Välkommen

Smedjan

Nytt

Länkar

Säljes

Blandat

Fauna

Flora

Fåglar

Insekter

Natur

Ljud

OBS! Bilderna är inte skalenliga
Arter Vetenskapliga namn English
Brunand Common Pochard

Vigg

Anas crecca, Aythya fuligula

Common Teal,Tufted Duck
Ejder Somateria mollissima Common Eider
Alfågel
Knipa