Välkommen

Smedjan

Nytt

Länkar

Säljes

Blandat

Fauna

Flora

Fåglar

Insekter

Natur

Ljud

OBS! Bilderna är inte skalenliga
Sidenbin-Colletes

Vårsidenbi
 
Colletes cunicularius

Vårsidenbi
 
Colletes cunicularius

Väggsidenbi
Colletes daviesanus

Korgsidenbi

Colletes similis

 
         
Sandbin-Andrena

Videsandbi

Andrena clarkella

2010041

Videsandbi

Andrena clarkella

Videsandbi
bakdel
Andrena clarkella


Vårsandbi

Andrena praecox


Sobersandbi

Andrena cineraria

Ängssandbi

Andrena bicolor

Gyllensandbi

Andrena nigroaenea

Sälgsandbi
Andrena vaga

Trädgårdssandbi

Andrena haemorrhoa
 

       
Långtungebin

Honungsbi

Apis mellifera


Honungsbi

Apis mellifera


Skogsbandbi
 
Halictus rubicundus


   

       
Gökbin-Nomada

Smågökbi

Nomada flavoguttata


Videgökbi

Nomada leucophthalma

Gyllengökbin
Nomada goodeniana


Gyllengökbin
Nomada goodeniana
 
         
Smalbin-Lasiogglossum

Bronssmalbi

Lasioglossum leucopus
       
         
Buksamlarbin-Magachilidae

Småullbi

Anthidium
punctatum