Datum Tid  Fakta   
20120430   Morgonväder:05:00 Klart+0C Solen upp:04:54 ner:20:56 Nu gäller sommartid
    Dag 52 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  04:58 Sitter honan i gamla redet med ett vitt byte som är en måsfågel och unger sitter en bit till höger från henne
  05:04 Upptäcktes den mindre ungen några meter ovanför kamerafästet där den satt och sov
    Jag tror nu att den mindre ungen som är så aktiv är en hane, för de är i vuxen ålder betydligt mer aktiva än vad honorna är
  05:33 Landade en fågel på kameran och två korpar är alldeles intill den mindre berguvsungen och honan har nu lämnat det gamla redet
  05:37 Flög korparna
  05:40 Sitter honan till höger om häcklådan och ungen är inne i häcklådan och ett brunt byte ligger i högra delen troligen en Brun råtta (Rattus norvegius)
  06:29 Satt det 8 korpar kring ungen nedanför kameran, det rasar mycket stenar där korparna rör sig.
  06:38 Landade berguvshonan vid ungen men korparna är kvar
  06:39 Gör honan ett utfall mot dem
  06:53 Honan är inte kvar och en korp nafsar på ungens huvud
  06:56 Kom honan igen och nu var det 11 korpar kring ungen
  07:09 Börjar berguvsungen att bita i honans fjädrar och då flyger hon upp och sätter sig på betong kanten
  07:12 Hade alla korpar flugit men kom snart tillbaka
  07:30 Landade honan igen vid ungen och gjorde utfall mot korparna som nu är 12 st, även ungen gör utfall
  07:34 Springer ungen till honan och de sitter intill varandra en kort stund och har näbbkontakt sedan flyttar sig honan en m
  07:36 Har det lugnat ner sig igen
  07:39 Är ungen på honan igen som flyger upp och sätter sig på betong kanten men flyger nästan direkt vidare och ungen går närmre kamerafästet och sätter sig vid betongväggen
  07:42 Fortsätter ungen att gå och hoppar upp på betongmuren och ut på vägen där den sitter stilla en stund innan den springer ner en bit efter vägen intill bergskanten nedanför häckhyllan klättrar den upp på en hylla en m upp och går fram till skyddsnätet
  07:48 Flög den några m och är nu nedanför stockarna
  07:52 Har ungen tagit sig upp på stockarna där honan satt igår och den tittar på korparna som flyger
  16:25 Satt honan ensammen i häcklådan
  18:28 Kom honan flygand eoch landade till vänster om häcklådan
  18:29 Flyttar sig honantill höger om HL. och ropar, det ljusa bytet vid gamla redet är nu uppätet och det var en måsfågel av något slag
  18:35 Använder honan sitt kontaktläte
  18:37 Går ungen fram till honan och har näbbkontakt sedan flög honan till hyllan ovanför kurvan där hon började bearbeta ett vitt fågelbyte som hon åt av och rensar fågelkroppen från fjädrar sitter sedan still och spanar medans vita fjädrar yr omkring henne
  21:45 Tändes valborgsbålet i gruvan men det var för mörkt för att se något på bohyllan där den äldre ungen satt och den yngre var på språng någon stans nere i gruvan
  22:15 ca Startade det fyrverkeri som nu var betydlgt kortare än tidigare år men innehöll smällande ljud, som jag har blivit lovad ett flertal gånger att det inte skulle genomföras vilket är ytterst beklagligt att man agerar på detta sätt trots att man från deras sida minskat ner omfattningen av fyrverkeriet jämfört med tidigare år så kan de smällande effekterna ge skador på berguvarna
    Den ikväll valda platsen för fyrverkeriet är den sämsta i hela gruvområdet för tryckvågen slår rakt in i branten där häckhyllan är och den ungen som fortfarande är kvar har ingen möjlighet att fly när det kraftiga ljudet träffar hyllan vilket kan ge negativa effekter på bl.a. hörseln som är ett av det viktigaste organet på denna art då den ska skaffa föda.
Vi vet att uvparet avbröt sin häckning 2011 efter att man även då genomfört ett fyrverkeri och att de senaste 17 åren har det varit 9 lyckade häckningar en känd störning gjorde att häckningen avbröts och de övriga 7 är relaterade till fyrverkeriet för det finns ingen annan känd orsak, därför borde inte fyrverkeri vara tillåtet i Falu Gruva för att den fridlysta Landskapsdjuret för Dalarna ska få en tryggad fortlevnad i landskapet

Berguvarna har gått starkt tillbaka i Sverige de senaste åren, därför är det mycket viktigt att värna om alla Berguvslokaler

