Datum  Fakta
081231 En berguv upptäckt kl.08:08 på "stegen" där den stannade till ca kl.15:45 I år var fyrverkeriet inställt för första gången vilket nog var till stor fördel för Uvarna och orsaken var ekonomin, men jag har vid flera tillfällen påpekat det olämpliga med att ha detta vid ett häckande berguvspar
081230 i mörkret kl.16:20 besöktes boplatsen av minst en Berguv som flög iväg rakt mot kameran
081227 Kl.08:10 upptäcktes Berguvs honan "ligga" på redet på bohyllan samtidigt som hanen sitter på "fotohyllan" .Hela dagen satt om sovande på hyllan, ibland tittade hon efter fåglar som flög förbi och ibland gäspade hon så man såg den rosa tungan kl.15:14 hade hanen flugit och kl.15:30 började honan locka. Kl.15:58 sprang hon ut mot kanten där hon satt i 2 min sedan flög hon iväg
081226 Ingen Berguv upptäckt ännu, men under natten har boplatsen besökts, det var nya spår i snön
081225 En juluv upptäckt kl. 08:00 på "fotohyllan" där den satt hela dagen tills det blev mörkt, på morgonen var det ca -10 grader 
081223 kl.08:01 upptäcktes en Berguv på bohyllans vänstra övre del strax innan den flög, sedan upptäcktes en Berguv på "stegen" kl.15:04 ropade den i 2 min och kl15:27 ropade den i 10 min, den satt kvar när det blev mörkt
081222 En Berguv upptäckt 10:35 utanför kamerans räckvidd längst upp i den västra delen, under natten har bohyllan besökts det syntes spår i den nya snön
081221 En Berguv upptäcktes på" stegen" kl. 08:30 den satt på ett stag i mitten, kl.10:09 ropade den några ggr Kl.15:43 var det mycket vingflax i mörkret vid stegen
081220 En Berguv hittades på "fotohyllan" kl. 08:58 där den satt hela dagen men var svår att se i det täta snöfallet     
081219 En Berguv upptäcktes kl.08:48 på "stegen" på samma plats som i går, då den ropade. Den satt här hela dagen och ca 15:15 började den ropa intensivt och kl.15:19 flög den iväg  Hans Malmsten var vid gruvan kl.15:15-15:30 och upplevde följande: Ett vanligt hoande hördes först, sedan ett ljusare svar som bör ha varit honan. Sedan flög en och satt sig i kraftledning, sedan vidare på nattlig jakt Vacker syn!
081218 En Berguv upptäcktes kl.08:35 på "stegen" på samma plats som i går, den satt där tills det blev mörkt
081217 En ropande Berguv upptäcktes kl 14:16 då den satt i mitten av "stegen" på ett stag till vänster man såg då hur den vita halsringen svällde till en stor ballong när den ropade, under dagen har en Berguv besökt bohyllan det var spår i snön och det satt dun på grenarna vid boplatsen
081214 Ingen Berguv upptäckt under dagen, men det var väldigt många korpar som flög runt i gryningen
081208 En Berguv satt på "Fotohylla" hela dagen i snöfallet var den svår att se där den satt  på mycket långt avstånd från kameran och den upptäcktes kl.08:43, den ser något mindre ut och det kan då vara hanen den satt kvar tills det blev mörkt

Uppdaterad 2019-10-04 webbmaster Kalle Bergström