Datum Tid Fakta
     
20160630
Väder:08:00 Mulnande +16 Solen upp 03:32 ner 22:29 dag 69 sedan första ägget kläckts.
Dag 25 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.15 dag sedan alla hoppade.
  04:00 Satt det en ensam unge på hyllan ovanför grottan.
  15:00 Upptäcktes en unge på mitten av andra hyllan, lite senare kom det en till (som är den som ligger ovanför grottan.)Den duschade i regnet med vingarna utdragna.
  20:35 En unge sitter på den oranga sanden på andra hyllan till höger om grottan.
  20:43 Kom en till unge till sandområdet och efter 4 mn flög det åt vänster.
  21:04 Upptäcks två ungar långt till vänster på den andra hyllan.
20160629
Väder:08:00 Klart +15 Solen upp 03:31 ner 22:30 dag 68 sedan första ägget kläckts.
Dag 24 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.14 dag sedan alla hoppade
  07:50 En vuxen berguv sitter i grottan.
  18:58 Flög berguven från grottan och en ensammen unge kom springande på hyllan ovanför där den stannade ett tag och tiggde innan den förflyttade sig åt höger långt bort längs hyllan innan den försvan ur bilden.
  20:02 Upptäcktes två ungar på yllan ovanför grottan men låångt bort åt vänster och en vuxen ca 50 m till vänster om dem, den andre vuxna uven sitter vid björken på den östra sidan.
  22:15 Flyttade sig ungarna lite högre upp åt vänster.
20160628
Väder:08:00 Mulet +14 Solen upp 03:30 ner 22:31 dag 67 sedan första ägget kläckts.
Dag 23 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.13 dag sedan alla hoppade
  08:57 2 ungar och honan är på platån nedanför stenramlet lite till vänster bortom andra kurvan, den mindre ungen får ett minde byte som den inte är så intresserad av medans den större ungen tittar ett tag på sitt syskon men efter en stund springer den iväg på hyllan och tittar efter honan som flög efter 4 min gick sedan in i lövslyet mellan stenarna och grusplatån.
  09:13 Gick den mindre ungen tillbaka till bytet som låg i kanten mot småbjörkarna.
  09:47 Honan sitter nu vid grottan.
  16:45 En vuxen sitter i grottan och två ungar snett till höger på hyllan ovanför som i går.
  17:01 Kom honan med ett byte som hon landade med en bit bort så ungarna sprang dit och den som kom först fick bytet i storlek som en halv brun råtta. Nu sitter det ingen berguv i grottan, Strax innan detta hände hade ungarna flyguppvisning då de seglade med uppvindarna i branten
  17:04 Flög honan till vänster och satt sig en bit längre bort på hyllan dit den matlösa ungen tog sig och bet på hennes fötter då flög hon en bit åt höger och försvann ur bilden.
  17:52 Nu var honan hos ungarna igen men flög åt vänster och landade ovanför grottan.
20160627
Väder:07:00 Mulnande +14 Solen upp 03:29 ner 22:31 dag 66 sedan första ägget kläckts.
Dag 22 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.12 dag sedan alla hoppade
  06:36 En berguv sitter vid "Grottan" på den västra sidan.
  14:38 Kom de två ungar som håller ihop gående in i kamerans synfält på hyllan ovanför grottan där en vuxen uv sitter sedan i morse.
  16:58 Flög den vuxna från grottan.
  21:10 Började ungarna röra sig lite mera på hyllan.
  22:42 ca Flög ungarna och satte sig i den högra delen av samma hylla.
20160626
Väder:08:00 Mulnande+20 Solen upp 03:28 ner 22:31 dag 65 sedan första ägget kläckts.
Dag 21 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.11 dag sedan alla hoppade
  10:05 Leif Larsson ringde och berättade att han kunde se en unge i branten så jag svepte runt med kameran och hittade på den + en till som sedan flyttade sig upp i branten där man nu kan se två st. ungar som sitter en bit ifrån varandra. Just nu är det mulet så de behöver inte sitta i skugga men en bit upp i den kvalmiga värmen för att utnyttja uppvindarna efter bergväggen som svalkar.
  13:05 Nu sitter en unge och duschar i regnet med utslagna vingar.
  14:38 Nu när regnet tilltog flög den sista ungen in bakom bergsbranten där de suttigt tidigare dagar.
