Välkommen

Smedjan

Nytt

Länkar

Säljes

Blandat

Fauna

Flora

Fåglar

Insekter

Natur

Ljud

OBS! Bilderna är inte skalenliga
Arter Vetenskapliga namn English
Svarthakedopping Podiceps auritus
Smådopping

Skäggdopping

Podiceps cristatus

Great Crested Grebe

Gråhakedopping
     
     
     

Allt material är ©Skyddat Kalle Bergström FOTOSMEDJAN och får ej avbildas.