Välkommen

Smedjan

Nytt

Länkar

Säljes

Blandat

Fauna

Flora

Fåglar

Insekter

Natur

Ljud

OBS! Bilderna är inte skalenliga

Stensnylthumla
 
Bombus rupestris

20100727

Åkersnylthumla

Bombus campestris


Åkerhumla
 
Bombus pascuorum


Vallhumla

Bombus subterraneus


Hushumla

Bombus hypnorum

Ängshumla

Bombus pratorum


Skogsjordhumla
Bombus cryptarum

Ljus jordhumla
Bombus lucorum

Backhumla

Bombus humilis

Stenhumla

Bombus lapidarius