  22:00 Ringde Leif Larson och rapporterase in två sedda ungar och en inflygande uv i området dit kameran nu är riktad inför natten i branten bortom andra kurvan.
20160625
Väder:04:00 Mulet +17 Solen upp 03:27 ner 22:32 dag 64 sedan första ägget kläckts.
Dag 20 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.10 dag sedan alla hoppade
  03:55 Två ungar sitter bland stenblocken nedanför andra kurvan.
  19:13 Två ungar syns nedanför branten bortom de höga björkarna bortom andra kurvan.
    Under kvällen har de ätit Brun råtta.
  22:56 Sitter det en unge på stora stenen bortom matplatsen vid andra kurvan.
20160624
Väder:09:00 Mulet +17 Solen upp 03:27 ner 22:32 dag 63 sedan första ägget kläckts.
Dag 19 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.9 dag sedan alla hoppade
  08:27 En unge sitter bortom den flata stenen vid andra kurvan och biter på några björkgrenar.
  08:40 Gick den bakom den flata stenen.
  16:41 Kom en berguv flygande och landade intill berget men flög direkt till vänster.
  18:42 En vuxen berguv sitter under lite lövsly på hyllan ovanför "Grottan"
  20:15 En unge satt bort på matplatsen bortom andra kurvan men flög fram till den flata stenen vid vägräckets början som den försvann bakom och den vuxna uven sitter kvar ovanför gottan.
  20:18 Syns ungen som äter ett vitt byte och efter någon minut sätter sig en till unge vad matplatsen i bakgrunden.
  21:15 Flyttar sig en upp i branten, dit den andra flög myclet bra.
  21:25 Två ungar forsätter att ta sig upp för branten med vingflax som hjälp.
20160623
Väder:Mulet +15 Solen upp 03:26 ner 22:32 dag 62 sedan första ägget kläckts.
Dag 18 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.8 dag sedan alla hoppade
  13:45 En unge sitter i skuggan hitom stenen och en på andra sidan stenen vid vägräcket vid andra kurvan, i bakgrunden ligger en tom plastflaska som inte borde ligga där, jag har sett att ungarna bitigt i den och den spricker så är det inte alls bra.
  21:05 Honan matar just nu en unge med ett stort byte som är en harpalt en annan unge sitter bredvid och den tredje lite hitom dem och alla lite bortom andra kurvan.
  21:13 Flyttar honan harungen kanske 10 meter bortåt.
  21:16 Flög honan åt vänster och en unge fortsätter att äta.
20160622
Väder:-- -- Solen upp 03:26 ner 22:32 dag 61 sedan första ägget kläckts.
Dag 17 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.7 dag sedan alla hoppade
  15:44 Alla ungarna sitter nu en bit upp i branten vid en klippa bortom andra kurvan som de turas om att flyga från mot bergsväggen där de skymda äter mat.
  18:07 Alla ungarna tillbaka vid klippan, en av dem är på våg uppåt.
  19:38 Kom en unge flygande riktigt från vänster och landade på dagens klippa flög sedan till bergbrants kanten där de fick mat på em. där de två andra ungarna sitter.
  21:47 En unge flög minst 50 m och landade på den gamla matplatsen nere vid andra kurvan där ett syskon redan satt och ett tredje kom gående.
     
20160618
Väder:Regn 04:20 +14 Solen upp 03:25 ner 22:31 dag 57 sedan första ägget kläckts.
Dag 13 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.3 dag sedan alla hoppade
  03:20 En unge på den stora stenen vid andra kurvan och två bakom den, en unge kom gående och tog ett mindre byte vid stenkanten och flyttade sig bakom stenen dit den andra ungen redan gått.
  03:39 Kom honan med ett byte troligen en råtta och alla ungarna rusade mot henne de ca. 15 meter ifrån dem som hon landade och mellan ungen tog bytet som den satt på en stund och sedan flyttade sig bakom den vänstra stenen ditt även den andra ungen gick medans den stora satt kvar.
  03:49 Gick den större ungen mot den stora stenen och blev skymd, ibland ser man en unge som sliter med bytet i högra kanten på stenen.
  04:04 En unge sitter längre bort och äter med ryggen mot kameran, när den är klar går den och sätter sig bortom de båda stenarna, som den efter en stund försvinner bakom.