20120429   Morgonväder:05:00 Klart+3C Solen upp:04:47 ner:20:54 Nu gäller sommartid
    Dag 51 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  05:00 Den äldre ungen sitter i häcklådan och den yngre är nu rakt nedanför den på en hylla i meter upp från vägen och den tittar flera ggr upp mot bohylla
  05:09 Hoppar den ner på vägen och går över den och sätter sig rakt nedanför kameran vid dess fäste
  07:09 Ungen och honan sitter kvar och ungen uppe på hyllan tittar ibalnd ner mot den andra ungen
  07:10 Flämtar ungen i häcklådan när solen skiner på den
  07:28 Börjar ungen klättra meter för meter upp på skyddsnätet med vingflax den stannar efter varje meter och är nu nästan uppe vid häckhyllan
  07:41 Var ungen nästan upp då den föll snurrande och flaxande längst ner och börjar sedan försöka ta sig till honan som går på rasskyds stockarna och sätter sig ovanför ungen som efter en stund går ut till vägkanten igen och tittar upp mot häckhyllan sedan försöker den ta sig till honan men det gick inte den vägen då fortsatte den efter en stund vidare nedanför raskyddet förbi massa plåt och gallerskrot
  08:00 Är ungen i munningen till gruvgången nedaför häckhyllan där man inte kan se vad som händer
  08:19 Sitter ungen som är kvar på bohyllan under rasskyddet
  08:35 Flyttade sig honan några meter
  09:35 Hade honan flugit
  09:45 Landade honan vid häcklådan och den andra ungen är fortfarande under skyddsnätet och det är nu mycket korp som flyger
  09:48 Gick hon i i häcklådan och bearbetade ett byte som ser ut som en Igelkott (Erinaceus europaeus)
  13:40 Är honan och den större ungen i häcklådan där det nu är skugga , på em satt honan med hängande vingar för att kyla sig i värmen även ungen gjorde lika dant
  13:49 Dammbadade ungen i boets högra del där det de senaste dagarna bildats en djup grop
  18:05 Matade honan den större ungen på häckhyllan
  18:19 Flög honan iväg med det större bytet men jag kunde inte se vart hon flög och jag kan inte hitta den andra ungen
  19:00 Var jag nere i gruvan för att se om ungen hade blivit instängd under skyddsnätet, men jag såg ingen plats där det kunde ske och jag såg inte ungen, honan satt ovanför kurvan och hennes tofsar syntes tydligt för hon var upprörd sedan flög hon och satte sig i den västra branten och hon var tyst hela tiden ( kameran förvränger ofta perspektivet och många ggr kan kameravinkeln göra att det ser värre ut än vad det är när den som nu visar en vy från sidan)
    Ungen som är på häckhyllan springer omkring och flaxar
  21:32 Landar en berguv på kameran
  21:34 Har ungen tagit sig upp på häcklådans tak där den sitter och avståndsbedömmer och flaxar väldigt mycket i mörkret
  21:47 Är det för mörkt för att se vad som händer
    Under kvällen fick jag ett mail från Margarereta Montin som promenerat runt gruvan och sett den mindre ungen gå väldigt långt efter vägen
20120428   Morgonväder:06:00 Mulet+7C Solen upp:04:49 ner:20:51 Nu gäller sommartid
    Dag 50 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  06:00 En unge sitter i HL. och honan sitter utanför gamla redet på den stora stenen med en ung en bit till höger
  06:31 Sitter honan och ungen och tittar på korparna som flyger förbi
  08:55 Spyr hon upp en spyboll
  09:15 Satt honan vid häcklådan och en unge var i den
  14:50 En unge i HL och en unge ligger på marken mellan skyddsnätet och HL solen skiner och det är skugga i HL
  15:58 Är båda ungarna i HL
  20:41 Lämnar ungarna HL och går ner under skyddsnätet
  20:47 Går de tillbaka upp bakom HL.
  20:56 Mycket hopp och flax
  20:59 Den större ungen kan nu hoppflyga ca 3 meter
  21:02 Har den mindre ungen tagit sig till det gamla redet där den biter på en lång svart vingpena, seda kom även den äldre och de hoppflyger och flaxar väldigt mycket nu
  21:23 Började den mindre ungen att flytta sig mer åt höger vid det gamla redet och den förflyttade sig längre och längre ner och
  21:28 Flög den mindre ner åt höger och försvann bakom kamerastolpen och har nu lämnat bohyllan, fortsättning följer i morgon
20120427   Morgonväder:05:30 Mulet+8C Solen upp:05:02 ner:20:49 Nu gäller sommartid
    Dag 49 = 7 veckor efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  05:23 Sitter den större ungen i HL. och den mindre i närheten av gamla redet där det ligger ett halvätet fågelbyte och mitt i mellan sitter honan och sover
  05:28 Använder honan sitt kontaktläte
  05:39 Äter den mindre ungen av bytet vid gamla redet
  05:55 Hade honan flyttats sig lite mot det gamla redet i en regnskur och hon använder sitt kontaktläte
  06:07 Använder honan sitt kontaktläte mot ungen i HL
  07:06 Ungen i häcklädan ligger helt utsträck och sträcker ut sina fötter så långt den kan (oh vad skönt den har det)
  07:48 Satt den större ungen och honan tillsammans och den ungen tog en fjäder från honans dräckt och honan gick in i HL ditt ungen följde efter och ungen söker intensiv näbbkontakt som gör att honan flyger ut ur HL och sätter sig utanför
  07:52 Flög honan bort till det gamla redet och satte sig på den stora stenen utanför och den mindre ungen är kvar här
  08:12 Matar honan ungen vid gamla redet
  08:15 Var matningen klar och honan hoppar ut till den yttre stenen och ungen följer med och sitter nu innanför henne
  11:57 Är honan och båda ungarna i häcklådan där hon matar den mindre ungen
20120426   Morgonväder:06:00 Mulet+5C Solen upp:05:05 ner:20:46 Nu gäller sommartid
    Dag 48 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  05:50 Båda ungarna sover i det gamla redet.
  06:56 Putsar den stora sina fjädrar.
  14:26 Var båda ungarna i HL.
    Från mitt på dagen regnade det och ungarna var då i HL.(häcklådan),de sov mycket idag och då behövdes ingen kamerabevakning
20120425   Morgonväder:06:00 Dimma +1C Solen upp:05:08 ner:20:44 Nu gäller sommartid
    Dag 47 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  07:00 Morgonens mat har varit en  mörk gråaktig fågel och ungarna sitter nu tätt intill varandra i häcklådan
  08:24 Är båda ungarna under skyddsnätet
  19:14 Är stora ungen vid öppningen men under skuýddsnätet den går upp bakom häcklådan och går runt den och in i den
  19:25 Pressar sig den mindre ungen under skyddsnätet längre ner och går upp till HL som den passerar bakom innan den går in i den
  21:04 Går de ut ur HL
  21:10 Nu är den stora vid det gamla redet och kan nu flyga 2 meter när den hoppar upp
  21:13 Är den lilla vid  gamla redet
  21:23 Är de åter utanför HL men nu springflaxar hoppar de fram och åter mellan gamla redet och häcklådan
20120424   Morgonväder:05:00 Regnskurar +3C Solen upp:05:11 ner:20:41 Nu gäller sommartid
    Dag 46 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  05:15 Sitter den större ungen i häcklådan och den mindre är påväg dit från gamla redet, båda är rejält blöta, framför häcklådan ligger det en stjärtfjäderfrån en Skata Pica pica
  05:28 Sitter de och putsar sig i omgångar
  05:41 Använder den större ungen sitt kontaktläte och tittar intensivt åt höger där honan kommer gående den ger den en halväten (Brun råtta Rattus norvegius) som låg till höger om häcklådan,som den går iväg med till den vänstra delen av häcklådan, sedan tar honan fram en till brun råtta som är ett byte som för första gången har kvar sitt huvud, hon börjar mata den yngre ungen men ganska snabbt kommer den större och tar över
  05:51 Bet den mindre ungen honan i några fjädrar och sedan i foten, då flög honan.Sedan sitter ungarna och avståndsbedömmer och den äldre ungen använder sitt tigg/kontaktläte
  05:57 Springflaxar de ut ur häcklådan och de sätter sig vid kilen i berget och tittar på de fåglar som flyger över ( de hör när jag ändrar kameran, för de  tittar på den när jag rör den).
  06:10 Sitter honan utanför gamla redet
  06:50 Sitter berguvshonan upp på häcklådans vänstra sidan och en unge är i häcklådan den andra sitter nedanför honan och går sedan in i häcklådan.
  07:01 Börjar den större att äta på en brun halväten råtta
  20:16 Lämnade ungarna häcklådan
20120423   Morgonväder:06:30 Mulet +3C Solen upp:05:14 ner:20:38 Nu gäller sommartid
    Dag 45 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  06:44 Båda ungarna är vid det gamla redet och håller på att sätta sig tillrätta för att sova
