Datum Tid Fakta
20141130  
Väder:Mulet 07:00 -1,5 Solen upp 08:35 ner 14:56 Lite snö på hyllan Nu gäller vintertid
 
08:05
Upptäcktes berguvshonan i branten nedanför Östra utkiken, här satt hon hela dagen.
 
15:38
Landade en berguv på kameran.
20141129  
Väder:Mulet 07:00 -2 Solen upp 08:32 ner 14:58 Nu gäller vintertid
 
08:43
Upptäcktes en berguv i branten nedanför Östra utkiken.
 
15:10
Landade en berguv på kameran.
 
15:15
Skakade kameran igen.
20141128  
Väder:Mulet 07:00 -1,5 Solen upp 08:30 ner 14:59 Nu gäller vintertid
  09:00
Upptäcktes en berguv i östra branten nedanför Östra utkiken vid björken, där den satt hela dagen.
  15:32
Landade en berguv på kameran.
20141127  
Väder:Dimma 07:00 - 5 Solen upp 08:28 ner 15:01 Nu gäller vintertid
  09:17
Upptäcktes en berguv i regnhylleområdet.
  15:14
Sitter den och ropar.
20141126  
Väder:Klart 05:00 - 2 Solen upp 08:26 ner 15:02 Nu gäller vintertid
  15:44
Landade en berguv på kameran.
20141124  
Väder:Regn 08:00 + 4,5 Solen upp 08:21 ner 15:06 Nu gäller vintertid
 
08:50
Upptäcktes en berguv under regnhyllan, där den satt hela dagen.
 
15:20
Landade en berguv på kameran.
20141123  
Väder:Mulet 07:00 -1 Solen upp 08:18 ner 15:08 Nu gäller vintertid
 
11:38
Upptäcktes en berguv i branten nedanför östra utkiken.
20141122  
Väder:Mulet 07:00 -1 Solen upp 08:16 ner 15:10 Nu gäller vintertid
 
15:34
Landade en berguv på kameran i duggregnet.
20141121  
Väder:Regn 07:00 +1 Solen upp 08:14 ner 15:11 Nu gäller vintertid
  15:31
Landade en berguv på kameran i snöblasket.
20141120  
Väder:Mulet 07:00 +1 Solen upp 08:11 ner 15:13 Nu gäller vintertid
 
13:40
Upptäcktes en berguv i branten nedanför Östra utkiken.
 
15:34
Landade en berguv på kameran.
20141119  
Väder:Mulet 08:00 +2 Solen upp 08:09 ner 15:15 Nu gäller vintertid
 
10:45
Upptäcktes en berguv på en hylla nedanför den raserade stegen.
 
15:12
Upptäcktes en berguv i den östra branten nedanför Östra utkiken.
 
15:37
Landade en berguv på kameran.
 
15:41
Landar hanen på häckhyllan, på stenen utanför klippredet.
 
15:42
Hoppade han in i redet och ropar med 4-7 sek mellanrum gånska lågt ibland,honan sitter inte på hyllan.
 
15:52
Satt han kvar och ropade men nu är det för mörkt för att se vad som händer.
20141118  
Väder:Mulet 08:00 +2 Solen upp 08:06 ner 15:18 Nu gäller vintertid
 
15:40
Landade en berguv på kameran.
20141117  
Väder:Mulet 07:00 +3 Solen upp 08:03 ner 15:20 Nu gäller vintertid
 
15:35
Landade en berguv på kameran.
20141116  
Väder:Disigt 06:00 +4 Solen upp 08:01 ner 15:22 Nu gäller vintertid
 
10:28
Upptäcktes en berguv i östra branten nedanför Östra utkiken där den satt hela dagen.
 
15:39
Landade en berguv på kameran.
 
15:45
Flög honan in i häcklådan.
 