  04:10 Går en unge ut på asfalten och en annan syns mellan stenarna. Hoppflög den någon meter och tog sig tillbaka där de fick bytet och där satt en annan unge.En stenskvätta gillar inte deras närvaro.
  04:19 Kom honan och landade en bit bort till höger dit de två ungarna sprang men hon hade inget byte med sig den mindre små bet henne då på fötterna då gick hon bort mot den större stenen som hon flög upp och satte sig på och efter 3 min flög hon åt vänster och den mindre ungen försvann bakom den stora stenen.
  04:26 Springer den större till platsen där maten levererades.Använder sitt tigg/kontaktläte och tittar i riktning dit honan flög.
  04:30 Sitter det två ungar där efter en stund syns den tredje komma till dem en kort stund.
  14:00 En unge sitter där maten levererades i morse.
  14:07 Berguvshonan kom med en vit fågel som berguvsungen svalde ostyckad medans honan och en unge längre bort tittade på, efter 3 min. flög honan, Alla tre ungarna syns, en vid matplatsen och två vid det större stenblocket längre bort.
  14:15 De två ungarna på klippan tar sig nu uppför branten.
  20:21 En unge på " matplatsen" två högt upp i branten.
20160617
Väder:Mulet 04:00 +13 Solen upp 03:26 ner 22:31 dag 56 sedan första ägget kläckts.
Dag 12 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.2 dag sedan alla hoppade
  03:50 En unge sitter på stenblocket där det satt en i går 13:47 bortom andra kurvan.
  15:55 En unge sitter alldeles bortom andra kurvan.
  17:00 Har den flyttat sig lite till vänster.
  19:52 Kom ungen fram från buskarna till höger och satte sig på samma plats igen.
  21:00 Kom ungen tilbaka från höger.
  21:22 Nu är det två ungar synliaga på denna plats
  21:41 Nu sitter alla ungarna tillsammans på denna plats.
20160616
Väder:Klart 07:00 +9 Solen upp 03:26 ner 22:30 dag 55 sedan första ägget kläckts.
Dag 11 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.1 dag sedan alla hoppade
  02:25 Satt två ungar nedanför andra kurvan i lite ovanför betongfundamentet.
  Fm. Honan sitter på samma plats som igår i närheten av ungarna och hanen vid den större björken i den östra branten enligt Lars Lagerqvist på plats.
  12:55 Minst två ungar sitter till höger om det stora stenblocket bortom andra kurvan.
  13:13 Hanen satt kvar på samma plats.
  13:47 En unge har nu flyttat sig några meter till vänstra sidan om klippblocket till ett lågt stenblock.
  17:14 Alla ungarna verkar vara kring en björk nära kurvan och en av dem går mot den.
  17:55 Två ungar synliga bortom björkarna nedanför bergväggen bortom andra kurvan.
  17:59 Flyttar de sig uppåt i branten den ena ungen flög ett par meter
  18:07 Började ungarna sträcka ut vingarna i regnet och"duschade" för att sedan putsa den blöta fjäderdräckten, det var de två mindre ungarna.
    2013 såg det ut så här när de duschade.©Kalle Bergström
  18:43 Söker en unge skydd för regent under en björk i branten.
  20:46 Flyttar en unge på sig fram och tillbaka för att söka skydd i det kraftiga regnet, till slut satte den sig intill en klippa med lövsly bredvid
  21:30 Mycket vingflax för att skaka av sig vätan.
20160615
Väder:Klart 02:30 +10 Solen upp 03:26 ner 22:30 dag 54 sedan första ägget kläckts.
Dag 10 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.
  02:30 Alla ungarna sitter nu nedanför häckhyllan lite ovanför kamerafästet, en vid vägräcket, en på muren och en på nätet utanför muren. En biter på strömkabeln till kameran och en äter en tamduva som den minsta försöker ta ifrån den.
  03:05 Efter många försök lyckas den minsta snappa upp en bit som den större tappar.
  03:12 Sväljer den andra sista delen med duvans fötter.
  03:28 En unges mat har fastnat under nätet som den fick loss efter 8 min.
  03:45 Ungen stoppr in sitt huvud genom nätet för att få tag i maten som trillade ner där och lyckas efter fler försök men har svårt att hålla balnsen på nätet, tappar ner köttet igen under nätet som överges.