  11:50 Sitter honan till vänster på en sten vid gamla redet och ungarna är bakom och nedanför henne
  12:00 Drar en unge i honan fjärdrar då flyghoppar hon till stenen närmast redet men ungen följer gående efter då hoppar hon till den yttre större stenen och den yngre ungen försöker komma nära honan
  12:04 Flyger honan till höger
  12:50 Sover ungarna i det gamla redet
  15:22 Nu är båda ungarna vid häcklådan
  20:33 Går ungarna ur häcklådan och en går till honan som sitter en bit bort till höger
  20:35 Går honan in i häcklådan och ger en av ungarna några gamla fjädrar
  20:34 Sitter honan på kanten och den mindre ungen biter i hennes vingfjädrar och i en fot och då flyger hon iväg, sedan springflyger på hyllan och tar sig till gamla redet där de hoppar och flaxar en meter, det är väldigt mycket flaxande och spring fram och tillbaka på hyllan och ibland springer de mot något på marken som de tar upp i munnen men släpper ner det igen på marken kanske en träning att ta byte i framtiden
  21:01 Går de till vänstra sidan om häcklådan och den mindre går fram till rasskyddet
  21:03 Har den gått in under rasskyddet och den större kommer dit
  21:05 Biter den ungre ungen på skyddsnätet
  21:06 Den större tittar på när den mindre går fram och tillbajka under nätet men nu gick även den in under nätet
  21:09 Landar en berguv på kameran men ungarna sitter kvar vid skyddsnätet, den lilla går ner mot stupkanten men vänder åter (det är väldigt brant här)
  21:12 Den ena ungen är nu bakom häcklådan och den andra flytter sig närmre den
20120422   Morgonväder:06:30 Mulet +1C Solen upp:05:17 ner:20:36 Nu gäller sommartid
    Dag 44 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
    Ingen kamera bevakning under dagen idag
  06:43 Båda ungarna sitter i häcklådan och sover
  18:09 Är båda ungarna i gamla redet
  19:39 Ungarna är nu vid häcklådan
  21:01 En unge är i häcklådan och en utanför och nu är det för mörkt för att se vad som händer
20120421   Morgonväder:06:00 Snöfall +1C Solen upp:05:20 ner:20:33 Nu gäller sommartid
    Dag 43 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  06:28 Matar honan den mindre ungen vid det gamla redet med en Skata (pica pica) sedan kommer den större och tar över matningen och börjar sedan äta själv
  06:41 Flyttar honan bytet lite gran och då såg jag att det var en Skata (pica pica) och hon börjar nu mata den mindre ungen igen
  06:47 Börjar den större ungen ta för sig
  06:48 Flyttar hon bytet en liten bit så det ligger längst in under klippan
  06:51 Hoppflyger hon ut till en sten utanför redet
  06:52 Spanade hon in något till höger och flög iväg
  08:28 äter den äldre ungen av skatan
  09:35 Matar honan ungarna
  12:02 Sitter den äldre ungen i häcklådan medans den yngre ungen och honan sitter vid gamla redet, ungen putsar nu sina stjärtfjädrar som har blivit ganska långa
  12:14 Hoppflyger honan två ggr ut till stenarna framför redet
  12:33 Hade honan flugit och ungarna sover i var sin ända på bohyllan.
  14:05 Är båda ungarna på den vänstra delen av bohyllan vid kilen som går in i berget mellan häcklådan och gamla redet
  14:10 Har en av ungarna gått tillbaka till det gamla redet där den undersöker fjädrar från morgonens frukost
  18:31 Är båda ungarna vid gamla redet
  18.49 Är båda ungarna i häcklådan
  20:56 Flax sprang den minsta ungen ut från häcklådan och efter en stund gjorde den större samma sak
  21:01 Landade en berguv på kameran
  21:02 Sitter de på stupkanten nedaför gamla redet och berguven som satt på kameran flög
20120420   Morgonväder:06:00 Halvklart +0C Solen upp:05:23 ner:20:31 Nu gäller sommartid
    Dag 42 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  06:26 Satt honan i mitten av bohyllan och ungarna ligger och sover vid det gamla redet
  11:12 Sitter båda ungarna i häcklådan
  16:50 Sitter honan vid det gamla redet och matar ungarna med en duva
  17:08 Får den minsta ungen duvkroppen utan vingar men med stjärtfjädrarna kvar och ungen klarar av att svälja hela biten med några pauser efter 1 ½ minut var biten svald, samtidigt som den sväljer bytet sitter den och tittar på kråkfåglarna som flyger ovanför
  17:10 Var måltiden över
  17:50 Flög honan
20120419   Morgonväder:06:00 Halvklart +1C Solen upp:05:26 ner:20:28 Nu gäller sommartid
    Dag 41 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  06:20 Båda ungarna sitter i häcklådan men inge hona syns
  09:52 Satt honan några meter till höger om häcklådan och båda ungarna var vid gamla redet
  16:10 Satt honan vid gamla redet med ungarna
  20:19 Börjar ungarna gå från gamla redet tillbaka till häcklådan den minsta kommer dit sist
  20:39 Ungarna håller på att hoppa och ta fjädrar som om de tränade för att ta ett byte
  20:49 Gick en av ungarna in under raskyddnätet i den vänstraste delen av bohyllan,det är en glipa där som är ca 60 cm hög så ungarna kan gå fritt där (ett annat år ringde flera för de var oroliga för ungarna när de var här så jag åkte ner i gruvan då och kunde konstatera att det inte var någon fara )
  21:05 Började båda ungarna gå mot det gamla redet i mörkret
20120418   Morgonväder:05:00 Mulet -1C Solen upp:05:29 ner:20:26 Nu gäller sommartid
    Dag 40 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  04:51 En unge vid gamla redet och den större på väg mot häcklådan
  04:52 Flög honan från häcklådan
  04:53 Var hon tillbaka (gick inte att se om hon hade byte med sig) gick in i häcklådan tillsammans med den större unge som hon börjar mata med en sork
  04:57 Är den mindre ungen tillbaka vid häcklådan men sitter en bit bort
  05:01 Gick den mindre ungen in i häcklådan och matas direkt
  05:05 Gick honan ut och satte sig vid stupkanten och spanade medans ungarna gick ut och in i häcklådan
  05:06 Använder honan sitt kontaktläte
  05:07 Flög honan
  05:09 Började ungarna gå mot gamla redet och den mindre ungen stog en stund på stupkanten
  05:11 Var den stora först framme vid gamla redet
  05:17 Flög det fåglar över dem som verkade skrämma dem en kort stund
  05:18 Använder den större sitt tigg/kontaktläte
  05:27 Ligger de och håller på att somna i det gamla redet
  15:36 Sitter honan upp på häcklådan, inga ungar synliga de är nog bakom häcklådan
  16:49 Satt det en unge till höger om häcklådan
  17:24 Var båda unagrna synliga vid häcklådan och honan
    Ingen kamerabevakning på kvällen
20120417   Morgonväder:06:00 Mulet -1C Solen upp:05:32 ner:20:23 Nu gäller sommartid
    Dag 39 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  05:45 Satt båda ungarna i bolådan och åt på en rovfågelsvinge brun mörk ovansida vit undersida med svart vingknoge (fjällvråk), det var den större som åt mest, till höger ligger en sork och honan är inte på bohyllan
  05:51 Hoppflyger den mindre ut från häcklådan
  05:58 Går den mindre ungen baklänges i in häcklådan
  05:59 Kom honan inflygande och landade i häcklådan och börjar bearbeta vingen och matar den äldre ungen
  06:16 Matar honan den mindre ungen men det verkar mer vara en emotionel kontakt
  06:19 Går den mindre ungen ur häcklådan och den större äter fjädrar från bytets vinge och efter en stund går ungen in igen
  06:21 Går honan ut ur bohyllan, även den mindre medans den större fortsätter att bearbeta bytets vinge
  06:22 Har den ätigt klart
  06:26 Är båda ungarna vid kilen som går in i berget, sedan går den mindre halvvägs till gamla redet och efter en stund kommer den större ikapp och de stannar upp och avståndsbedömmer ofta
  06:34 Är den mindre ungen framme vid det gamla redet och sätter sig längst in och sedan kommer den äldre ungen
  06:37 Går de mot den högraste delen av bohyllan och de har ofta näbbkontakt med varandra
  07:00 Ligger ungarna i det gamla redet och sover
  13:50 Sitter båda ungarna och honan och sover i häcklådan
  15:19 Är det bara en unge i häcklådan och honan sitter vid det gamla redet med en Brun råtta och en unge är på väg till henne som hon ger hela råttan men ungen klarar inte av att svälja hela så honan börjar mata den med bitar från bytet
  15:25 Kom den större ungen till de andra och vill även den ta del av bytet och den får all mat för den är tuffast dvs. sträcker sig längst mot honans näbb så småningom för den mindre mat


