OBS! bilderna är inte skalenliga
Vägsteklar-Pompilidae

Vargvägstekel
Anoplius viaticus

20090714
Kvicktjärn

Krokvägstekel

Arachnospila spissa
     
         
Blodbin-Sphecodes

Storblodbi

Sphecodes albilabris
20110811
Solbacka, Stora Tuna
       
         
Buksamlarbin-Megachilidae-Tapetserarbin

Smultrontapetserarbi

Megachile alpicola
20110704
Strömbo Grycksbo
       
         
Korttungebin-Colletidae-Citronbin-Hylaeus=15 svenska arter

Gårdscitronbi

Hylaeus communis

Ängscitronbi

Hylaeus confusus
20110615
Strömbo Grycksbo

Ängscitronbi

Hylaeus confusus
20110615
Strömbo Grycksbo