  04:05 Satt alla ungarna som i en triangel vilket man ofta ser.

©Kalle Bergström
  06:50 Sitter den största ungen vid andra kurvans vägräckes början där den ropar och en kommer gående dit från höger, den sista kommer gående efter räcket nedanför kameran .
  06:59 Nu sitter alla ungarna vid början på vägräcket vid andra vägkurvan.
  07:01 Flög den största upp och satte sig på räcket som även den andre gjorde, sedan flög den ena ner någon meter även den andra och nu tittar alla ungarna bortåt.
  07:19 Hade en av ungarna flugit upp på den närmaste stora stenen.
    De sitter nu helt öppet, vi får se hur länge det går.
  07:38 Flög den på stenen ner på marken dit den största ungen gick.
  07:47 De två största ungarna har nu flyttat på sig till plattån nedaför till höger, en går mot buskområdet nedanför det fasta berget till höger där den försvann bakom ett krön, även den minsta är påväg åt det hållet.
  08:21 Nu kom de två andra ungarna upp till den översta som nog har ett byte.
  08:25 Nu sitter de nära varndra och den ena äter på ett byte som var utplacerat så de skulle ta sig dit.
  19:10 En vuxen berguv sitter nu i den vänstra delen av regnhylle området.
  20:44 Minst en unge lite högre upp i branten som lade sig nedanför en klippa.
  ca 21:30 Börjar den äldsta unge värma upp med vingflax kring dagplatsen mellan berget och de gulfärgade stenblocken bortom andra kurvan
  21:42 Alla ungarna sitter i kanten av grusplanen bortom andra kurvan.
20160614
Väder:Mulet 03:30 +11 Solen upp 03:26 ner 22:29 dag 53 sedan första ägget kläckts.
Dag 9 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.
  03:25 2 ungar i redet + en skata, en unge sitter på bytet för att skydda det till sig själv.
  03:53 Äter ungen skatresterna, sväljer en fot och försöker att svälja den andra foten som den tappar bort ibland alla fjäderrester men hittar den igen och försöker svälja den massor med ggr men misslyckas.
  04:26 Landade honan på hyllans mitt utan byte ungarna rusade mot henne så hon flydde upp på stenen framför redet.
  04:32 Försöker nästa unge att svälja benet.
  04:33 Går honan mot häcklådan men vid björkslyet blir hon attakerad av den tredje ungen som plötsligt dök upp.
  04:35 1 unge i redet, 1 unge i häcklådan och en i björkslyet.
  04:40 Flög honan.
  04:45 Var alla ungarna i häcklådan där den minsta ungen hittade ett byte som kanske var en tamhöna som den lade sig på för att försvara utanför häcklådan.
  04:55 Försöker den största att ta bytet men ger upp då passar ungen med bytet på att flytta det till höger och runt bakom h-lådan, sedan upptäcks en unge troligen den större ätande bytet i lövslyet till vänster om häcklådan.
  08:25 Den stor ungen sover bland björkarna till vänster om häcklådan och de två andra till höger om lådan.
  09:05 Nu är de bakom häcklådan och vid småbjörkarna till vänster.
  12:07 Två ungar sover i häcklådan och en bakom björkarna vid den högra delen av hyllan.
  16:28 Alla ungarna i närheten av häcklådan sedan gick en mot redet.
  17:16 Alla ungarna i häcklådan.
  18:30 Motljuset gör att man inte kan se vad som händer på hyllan därför är kameran riktad ut över gruvan i en timme.
  19:40 En unge i häcklådan och två vid redet.
  22:15 Ungarna är i häcklådan och den stora gapar för att spotta en spyboll.
  22:40 Två ungar sitter på hyllans mitt vid stupkanten och tittar åt den andra ungen som är på väg mot dem.
  23:10 Alla tre ungarna sitter på häckhyllans mitt på stupkanten och tittar ner på allt nedanför.
20160613
Väder:Klart 05:50 +7 Solen upp 03:27 ner 22:28 dag 52 sedan första ägget kläckts.
Dag 8 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.
  02:12 Bråk om råtta, en massa vingflaxande och näbbnyp, och sedan lite kullerbyttor ut ur häcklådan där grälet fortsatte. In i lådan igen där en unge sitter med ryggen utåt och äter av råttan medan den andra sitter uppgiven och tittar ut ur lådan, då och då med några blickar mot syskonet. En stund senare lite mer näbbnyp utan önskat resultat. Tiggläten? (Näbben öppnas lite då och då på den hungriga ungen.)