©Kalle Bergström
  15:35 Tar den största över råttan som bara är bakben och svans kvar av och sedan hoppar honan ut till den yttre stenen utanför redet ditt den mindre ungen går och sätter sig intill henne
  15:42 Håller den mindre unge på att bita i honans klor
  15:45 Börjar honan att använda sitt kontaktläte
  15:46 Gården mindre ungen in i redet och bearbetar ett byte och honan vänder sig mot den och pratar mot den
  18:40 Ligger honan vid det gamla redet och ungarna i den högra kanten
  18:58 Kom den minsta ungen till det gamla redet där honan och den äldre ungen satt
  19:08 Flyttade hon sig till en av stenarna i den vänstra delen av gamla redet och ungarna har nu lagt sig
  20:20 Honan sitter i häcklådan och ungarna är nu vakna vid det gamla redet och det snöar
  20:24 Går den minst ungen ut till den yttre stenen
  20:28 Går den tillbaka till den större ungen under klippan
  20:45 hade honan flugit
20120416   Morgonväder:06:00 Snöfall -0C Solen upp:05:35 ner:20:20 Nu gäller sommartid
    Dag 38 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  06:00 Snöfall, ungarna är i häcklådan och honan sitter en bit bort till höger på stupkanten
  06:02 Går honan in i häcklådan och börjar mata ungarna som inte är så hungriga med en råtta eller ekorre svårt att se i snöfallet
  06:11 Flyttar hon bytet till den högra delen av lådan
  06:13 Går hon ur häcklådan och sätter sig till höger om den i det kraftiga snöfallet


