Sidan håller på att uppgraderas
 
Berguvsungen som nu befinner sig vid Rättviks Viltjour mår under rådande omständighet bra och stirrar argt och är aggressiv mot sin skötare den äter dock inte själv utan tvångsmatas men det är vanligt bland skadade rovfåglar. Det är ett ben i vingen som är av på två ställen men efter det att man lagt bandage på vingen så ligger ben bitarna bra.
Viltjouren har varit i kontakt med polisen som är de som beslutar om de skall betala operationen med pengar från viltskadefonden.... Polisen har lovat att komma med besked i dag eller i morgon. Om inte polisen ger ett positivt besked så kan vi hjälpa till med finansieringen av operationen genom att sätta in ett valfritt belopp på Rättviks Viltjour bankgiro 169-5436 eller på deras Swish 1236664361 och märka detta med "berguv". Om det blir pengar över kommer dessa att användas inom Viltjourens verksamhet. mer information om detta när vi fått besked om hur det blir lägger jag ut här.

20161015 Har nu på morgonen varit i kontakt med Rättviks Viltjour och de har fått ett positivt besked från polisen som meddelat att de bekostar operationen med pengar från viltskadefonden. Staten tar kostnaden för operationen men inte för mat under rehabiliteringen så de vore glada om vi kunde hjälpa till med den kostnaden. När operationen blir vet jag inte men de berättade att det tar ca 11 dagar för såret att läka, efter detta skall den träna upp flygförmågan innan den släpps fri.
Bankgironummer: 169-5436
Swish: 1236664361

 

20161017 Har just pratat med Rättviks Viltjour och de berättar att uvungen är på väg till Upplands Väsby. De berättade också att de nu har så mycket pengar att det kommer att räcka. Ni behöver inte skicka mer pengar. Att söva en fågel kan vara riskabelt men han kommer att få den bästa vården i Upplands Väsby. Uvungen är en hane./
Lars Lagerqvist

Sponsring till Berguvsforskningen i Dalarna
 
Sponsringen ligger just nere för att vi vet ännu inte hur det kommer gå med det ev. nya paret och de pengar som just nu finns på kontot räckar till de just nu tänkta behoven STORT TACK till alla tidigare sponsorer genom åren.
 
I Dalarna har det under åren bedrivits Berguvsforskning av olika slag genom Dalarnas Ornitologiska Förening som har finansierats genom
bl.a .sponsring.Den har genomförts fram till nu i tre olika projekt varav det 3:e pågår ännu.

Tidigare har sponsringen gått till :Berguvsmat, resersättning, kameran inköp med tillbehör.
 
Projekt 1.Berguvsuppfödning
Berguven hade gott tillbaka under många år och 1950 blev arten fridlyst.Även i Dalarna var berguvsstammen liten och höll på att försvinna .
Det var ornitologer från Mockfjärd/Dala-Floda och Björbo som var initiativtagare till detta och det var en av landets första berguvsuppfödningar.
1963 började man föda uppfödning av berguvar i hägn för att plantera ut dess ungar i lämpliga lokaler, de 2 första ungarna föddes 1965.
1977 tog DOF över uppfödningen och startade projekt "Berguv Dalarna" för att öka uppfödningen och kunna släppa ut så många ungar som möjligt i det vilda.


En familj i hägn inför utsättningen av årets ungar.                    Conny Trogen håller en uv som ska släppas
©Kalle Bergström

Flest par var det mellan åren 1985-2000, som mest var det 14 avelspar igång samtidigt, verksamheten höll på tills vi märkte en markant ökning av ropande berguv i landskapet.
2001-2003 kom en förändring då det började bli betydligt färre rapporter på ropande uvar igen och utvecklingen har forsatt neråt och nu är det flest uvar vid tätbyggder med större soptippar och ett fåtal uvar i glesbyggdens skogar.
Minskningen av berguvarna beror på att den har många fiender i narturen idag, järnvägen,trafiken, elledningar, vindkraftverk och den snabba förändringen i skogsbruket kan vara del i orsaken till minskningen medans andra ugglearter som lever i samma miljö klarar sig bra.
För att få veta om buruvarna kunde klara sig i det vilda startade vi en radiopejling av 4 st berguvar se Projekt 2
 
Projekt 2. Berguvspejling
Två berguvspar släpptes med radiosändare och pejlades av Kalle Bergström under två höst sässonger,vissa dagar fick han köra 25 mil för att hitta på hanen som flög mycket till skillnaden från honan som stannade längre tid på sina uppehålls platser.


Kalle Bergström med pejlingsutrustningen.

När världsarvet Falu gruva öppnade insåg vi att denna plats var utmärkt för att studera berguv på nära håll.
Projekt 3. Berguvskameran i Falu gruva
20080808 Startade berguvskamerans direktsändning från Falu gruva som sköts av Kalle Bergström.
Daglig dagbok med foto och film där alla viktiga obsar läggs in och sökning efter berguvar med kameran sker morgon och kväll.
 
Facebook 20130427 skapade (jag) Kalle Bergström denna facebook grupp för att informera om det allra senaste som som sker med berguvarna i gruvan och där uvspanarna kan skriva in vad de ser dit kameran inte når och informera om särskillda händelser som kan påverka berguvarnas beteenden..
 
Lars Lagerqvist började under juli 2014 med privat guidning för besökare vid Falu gruva. Hans rapporter har blivit ett jättebra kompliment till webbkamerans upptäckter.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2016-10-18 webbmaster Kalle Bergström