  02:35 Mer gräl som resulterar i att ungen med råttan tar med sig maten... ut från häcklådan och går till vänster (från ungens perspektiv). Den hungriga ungen sitter kvar en stund, hoppar sedan ut ur lådan och kliver åt höger och spanar en stund åt det hållet. Går sedan åt vänster där syskonet sitter till vänster om häcklådan och äter. Går tillbaka åt höger och spanar en stund åt det hållet. Tillbaka till syskonet igen och fred verkar råda
    De här bråken mellan ungarna om maten har jag bara sett en gång tidigare genom åren förutom de från årets kul.
  05:50 Bara en unge synlig och den sitter i häcklådan.
  06:21 Är ungen till höger om häcklådan fortfarande ensammen och bearbetar ett byte troligen en skata.
  06:28 Försvann den bakom häcklådan.
  17:26 Två ungar synliga mitt på hyllan.
  17:31 En unge gick runt bakom lådan innan den gick in i den efter en stund kom den andra ditåt men stannade någon meter till höger.
  21:28 En unge utanför häcklådan båda tigger mycket, en fågel passerar och skrämmer in ungen i häcklådan.
20160612
Väder:Mulet 05:00 +5 Solen upp 03:28 ner 22:27 dag 51 sedan första ägget kläckts.
Dag 7 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.
  07:00 En unge sitter i häcklådan och en bland björkarna på mitten av hyllan, nattens mat har bl.a. bestått av en skata pica pica.Lite senare sitter de tillsammans utanför h-lådan.
  07:40 Kom det något flygande som gjorde ungen som satt utanför häcklådan väldigt rädd så den spände ut hela sin fjäderdräkt och flyttade sig till den högra sidan om häcklådan.
  16:15 Ungarna sover kring redet i skuggan.
  17:10 Går en unge till häcklådan, tre min.senare kom den andra ungen dit.
  17:17 Tog sig en unge upp på taket.
  17:21 Försökte den andra ungen att ta sig upp men gav upp sedan hoppade den andra ungen ner på baksidan.
  17:33 En unge tog sig upp på taket igen.
  18:05 Efter lite takaktivteter i motljus sitter nu ungarna till höger om lådan i motljus.
  19:30 Efter en tid i motljus som nu upphört har en unge gått in i häcklådan dit den andra ungen även gick.
20160611
Väder:Klart 04:00 +5 Solen upp 03:28 ner 22:26 dag 50 sedan första ägget kläckts.
Dag 6 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.
  04:05 Båda ungarna i häcklådan där en sitter och äter på en brun råtta medans ungen bredvid använder sitt tigg/kontaktläte men somnar efter en stund, efter 25 min. tar den ätande ungen en paus på några min. och fortsätter sedan att äta, vänder sig med ryggen åt kameran då syns råttan tydligt som fortfarande har alla fyra benen kvar men huvudet är borta.
  04:35 Efter 8 min pause fortsätter unge vänd mot kameran att bearbeta bytet som den nu har svårt att få loss delar ifrån.
  04:49 Försöker den andra ungen ta bytet från sitt syskon med vingflax och dragkamp men forlorade.
  05:00 Matpause någon min.av bytet är allt uppätet ner under frambenen på råttan som nu äts med ryggen mot kameran efter 3 min sultade den att äta och började använda sitt kontaktläte, sitter vid bytet och tittar ut över gruvan.
  05:08 Tog den andra ungen över bytet som den flyttade till den vänstra delen av häcklådan men verkar lite tafatt med hur den ska hantera det men verkar komma igång så småningom den andra ungen sitter en halvmeter bredvid och ropar som om den vore hungrig trots att den för en lite stund sedan var propmätt.
  05:21 Börjar den andra ungen bli intresserad av bytet igen som det åter blev vingflax kring och den anfallande ungen forlorade och den andra flyttade bytet till den andra sidan av lådan.
   

Under morgonen har ungarna ätigt en brun råtta som de tagit ifrån varandra några ggr. och den unge som då för tillfället är proppmätt sitter och tigger medans den andra äter ett beteende som vi åskådare uppfattar som om det bara är en unge som får mat om man bara följer händelsen en kort stund, detta var mycket intressant att se.