©Kalle Bergström
  06:19 Går en av ungarna ut i snöfallet och in bakom honan
  05:21 Går ungen in i häcklådan igen
  08:30 Sitter honan i häcklådans yttre högra kant och går in under taket i det kraftiga snöfallet
  09:00 Vårdar hon ungarna, ser ut som hon putsar en unge på huvudet och hon har näbbkontakt med en unge utan att mata, en sorts emotionel beröring ( på samma viss kan man se att Slagugglorna gör så med sina ungar) men snöfallet gör att det är svårt att se
  15:52 Honan sitter i häcklådan i regnet och ungarna är i det gamla redet där de ligger och sover
  18:21 Är ungarna och honan i häcklådan och honan går ut ur den
  18:22 Båda ungarna äter på var sitt byte och den stora som sitter till vänster har en större råtta som den äter på och försöker svälja hela inklusive fram och bakben men den gav upp
  18:39 Hoppar den större ut ur häcklådan men går snabbt tillbaka där den mindre ungen äter av den stora råttan som har kortare svans än vad den bruna råttan har
  18:52 Fortsätter den större ungen att äta på bytet som den mindre inte klarade av svälja
  19:28 Var den tydligen mätt

©Kalle Bergström
  19:32 Går honan in i häcklådan och börjar mata den mindre ungen
  19:44 Är det den större som blir mest matad
  19:50 Sväljer den mindre den långa svansen och då är det en brun råtta som de äter, nu får de omväxlande mat och den yngre lyckades ta en större bit som den svalde snappt
  19:56 Fick den större den sista biten med bakbenen som den svalde, sedan gick den yngre ut ur häcklådan där honan redan sitter
  19:59 Använder honan sitt kontaktläte
  20:03 Nu är båda ungarna utanför bolådan en bit bort till höger på hyllan
  20:08 Går den större tillbaka och in i häcklådan igen
  20:11 Gick den mindre in i bolådan och efter en stund sätter de sig intill varandra på sina stjärtar
  20:24 Flög honan hastigt iväg och ungarna sträckte på sig samtidigt när det hände
20120415   Morgonväder:05:30 Mulet -2C Solen upp:05:38 ner:20:18 Nu gäller sommartid
    Dag 37 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  05:06 Är båda ungarna i det gamla redet och använder sitt tigg/kontakt läte, honan är inte på hyllan
  05:11 Tar sig den mindre tillbaka till häcklådan där den går in i den högra delen och börjar äta själv på ett byte
  05:22 Har den ättigt klart och den andra ungen är kvar under klippan vid den gamla häckplatsen där den sitter och putsar sig
  05:31 Håller den i redet på med matrester
  05:36 Ungen under klippan ligger nu och tittar sig omkring
  06:03 Vid häcklådan satt nu ungen tillsammans med honan utanför lådan och den andre ligger vid den gamla häckplatsen och sover
  06:04 Gick ungen in i häcklådan och honan spanar ut över gruvan
  06:07 Använder honan sitt kontaktläte och går in i häcklådan men går ut igen när ungen börjar bita i hennes fötter
  06:09 Går ungen ut till henne men går tillbaka in i häcklådan efter en stund, den andre unge ligger kvar borta i det gamla redet
  07:06 Hade honan flugit bort till det gamla redet och satt utanför ungen som nu vaknat
  09:10 Den mindre ungen sover fortfarande i häcklådan och berguvshonan har flyttat sig till den yttre stenen framför den andra berguvsungen som ligger i det gamla redet och sover
  09:32 Flög honan
  11:25 Är båda ungarna i häcklådan
  16:00 Satt honan i häcklådan
  16:15 Satt hon utanför häcklådan i regnet och använde sitt kontacktläte och plötsligt flög hon iväg och ungarna sitter tätt intill varandra i häcklådan
  20:08 Hade ungarna lämnat häcklådan och var på väg mot det gamla redet
  20:17 Var de framme vid gamla redet och de stannade flera ggr på vägen
  20:18 Flax hoppar den större på hyllan framför redet
  20:24 Gick den stora ungen tillbaka till häcklådans närhet det gick väldigt fort och den andre kom snart den med
  20:26 Går den stora ungen in i redet och biter på några spybollar sedan börjar den att putsa sig och den mindre går in i häcklådan och även den biter på spybollen
  20:34 Börjar den mindre ungen att använda sitt tigg/kontakt läte
  20:41 Landade en berguv på kameran
20120414   Morgonväder:06:30 Mulet +1C Solen upp:05:41 ner:20:15 Nu gäller sommartid
    Dag 36 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  06:20 Sitter ungarna i bolådan och sover inget byte är synligt och honan är borta
    På dagen var ungarna ofta bakom häcklådan men det starka motljuset gjorde att bilden inte var bra
  20:22 Flög honan som satt i kanten mot skyddsnätet till vänster om häcklådan
  20:40 Är en unge på väg åt höger och flaxar mycket, går sedan vidare mot gamla redet dit den hoppflyger sista biten
  20:48 Hade den mindre ungen kommit halvvägs då den första ungen gick tillbaka och möte den
  20:52 Var båda ungarna vid det gamla redet dit de tog sig vandrande och hoppande och då med flaxande vingar
  20:57 Hade den mindre gått tillbaka till häcklådan, nu är det för mörkt för att se vad som händer
20120413   Morgonväder:05:30 Klart +1C Solen upp:05:44 ner:20:13 Nu gäller sommartid
    Dag 35 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  05:48 Satt honan och ungarna 3-4 m till höger om häcklådan och under de närmsta tio minuteran sprang de omkring på hyllan mellan häcklådan och honan, som flyttade sig lite närmre stupkanten
  06:06 Satt ungarna tillsammans i häcklådand vänstra del
    I lådans högra del ligger flera mörka byten
  07:30 Är honan i häcklådan och matar den stora ungen med en sork som hon sliter små bitar ur, när nästan halva är äten sväljer ungen sorken
  18:50 Sitter honan ensammen i redet och använder sitt kontaktläte, en unge syns lite grand till vänster om häcklådan
  18:51 Syntes den yngre vid den högra sidan av häcklådan samtidigt som honan gick ut från häcklådan med en (Brun råtta Rattus norvegius) i näbben som hon börjar mata den yngre och när den ättigt upp till ungefär till naveln på bytet försöker ungen att svälja hela bytet och vid 10:e försöket gick det bra medans den äldre ungen bevakade vad som skedde och var bered att ta över om den andra inte skulle klara av att svälja bytet
  19:01 Flög honan
  19:38 Använder den storaungen sitt tigg/kontaktläte
  19:43 Går den stora ungen in i häcklådan och hoppar till den vänstra sidan där den bearbetar något men den sitter med ryggen mot kameran så det är svårt att se vad den gör men den mindre ungen
  20:00 Gick ungen ut från häcklådan till sitt syskon som sover till höger om häcklådan och sätter sig och sover intill den
  20:36 Sträcker den minsta ungen på sina vingar och den äldre lite senare
  20:44 Nu är det mycke vingflax och ungarna har flyttat sig lite åt höger på hyllan och den mindre ungen fortsätter att vara mer nyfiken
  20:50 Var de på det smalaste stället halvvägs till det gamla redet men nu är det för mörkt för att se vad som händer
20120412   Morgonväder:05:30 Mulet +4C Solen upp:05:47 ner:20:10 Nu gäller sommartid
    Dag 34 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
     
