Välkommen

Smedjan

Nytt

Länkar

Säljes

Blandat

Fauna

Flora

Fåglar

Insekter

Natur

Ljud

OBS! Bilderna är inte skalenliga
Arter = 8
Vetenskapliga namn
English Fågelfjädrar
Talgoxe  
Svartmes Coal Tit  
Blåmes Parus caeruleus Blue Tit Vingfjädrar
Tofsmes Parus cristatus Crested Tit  
Entita Parus palustris Marsh Tit  
Talltita  
Stjärtmes  
Skäggmes  
       

Allt material är ©Skyddat Kalle Bergström FOTOSMEDJAN och får ej avbildas eller användas på internet..