  05:37 Blev det en attack igen för att ta bytet från den ätande som misslyckades. Det är väldigt små bitar de får i sig varje gång till skillnad när honan styckar bytet åt dem.
  05:42 Var det dax igen med lyckat resultat tog den andra ungen tillbaka bytet och flyttade det till andra sidan samtidigt som solen nu börjar skina på lådan.
  05:47 Jordes ett första försök att svälja hela bytet men det var för stort.
  05:50 Kom det en attack igen som misslyckades att ta bytet, ungen med bytet hamnade utanför häcklådan och gick sedan till den högra sidan där den fortsatte att äta.
  07:00 Åts det igen i en ½ timme sedan övergavs höft delen som var kvar i den heta solen
  09:00 Nu äts det fortfarande av bytet och en korp passerde tätt intill.
  18:50 En unge uppe på häcklådans tak och en nedanför.
  18:54 Tog den sig ner från taket.
20160610
Väder:Klart 08:00 +7 Solen upp 03:29 ner 22:25 dag 49 sedan första ägget kläckts.
Dag 5 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.
  07:30 Båda ungarna sover i redet, den ena helt utsträckt.
  07:45 Gapar den ena ungen för att spotta ut en spyboll längre fram.
  ca 09:30 Ungarna är nu bakom de högra björkarna.
  12:30 Båda ungarna sover i redet och en vuxen sitter under regnhyllan i den södra delen och tar skydd för regnskurarna..
  17:50 Kom en unge fram till häcklådan och tre minuter senare den andra.
  17:58 Sitter ungarna utanför häcklådan och tittar på bl.a. fåglar som flyger över dem tills det kom en regnskur då de gick tillbaka till häcklådan.
  22:26 Flög en av ungarna flera meter trodde först den lämnat hyllan men så var det inte, den minsta ungen använder sitt tigg/kontaktläte hela tiden.
  23:13 Skakade kameran och en unge tittade ibland upp mot den.
20160609
Väder:Växl 04:00 +6 Solen upp 03:30 ner 22:24 dag 48 sedan första ägget kläckts.
Dag 4 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.
  03:45 Båda ungarna är kvar på häckhyllan och sitter nu i redet. Den tredje har ännu inte återupptäckts sedan kamera kontakten var bruten.
    Under dagen satt ungarna ofta under björkarna på högra delen av hyllan och en vuxen satt i det södra området snett till höger ovanför regnhyllan.Ungen som hoppade ner tidigt syntes inte till.
    På kvällen var jag inte hemma.
20160608
Väder:Klart 06:00 +14 Solen upp 03:31 ner 22:22 dag 47 sedan första ägget kläckts.
Dag 3 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.
  ca 8:00 Nu fungerar kameran, två ungar sitter i redet den tredje kunde inte hittas nedanför hyllan.
  12:54 Nu sprang en unge som tillfälligt var frame tillbaka under den större björken till höger om redet där de sitter i skuggan.
  15:15 Nu har jag kört ett kamerasvep nedanför häckhyllan men såg ingen unge, på häckhyllan ligger det färska fjädrar antingen från tamduva eller ringduva.
    Under dagen har det setts en vuxen berguv i den SÖ delen av besökande skådare, jag tror de menade regnhyllan där både det nya och det gamla paret satt vid dåligt väder som ligger i den södra delen.
  20:09 Båda ungarna sitter i den vänstra delen av häcklådan.
  23:22 Skakade kameran till men ungarna reagerade inte.
20160607
Väder:Klart 05:00 +11 Solen upp 03:32 ner 22:21 dag 46 sedan första ägget kläckts.
Dag 2 sedan första ungen hoppade ner från häckhyllan.
  04:37 Honan är på hyllan med två skator åt de båda ungarna som sitter och sover proppmätta med mat framför sig. Ungen nedanför sitter på betongmuren vid kamerafästet och putsar sig och serut att må bra.
  04:39 Flög honan till vänster från stenen framför redet.
  05:27 Äter den vänstra ungen av sin skata, som den flyttar bakom de vänstra björkarna.
  08:06 Den vänstra ungen hade nu flyttat fram sin slata från björkarna och åt av den och den mindre sover i redet i skuggan.