  05:35 Den större sitter utanför häcklådand högra sida och äter på ett sork/råtta, inne i häcklådan sitter den andra ungen bredvid en råtta
  05:41 Går den äldre ungen in i häcklådan där de båda håller på en stund innan de sätter sig mot varandra och sommnar
    När solen började värma sträcker de ut sig på marken
  07:52 Upptäcktes honan som satt uppe på häcklådan
  08 05 Gick den större ungen ut ur häcklådan går en bit bort till höger
  08:24 Var den tillbaka i bolådan igen
  12:16 Tog en av ungarna ett långt hopp inne i häcklådan och direkt efter det använde honan sitt kontaktläte
  12:25 Matar honan en unge i häcklådan
  16:51 Går honan ur häcklådan och använder sitt kontaktläte sedan går hon ställer sig till vänster om häcklådan och ungarna är kvar i den
  18:26 Gick honan in i häcklådans vänstra del där hon tittar bakom ungarna om det finns något byte kvar
  18:46 Matar hon den stora ungen med rester av en råtta och senare även den mindre ungen
  19:12 Använder hon sitt kontaktläte
  20:20 Hoppflög en unge ca en m ut från bolådan
  20:38 Flög honan
  20:41 Landade en berguv på kameran
20120411   Morgonväder:05:00 Dimma +5C Solen upp:05:50 ner:20:08 Nu gäller sommartid
    Dag 33 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  05:25 Sitter båda ungarna till höger om häcklådan, svårt att se i mörkret, ingen hona synlig
  05:30 Sträcker den äldsta på vingarna och på bena och byter plats med den andra ungen och tar ett skutt samtidigt som den flaxar med vingarna och förflyttar sig gåede flera meter från bolådan intill klippväggen
  05:34 Den mindre ungen hoppar och flaxar med vingarna men kom ingen stans, båda avståndsbedömmer genom att föra huvudet fram och tillbaka
  05:35 Den större ungen fortsätter att förflytta sig åt höger och den mindre följer efter gåaende och flaxande efter bergskanten
  05:41 Vänder sig den mindre och börjar gå tillbaka men den större fortsätter till höger och är nu mer än halvvägs till den gamla boplatsen, den mindre tar fart och går snabbt mot den större när honan landar mitt i mellan dem
  05:45 Landade honan vid den mindre ungen och flög sedan bort till häcklådan där hon satt utanför när den mindre ungen kom dit och blev matad och efter en liten stund kom den större ungen tillbaka som blir matade efter den mellersta ungen och det verkar vara en (Brun råtta Rattus norvegius)
  06:00 Går honan in i häcklådans vänstra del och lägger resterna från bytet där
  06:02 Går hon ut ur redet och ser om det ligger några rester kvar där hon matade ungarna och ungarna flaxar nu mycket med sina vingar och man ser att de putsar sig oftare
  06:11 Använder honan sitt kontaktläte
  12:43 Gick den ena ungen bakom häcklådan från höger efter 3 min var den tillbaka
  13:00 Försöker en av ungarna svälja den bruna råttan från i morse
    Fick ett nytt modem idag som även det krånklar därför inget nytt i dagboken em/kväll
20120410   Morgonväder:05:00 Mulet +1C Solen upp:05:53 ner:20:05 Nu gäller sommartid
    Dag 32 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  05:32 Sitter den större berguvsungen till höger om häcklådan och ev. äter den på ett byte med det är svårt att se i mörkret vad den gör, den andra ungen är i häcklådans högra del
  05:40 Nu kan jag se att den håller på att äta av ett byte som den sliter bitar ifrån och den andra inne i häcklådan backar ut mot kanten och skiter
  05:45 Lämna den bytet som är en råtta och går in i häcklådan
  05:53 Försöker den större ungen att svälja ett byte som den hittade i den vänstra delen av häcklådan men svårt att se då den sitter med ryggen mot kameran
  06:36 Använder den stor ungen sitt tigg/kontaktläte då honan har landat på hyllan i regnet
  06:38 Flög hon, ungen använder fortfarande sitt läte
  07:00 Upptäcktes berguvshanen i tornet vid betongfabriken på Ingarvet enligt Rolf Larsson Falunfabriken Swerock AB
  07:50 Matar honan ungarna till höger om häcklådan
  07:56 Tar den större ungen bytet som är en (Brun råtta Rattus norvegius) som den bär in i häcklådan men den lyckas inte svälja den och sedan får den sällskap av den andra ungen, bytet är dolt bakom dem
  08:04 Hoppar honan in i häcklådan och söker upp bytet som hon tar och då kommer ungarna till henne och hon har bytet i näbben och man ser den långa svansen på råttan, sedan bearbeter hon bytet
  14:00 Var jag nere i gruvan med SVT för en intervju och då fick vi se när honan lämnade bohyllan, ungarna är nu bruna men i webbkameran ser de gråa ut och det beror på kamerans vitbalans och häcklådans mörka färg
  15:55 Var honan på hyllan igen
  17:09 Matar hon ungarna
  18:35 Matar hon en unge och det är en (Brun råtta Rattus norvegius) vilket syntes på den långa svansen
  18:44 Använder honan sitt kontaktläte
20120409   Morgonväder:06:00 Mulet -2C Solen upp:05:56 ner:20:03 Nu gäller sommartid
    Dag 31 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  06:30 Satt det 2 ungar i redet men honan var inte på häckhyllan
  06:55 Sitter honan några m till höger om häcklådan
  08:05 Gick honan i häcklådan och ut efter en kort stund och jag kan bara se 2 ungar!!
  08:21 Använder honan sitt kontaktläte
  08:25 Ungen upptäcktes livlös nedanför bohyllan (jag åker dit och ser om den lever)
  09:10 Konstaterade jag att det var den minsta ungen som låg död nedför bohyllan och berguven tillhör statens vilt därför har jag lämnat in den till polisen som skickar den vidare på analys som visade att ena lungan hade punkterats av ett avbrutet revben.


