaetos
Brun kärrhök Circus aeruginosus Western Marsh Harrier
Ormvråk Buteo buteo Common Buzzard
Fjällvråk Buteo lagopus Rough-legged Buzzard
Bivråk    
Duvhök Accipiter gentilis Northern Goshawk
Tornfalk
Pilgrimsfalk Falco peregrinus Peregrine Falcon