  08:15 Flyttar den större ungen närmre redet, det äter bara lite i taget vilket tyder på att den inte är så hungrig går in i skuggan och lämnar bytet ute i solen.Ungen där nere går inte att se nu.
    Under resten av dagen var kontakten med kameran bruten, under dagen hade det varit elektriker och jobbat vid gruvan, ingen info om strömavbrott skickades till mig vilket är beklagligt, då vi får själva ta reda på orsaken till stoppet.
20160606
Väder:Klart 02:00 +5 Solen upp 03:33 ner 22:20 dag 45 sedan första ägget kläckts.
Dag 1 första ungen nedaför häckhyllan.
  01:50 Inga ungar syliga i det svaga ljuset.
  02:50 Minst en unge har nu lämnat häckhyllan och sitter nu på betongmuren ovanför kameran, flyttar sig fram och tillbaka på vägen och använder sitt tigg och kontaktläte.Försöker ta sig upp till redet men vänder ner igen.
  03:20 Går ungen uppåt på vägen, antennen skymmer den, de två andra ungarna sitter i redet.
  03:36 Kom den gående tillbaka efter betongmuren ovanför kameran, fortsatte sedan ner på vägen nedanför kameran stannar upp vid kameran och tittar upp mot häckhyllan flyttar sig till kamerafästet och tittar upp mot kameran
  03:51 Går den upp på betongmuren nedanför kameran, syskonen sover i redet. Efter 2 min flyttar den sig ner mellan muren och vägräcket, går sedan halvvägs ner till andra kurvan och stannar till vid lövslyet, en mindre fågel gillar inte dens närvaro.
  03:58 Sitter den och sover vid småbjörkarna några meter nedanför kamerastolpen.
  06:10 Kunde ungen som hoppat ner inte hittas men syskonen sover i redet.
  08:30 Ungen som hoppade sitter nu mellan första kurvan och kameran.
  08:56 Flyttade den sig ner till omådet kring kameran och tittar upp mot häckhyllan ibland.
  09:05 Gick den upp på vägen bakom kameran nedanför där den försökte ta sig upp tidigare på morgonen.
  09:08 Försvann den bakom kamerastolpen när den började ta sig upp via nätet igen passerade till samman plats som på morgonen, flaxade och försvann bakom stolpen igen.
  09:13 Syns den igen vid vägkanten bakom kameran
  09:16 Började ungen gå längs berget neråt mot gruvgången med grind men där blev den uppvaktad av kråkfåglar och spännde upp sin fjäderdräkt då den stannade, gick sedan vidare in bland lövslyet vid grinden.
  09:50 Sitter de andra två ungarna på stenen framför redet.
  17:52 Upptäcktes den tredje ungen nedaför häckhyllan bakom kameran, den gick och satte sig på betongmuren ovanför kamerastolpen, efter 7 min fortsatte den neråt på marken
  17:59 Gör den sig stor för något den blev rädd för, flämtar i värmen när den sitter i solen.
  18:07 Sitter nu på betongmuren nedanför kameran.
  18:34 Har nu flyttat sig några m neråt efter betongmuren som den tog sig upp på med hjälp av vingflax, efter 10 min hoppade han ner och kröp in vid björken för att vila sig.
  19:05 Sträcker ungen på en vinge och tittar upp mot häckhyllan, efter några min börjar den röra på sig och tar sig upp på betongmuren vid kameran..
  19:30 En unge vid redet och en i häcklådan.. den syns alldeles nedaför kamerans antenn som den springer förbi på vägen och blir skymd..
  20:48 Dök ungen fram bakom antennen där den satt en stund innan den sprang ner nedanför häckhyllan och sedan upp en bit till kamerafästet där flög den ca 3 meter ut på nätet där det förra paret ofta styckade sina byten.
20160605
Väder:Klart 06:00 +9 Solen upp 03:34 ner 22:18 dag 44 sedan första ägget kläckts
  03:20 Två ungar i redet och den äldsta satt på stupkanten nedanför och den minsta tigger.
  08:30 Två ungar i redet och den största till vänster.
    Under dagen sitter ungarna i skydd för solen i bland de högra björkarna.
  16:40 Alla tre ungarna synliga vid redet.
  21:40 Den äldsta ungen var vaken en stund.
  22:05 En sitter på hyllkanten nedanför redet, går sedan till häcklådan.