©Kalle Bergström

Honan satt på hyllkanten ovanför men flög när jag kom och när jag stannade nedanför bohyllan flög hon närmre och varnade och när jag gick upp mot bilen satte hon sig på olika platser längre och längre från bohyllan för att avleda mig samtidigt som hanen satt upp i den västra delen och ropade hela tiden som jag var innanför gruvans staket
  12:30 Var berguvhonan i häcklådan och gick ur den och sitter sedan på stupkanten och tittar ner mot plattsen där jag hittade ungen död

©Kalle Bergström
  12:35 Går hon utanför häcklådan i undersöker marken till höger om häcklådan, hon sträcker på sig ibland för att få översikt, sedan går hon ner till stupkanten igen och tittar ner sedan flyttar hon sig nedanför häcklådan och tittar neråt där ungen låg död
  12:43 Flög hon ner och satte sig på betongräcket några m från den plats där ungen hittades död, där sitter hon och tittar på platsen och tittar upp mot ungarna på häckhyllan
  12:54 Flög hon mot den västra delen av gruvan
    Ungarna var sedan ensamna på bohyllan tills det blev mörkt
20120408   Morgonväder:06:00 Klart -3C Solen upp:05:59 ner:20:00 Nu gäller sommartid
    Dag 30 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
    Dagen började som den slutade igår med att mitt modem slutade att fungera men mitt på dagen hade jag kopplat in ett gammalt så jag kan köra kameran igen

ca 09:00-11:00

OBS! enligt mail från Lorentz Noteng, NorgeEnligt ett mail som jag öppnade KL. 05:00 20120410

Den minsta ungen satt i häcklådan tillsammans med honan och plötsligt hoppade ungen ut ur lådan och då bröts kameran i några sek.och när kameran kom tillbaka var ungen borta och honan gick ur häcklådan och satte sig vid kanten och tittade en lång stund ner över stupkanten (det är 9 meter ner)

  13:14 Föll ungen ner från hyllan enligt Renate Goudsmit som har skrivit om det i Forumet
    Jag har sett på fm att ungarna nu har börjat gå lite längre från häcklådan än tidigare
20120407   Morgonväder:06:00 Klart -5C Solen upp:06:02 ner:19:58 Nu gäller sommartid
    Dag 29 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  06:27 Satt alla ungarna till höger on häcklådan och honan satt ca 5 m från den till höger
  06:35 Gick den mellersta ungein i redets högra del
    När ungarna vilar i solen ligger de gärna helt utsträckta med huvudet mot marken
    Data krångel resten av dagen
20120406   Morgonväder:06:00 Snöfall +1C Solen upp:06:05 ner:19:55 Nu gäller sommartid
    Dag 28 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  05:57 Stora ungen håller på med att svälja en stor ljus bit med en vinge och det är nog en tamduva. Den klarar inte av att svälja hela bytet men sliter bitar från den som den sväljer
Honan håller på med den yngsta ungen utanför häcklådans högra sida och hon lägger sig med ungen under sig
  06:02 Använder honan sitt kontaktläte några ggr
  06:25 Lyckades den större ungen att svälja biten som var en tamduva efter minst 28 minuters ätande, sedan går den runt lite och backar ut mot kanten och skiter, en liten bit med en röd fot ligger kvar
  06:30 Går den stora ungen ut till honan och åter in i häcklådan till sitt syskon mellanungen
  09:50 Vårdar hon ungarna utanför häcklådan högra sida
  17:55 Använder hon sitt kontaktläte
  18:27 Hade hon flugit
  20:35 Hade hon inte återkommit
20120405   Morgonväder:06:00 Klart -4C Solen upp:06:08 ner:19:53 Nu gäller sommartid
    Dag 27 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  06:16 Stora och lilla ungen matas i den vänstra delen av häcklådan med en fågel svart aktig fågel med rödaktiga kortare ben utan simhud och det måste vara en tamduva och det är stora bitar som de sväljer sedan somnar hela familjen i en stor grupp
  06:52 Får den största ungen en bit som är stor men den sväljer den enkelt, även den minsta ungen får en ganska stor bit som den får kämpa med men inte klarar av till slut tar den hjälp av sin klo och drar ut bytet ur munnen och efter en stund börjar den äta av bytet som den själv styckar genom att dra loss mindre bitar från det, den äter själv.
  07:07 Försöker den lilla ungen att svälja sin bit igen men det som gör det svårt är att bytet innehåller en fot, den fick ge upp igen men ger inte upp och fortsätter att äta småbitar och försöker igen att svälja hela biten men får ge upp och fortsätter att dela upp bytet i mindre bitar och sedan försöker den igen att svälja hela biten men får ge upp igen och efter en stund flyttar den på sig och honan går till bytesdelen som hon tar upp och ger till en av de större ungarna som är skymda bakom henne och honan spanar nu intensivt ut över gruvan
  07:21 Flög honan
  07:34 Var hon tillbaka och matade ungarna med en nyslagen tamduva
  18:30 Använder hon sitt kontaktläte
  19:08 Hade honan flugit
  20:32 Nu är det för mörkt för att se vad som händer men honan har ännu inte återkommit
20120404   Morgonväder:05:00 Klart -4C Solen upp:06:11 ner:19:50 Nu gäller sommartid
    Dag 26 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  05:22 Ungarna i bolådan och honan sitter utanför till höger
  05:32 Går honan in i redet och börjar mata mellanungen med en råtta som de inte äter upp helt, den minsta ungen går till vänster sida där den sitter och flaxar med vingarna, sedan backar den en bit och skiter
  05:43 Matningen är nu klar och honan börjar använda sitt kontaktläte
  06:23 Matar hon den minsta ungen med lite smårester och hon har svårt att se på nära håll det visar hon tydligt när hon ska börja mata och ska plocka fram bytet som ska styckas, då söker hon trevande med näbben
  06:27 Matar hon mellanungen med en bit med vita fjädrar och sedan går hon ur häcklådan och undersöker fjädarna på marken
    Under dagen satt honan utanför häcklådan i omgångar
  19:58 Flög honan och ugarna ligger tätt tillsammans i den vänstra delen av häcklådan och en av de större använder sitt tigg/kontaktläte
  20:18 Landade en berguv på kameran
  20:34 Nu är det för mörkt för att se vad som händer på bohyllan
20120403   Morgonväder:06:00 Klart -6C Solen upp:06:14 ner:19:48 Nu gäller sommartid
    Dag 25 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  05:34 De tre ungarna sitter i en klump i redet och honan sitter i nysnön till höger snett framför häcklådan, i går kväll kom det ca 2 cm snö som ligger kvar, den stora ungen använder sitt tigg/kontaktläte
  05:40 Använder honan sitt kontaktläte
  06:34 Matar honan ungarna inne i häcklådan
  06:42 Var matningen klar och frukosten bestod av en Kråka (Corvus corone) (grå kropp och svarta vingar), två korpar har nu landat framför redet och går på stupkanten men flög snart iväg
    Den minsta ungen börjar nu få gråaktig näbb och börjar likna en berguv i karaktären
  07:00 Sover familjen i häcklådan (mor + barn)
  08:25 Nu ligger de två större ungarna utsträckte med huvudena mot marken och sover i solen, det ser skönt ut
  09:17

