Välkommen

Smedjan

Nytt

Länkar

Säljes

Blandat

Fauna

Flora

Fåglar

Insekter

Natur

Ljud

OBS! Bilderna är inte skalenliga

Makaonfjäril
baksida
Papilio machaon

Makaonfjäril

Papilio machaon

Makaonfjäril

Papilio machaon


Makaonfjäril
stack 18 exp.
Papilio machaon


Makaonfjäril
larv
Papilio machaon

Makaonfjäril
larver
Papilio machaon

Makaonfjäril ansiktet
Papilio machaon

Aspfjäril

Limenitis populi

Aspfjäril

Limenitis populi

Aspfjäril

Limenitis populi

Aspfjäril

Limenitis populi
       
       

Allt material är ©Skyddat Kalle Bergström FOTOSMEDJAN och får ej avbildas eller användas på internet..