  22:08 Två ungar vid redet, den ena går snabbt men stannar upp halvvägs en stund innan den fortsätter till häcklådan.
  22:26 En unge i häcklådan och en utanför+ en i mitten av hyllan vid stupkanten.
  22:38 Två i häcklådan och en utanför, den minsta ungen tigger hela tiden.
20160604
Väder:Klart 06:00 +10 Solen upp 03:35 ner 22:17 dag 43 sedan första ägget kläckts
  05:50 Två ungar i häcklådan och en i redet.
  09:15 Är alla ungana i redet.
  14:00 Idag var det uvspaning vid gruvan och vi stog i närheten av Oskars lave där man har fin utsikt mot häckhyllan, det blev väldigt uppskattat av alla besökare som följer detta genom facebook.

©Kalle Bergström/Mobil
  21:00 Två ungar i häcklådan och en i redet.
  21:25 Nu sitter alla ungarna i häcklådan.
  22:15 Satt alla utanför häcklådan och spanade efter mamma uv mot den nv delen där statyn stog tidigare.

©Kalle Bergström
20160603
Väder:Mulnande 06:00 +11 Solen upp 03:37 ner 22:15 dag 42 sedan första ägget kläckts
  06:20 Två ungar sover i häcklådan och en i redet.
  09:15 Minst två unga i redet.
  13:00 Ungarna är nu bakom björkarna till höger om redet i skugga nu när det är så varmt ute.
  16:00 Alla ungarna sitter nu i skoggan vid redet.
  20:40 Två ungar i häcklådan den siste kom nyss och tigger.
  21:06 Gick den större ungen ut från lådan.
  21:14 Sitter den större ungen bakom häcklådan hans huvud sticker upp.
  22:00 Kom den tredje ungen till häcklådan.
    Den yngsta ungen tigger hela tiden.
  22:49 Två ungar vid häcklådan och en nedanför redet.
20160602
Väder:Klart 04:00 +12 Solen upp 03:38 ner 22:13 dag 41 sedan första ägget kläckts
  20:00 Alla ungar i redet.
  20:12 En unge kommer till häcklådan där den bearbetar en svartvit fågelvinge troligen skata.
  20:20 Kommer en till unge dit och efter en stund är alla samlade..
  21:10 Går en unge ur lådan med hängande vingar i värmen.
  21:17 Alla ungarna i häcklådan är nu väldigt uppmärksammade på något i gruvan en stund och den minsta ungen tigger..
  22:30 Försökte en unga komma upp på häcklådans tak från baksidan.
  22:36 Alla sitter på rad vid stupkanten utanför häcklådan, den största ungen har upptäckt kameran.

©Kalle Bergström.
20160601
Väder:Klartt 04:00 +8 Solen upp 03:41 ner 22:10 dag 40 sedan första ägget kläckts
  03:39 Honan matar tre ungar med en brun råtta vid redet en unge tar bytet och går bakom de högra björkarna som den inte klarar av att svälja för höften på bytet är för brett, en unge tigger och då går honan fram till den som inte kunde svälja bytet och försöker ta tillbaka det, efter några försök klarar hon det och börjar stycka bytet men ungarna är så ivriga att en unge tar bytet som den försöker svälja flera ggr tillslut ropar den på honan som tar bytet och börjar dela igen.
  04:07 Tar en annan unge över bytet som den lyckas svälja efter 7 min och hela tiden går honan och letar efter bytet sedan sätter sig honan på stenen framför redet och en unge tigger bredvid henne efter en stund flyttar sig honan till stenen vid de vänstra björkarna.
  04:58 Hade honan flugit.
  05:11 Alla ungarna sitter och tittar mot det område som statyn stog tidigare, när statyn fanns kvar undvek berguvarna detta område.
  13:00 Ungarna sitter på en hylla till höger om björkarna i närheten av redet där solen nu skiner.
  16:30 En unge har vaknat vid redet och bearbetar rådjursskånken som skinnet är för torkat för att kunna ätas.
  20:20 Nu börjar alla ungarna vakna, den äldsta är som vanligt först.
  21:03 En unge i redet och två i häcklådan.
    från 21:30 ikväll tills i morgon kväll är jag borta och fotar insekter då är kameran passiv.
     
     

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2019-10-04 webbmaster Kalle Bergström