Börjar hona mata ungarna igen och det är de två största som får mat först, den lilla sitter utanför häcklådan och når då inte upp till honans näbb så småningom flyttar sig den första ungen som blev mätt och det var mellanungen som lämnade plats till de andra två ungarna som blir matade efter en stund kom mellan ungen tillbaka och tog direkt initiativet och fick mat igen men sedan är det den minsta som äter mest men de stora bitarna tar den största ungen

Vilken intensiv matning det blev där både den ynste och äldsta ungen intensivt försöker ta den mat som honan styckar och som de försöker att nå först genom att först komma i kontakt med hennes näbb

  09:50 Lämnar honan häcklådan och äter upp en massa fjädrar som låg utanför, det ligger mycket fjädrar här nu, sedan går hon in i häcklådan igen och flyttar på en vingbit
  09:55 Går hon ur häcklådan och skakar sin fjäderdräkt och sätter sig någon m från häcklådan, nattens snö har nu smält
  10:05 En av de större ungarna går runt med bytesrester som den bearbetar men svårt att se för den har ryggen mot kameran, ibland kan man se att ungarna hoppar fram när de förflyttar sig
  13:33 Honan och den stora ungen håller på med ett byte som ungen tar över från honan
  20:08 Använder honan sitt kontaktläte
  20:11 Börjar honan mata den mindre ungen men mellanungen tränger sig fram och tar över bytet som den sväljer och det är en mindre råtta, den mellersta ungen har nu visat flera ggr att det är den som tar för sig mest
  20:18 Flög honan
  20:30 Upptäcktes en berguv på den andra elstolpen
  20:34 Flög den ner åt höger
20120402   Morgonväder:06:00 Halvklart -2C Solen upp:06:17 ner:19:45 Nu gäller sommartid
    Dag 24 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
  06:54 Honan är i redet och matar till sist den mellersta ungen med en svart fågel, ungen sträcker sig intensivt mot honans näbb varje gång hon sliter av en köttbit från bytet, till slut tar ungen över bytet som den sätter sig på och somnar och honan sätter sig tätt intill ungarna som delvis kommer in under hennes bröstfjädrar
  07:30 Satt hela familjen utanför häcklådan till höger och bytet låg kvar inne i häcklådans högra del och fjädrarna från bytet yrde omkring i vinden
  13:10 Sväljer den mellersta ungen delar från bytet men någon minut senare verkar det som om den med helöppen mun kväljer ut allt igen samtidigt som det kommer en snöby
  13:44 Putsar den älldsta ungen sinn ena klo och kroppssidan
  13:44 Ur den mellersta ungens näbb sticker det ut en svart fjäder
    Man kan nu se att både vingpennor och stjärtpennorna har börjat komma de ser lite blåaktiga ut
  19:01 Går honan ut från redet där ungarna sitter i en grupp och hon sätter sig någon meter utanför
  19:03 Börjar hon använda sitt kontaktläte
  19:41 Flög honan hastigt och ungarna blev upprörda
  19:43 Gick den mellersta ungen ut ur redet och gick in till höger om häcklådan där den lämnade en spyboll, både den stora ungen och mellanungen håller på att röra huvudena fram och åter för att avståndsbedömma,även den stora ungen kommer ut från häcklådan, sedan kom det en kraftig snöby med de satt kvar tätt intill varndra och den lilla ungen satt inne i häcklådan, den verkar inte sova längre med huvudet på marken
  20:10 Ditter de två äldre ungarna kvar tätt intil varndra ute i snöfallet och den äldre använder sitt tigg/kontaktläte
  20:13 Landade en berguv på kameran
  20:14 Skakade kameran igen
  20:30 Nu är det för mörkt för att se vad som händer på bohyllan
20120401   Morgonväder:04:00 Mulet -3C Solen upp:06:20 ner:19:43 Nu gäller sommartid
    Dag 23 efter första kläckningen. Kameran bevakas inte hela dagarna!
     
  05:36 Honan och ungarna sitter utanför redet och honan håller på med ett byte och matar ungarna (svårt att se i mörkret) ungarna sitter nu öppet utanför henne, hon äter även själv av bytet
  05:44 Flyttade hon bytet och lade det mellan häcklådan och berget
  05:47 Nu har ungarna krupit in under henne till höger om häcklådan och hon använder sitt kontaktläte
  07:40 Matar hon ungarna med ett byte som innehåller fjädrar och svartvit dun honan går in i häcklådan och den stora ungen följer med, den mellersta ungen hittar en bit mat som den sväljer och den minsta ungen klarar av att ta sig in i häcklådan
  07:45 Flög plötsligt honan och hon landade i det gamla redet där hon sitter och tittar mot ungarna och använder sitt kontaktläte
  07:47 Flög hon tillbaka till häcklådan då det kom korpar
  07:50 Lade hon sig ner på den minsta ungen
  08:09 Kom en korp gående framför redet där honan ligger med två ungar och mellan ungen ligger till höger om häcklådan, inget hände och den flög
  08:50 Börjar honan gå mot det gamla redet men stannar på halva vägen då korparna kommer flygande stannar hon där( undrar om hon kommer att locka ungarna till denna plats den närmsta tiden, den minsta ungen måste nog få växa till sig så den klarar att gå själv innan det sker)
  09:30 Var hon tillbaka i redet igen och mellanungen sitter/ligger kvar utanför redet
  11:17 Går honan ut till den andra ungen,hon undersöker matrester och korpar flyger omkring över bohyllan hon verkar ha svårt att se på så nära håll, sätter sig med ungen framför sig
  12:45 Den äldsta ungen sitter och putsar sig vilket jag inte sett att någon unge gjort tidigare
  14:48 De två älsta ungarna sover nu sittande medans den yngsta ligger ännu med huvudet mot marken
  16:41 Kom det en kraftig hagelby men honan och ungarna satt kvar utanför bolådan
  18:52 Använder hon sitt kontaktläte och hon sitter utanför bolådan med ungarna under sig trots att hagelskurarna fortsätter
  19:00 Flög honan hastigt och ungarna ligger i en klump till höger om häcklådan
  20:25 Hade hon inte kommit tillbaka och nu är det för mörkt för att se något
     

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2019-10-04 webbmaster Kalle Bergström