15:46
Bearbetar hon marken i den högra delen i 45 sek sitter sig sedan och tittar ut åt vänster.
20141115
Väder: Disigt 07:00 +4 Solen upp 07:58 ner 15:24 Nu gäller vintertid
 
10:50
Honan sitter i nedre delen av timmerbråten där de häckade i år, här satt hon tills det blev mörkt.
20141114
Väder: Disigt 07:00 +4 Solen upp 07:56 ner 15:26 Nu gäller vintertid
 
15:49
Landade en berguv på kameran.
20141113
Väder: Duggregn 06:00 +3 Solen upp 07:53 ner 15:29 Nu gäller vintertid
 
15:47
Landade en berguv på kameran.
20141112
Väder: Disigt 06:00 +1 Solen upp 07:50 ner 15:31 Nu gäller vintertid
 
07:25
Upptäcktes en berguv i östra branten nedanför Östra utkiken, här satt den inte hela dagen.
 
15:04
Upptäcktes en berguv i branten nedanför den raserade stegen.
 
15:55
Flög hanen in och landade i häcklådan och ropar intensivt med 5 sek mellanrum.
 
15:57
Ställer han sig i den vänstra delen och fortsätter att ropa.
 
15:59
Bökar han på marken några gånger och fortsätter att ropa med 5-6 sek mellanrum.
 
16:06
Nu har han slutat ropa, men det är för mörkt för att se vad som händer.
20141110
Väder: Mulet 07:00 +6 Solen upp 07:45 ner 15:36 Nu gäller vintertid
 
07:30
Landade en berguv på kameran.
 
15:43
Landade en berguv på kameran.
20141109
Väder: Mulet 05:00 +5 Solen upp 07:43 ner 15:38 Nu gäller vintertid
 
09:08
Sitter det en berguv i östra branten nedanför Östra utkiken, här satt den hela dagen.
 
15:58
Hanen landade i häcklådan och ropar flämtande, sitter sedan tyst och spanar.
 
16:00
Flög han.
 
16:05
Landade en berguv på kameran.
 
16:11
Landade hane i häcklådans vänstra del och honan utanför, hon sitter utanför till höger och tittar mot hanen.
 
16:12
Flög hanen.
 
16:13
Gick honan in i häcklådan, nu är det för mörkt för att se vad som händer.
20141108
Väder: Mulet 05:00 -1 Solen upp 07:40 ner 15:41 Nu gäller vintertid
 
02:00
Föll sässongens första snö som lade sig.
08:14
Upptäcktes en berguv i östra branten nedanför östra utkiken.
16:10
Hanen sitter i mörkret på häckhyllan under klippan.(Dimman gjorde att det blev mörkare tidigare i dag).
20141107
Väder: Mulet 06:00 -2 Solen upp 07:37 ner 15:43 Nu gäller vintertid
 
08:14
Upptäcktes en berguv i den östra branten nedanför östra utkiken.
 
16:10
Satt hanen vid häckhyllans högra del till vänster om redet och spanade ut över gruvan, ropar med 11 sek mellanrum.
 
16:16
Går han till redet och bearbetar marken under klippan med fötterna, här var han tills det blev mörkt.
20141106
Väder: Mulet 07:00 -1 Solen upp 07:35 ner 15:46 Nu gäller vintertid
  16:19
Landade en berguv på kameran
20141103
Väder: Mulet 05:00 +11 Solen upp 07:27 ner 15:53 Nu gäller vintertid
  16:23
Landade en berguv på kameran.
20141102
Väder: Mulet 06:00 +11 Solen upp 07:24 ner 15:56 Nu gäller vintertid
 
16:20
Landade en berguv på kameran.
 
16:35
Flög en berguv mot norr.
20141101
Väder: Regn 05:00 +0 Solen upp 07:21 ner 15:59 Nu gäller vintertid
  07:30 Sitter det en berguv i branten nedaför Östra utkiken ovanför trekfläcken i bildens mitt.
 
16:14
Landade en berguv på kameran.
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2019-10-04 webbmaster Kalle Bergström