Välkommen

Smedjan

Nytt

Länkar

Säljes

Blandat

Fauna

Flora

Fåglar

Insekter

Natur

Ljud

OBS! Bilderna är inte skalenliga
Art Vetenskapliga namn English
Bläsgås Anser albifrons
Sädgås Anser fabalis Bean Goose
Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
Grågås Anser anser Greylag Goose
Kanadagås Branta canadensis Canada Goose
Vitkindad gås Branta leucopsis
Hybrid Vitkindad gås/Fjällgås Branta leucopsis/ Anser erythropus Barnacle Goose/ Lesser White-fronted Goose
Prutgås
Gravand Tandorna tandorna Common Shelduck
Rostand
Stripgås Anser indicus Bar-headed Goose