Datum Tid Fakta
     
20140430   Väder:04:00 Klart -2 Solen upp:04:55 ner:20:55 Nu gäller sommartid.
    Idag är ungarna ca 47 dagar gamla
  04:37 Vingflax från fyra ungar i branten utanför häckplatsen.
  04:40 Två ungar tar sig ner bland timmret till vänster om rasbranten där de sitter och avståndsbedömmer. Man ser deras ljusa hjässor gunga.
  04:45 Är den tredje ungen på väg ner och en vänder uppåt.
  04:58 Nu har båda ungarna klättrat upp igen bakom timmret till häckplatsen.
  14:36 Upptäcktes en berguv som sitter vid regnhyllan.
  16:30 Börjar det att regna och jag tror det är första regnet som dessa ungar får uppleva.
  16:58 Två ungar går med vingarna utbredda som om dom duschar högt upp i branten.
  18:05 Nu börjar det snöa och höll på hela natten.
20140429   Väder:06:00 Mulet +8 Solen upp:04:58 ner:20:53 Nu gäller sommartid.
    Idag är ungarna ca 46 dagar gamla
  06:52 En unge rörde sig i den högra delen av stenramlet då två korpar och en kråka kom flygande.
  06:53 Landade berguvshonan upp på timmret vid häckplatsen och tre korpar cirklar omkring.
  06:57 Två ungar rör sig i brantens högra del och 5 korpar syns.
  07:02 Två ungar går in bakom timmret vid häckplatsen.
  10:04 Upptäcktes en berguv vid regnhyllan.
  18:18 Vingflax i häckbranten av tre ungar.
  18:22 Nu kan jag konstatera att det är fyra ungar i årets kull.
  18:33 Upptäcktes honan som sitter till vänster om timmerbråten och spanar åt vänster.
  21:10 Vingflax i branten från alla fyra ungarna.
  21:11 Flög honan rakt fram neråt och två ungar har nu flyttat sig en bit ner i rasbranten.
20140428   Väder:05:00 Mulet +5 Solen upp:05:01 ner:20:50 Nu gäller sommartid.
    Idag är ungarna ca 45 dagar gamla
  04:44 Vingflax från två ungar vid häckplatsen och den tredje ungen sitter till höger på andra sidan stenramlet intill berget.
  21:24 Flög de båda vuxna berguvarna in och landade i branten och hanen flög sedan direkt åt vänster medans honan var kvar, tre ungar synliga vid honan utanför häckplatsen.
  21:26 Flög honan rakt mot kameran och landade i häcklådan.
  21:32 Flög honan rakt fram och man ser vingflax i häckbranten.
20140427   Väder:06:00 Klart +4 Solen upp:05:04 ner:20:47 Nu gäller sommartid.
    Idag är ungarna ca 44 dagar gamla
  07:30 Var jag ner till gruvan och startade om kameran, jag åkte ner hela vägen och kunde konstatera att man inte kan fota ungarna nerifrån.
  08:45 Var jag hemma igen och riktade in kameran.
    Så här dags är det för mycket motljus för att kunna se berguvsfamiljen, när jag var nere i gruvan såg jag honan sitta vid häckplatsen bland stockarna, ska man foto familjen så är det fortfarande från Oskars lave som gäller.
  21:11 Vingflax från alla tre ungarna i branten när en vuxen flög in och landade bland dem.
  21:13 Flög det iväg en vuxen åt vänster.
  21:24 Landade en berguv på kameran.
20140426   Väder:04:00 Halvklart +4 Solen upp:05:07 ner:20:45 Nu gäller sommartid.
    Idag är ungarna ca 43 dagar gamla
  04:39 Vingflax mitt i branten till höger om timmret alla tre ungarna synliga.
  04:42 Flög hanen in och satte sig till vänster om timmret, flög åt vänster efter 25 sek.
  04:44 Honan flaxar upp på den längsta tvärslån.
  04:51 Flög honan och satte sig på klippan till vänster om timmret nedanför den stora översta klippan.
  05:33 Blev hon uppvaktad av två korpar.
  05:41 Flög hon  ner och satte sig på den långa tvärslån igen, nu kan man se att stenskvättorna har kommit, de flyger omkring henne.
  18:30 Kameran har slocknat!
20140425   Väder:03:00 Klart -2 Solen upp:05:09 ner:20:42 Nu gäller sommartid.
    Idag är ungarna ca 42 dagar gamla
  04:48 Ungarna syns i branten inom samma område som igår där de tar sig fram gående med vingflax.Hoppar gärna med vingflax eller sitter bara still och flaxar.
Slutningen är väldigt brant och för dem svår att gå i med löst underlag som ofta rasar.
När man inte kan se dem via kameran brukar de vara bakom timmret där de sover och äter.
  19:51 Upptäcktes en berguv vid regnhyllan.
  20:46 Vingflax syns i branten och bland timmret av tre ungar.Ungarna utför nu hopp med flax ca 8-10 m och hamnar ofta i den lösa branten med mycket småras som gör det knepigt för dem att få fotfäste.
20140424   Väder:05:00 Klart -5 Solen upp:05:12 ner:20:40 Nu gäller sommartid.
    Idag är ungarna ca 41 dagar gamla
  04:43 Vingflax kring häckplatsen från alla tre ungarna och de höll även på med avståndsbedömmning.
  04:50 Försvann en unge in bakom stockarna.
  04:54 Försvann den andra ungen in bakom stockarna.
  04:56 Försvann den tredje ungen in bakom stockarna.
  05:40 Vingflax från en vuxen uv i branten.
  18:15 Ungarna förflyttar sig med vingflax i den tvära branten plötsligt kommer det vit treck rinnande på en hylla och när jag höjer kameran blir honan synlig.
  18:20 Flyger honan ner och sätter sig på den översta längsta tvärslån.
  18:23 Flög hon ner till de två översta ungarna och doldes av timmret.
  18:25 Klättrar den nedersta ungen upp i branten, grus och stenar rullar ner från dens fötter och den flaxar ivrigt då den kommer fram till honan bakom timmret.
  19:14 Ser man ungarna igen.
20140423   Väder:04:30 Klart -1 Solen upp:05:15 ner:20:37 Nu gäller sommartid.
    Idag är ungarna ca 40 dagar gamla
  04:40 Vingflax i häckbranten och en individ som flög till klippan till vänster om den mindre timmerbråten.
  05:11 Flög en vuxen berguv från klippan och landade vid regnhyllan där den blev uppvaktad av en korp.
  05:40 Hade berguven vid regnhyllan flugit.
  05:55 Flög det in en berguv till ungarna med tre korpar efter sig.
    På fm. var jag till gruvan för att leta efter ungarna men upptäckte bara honan i trakten av häckplatsen.


©Kalle Bergström
  19:48 Upptäcktes berguvshonan till vänster om timmerbråtens mitt där det nu blivit skugga.
  20:58 Flög honan till höger och svängde hastigt då hanen flög in med ett svart byte i näbben och honan flög in efter honom sedan flög en av uvarna ut en bit längre ner åt vänster.
  21:04 Syns två vingflaxande ungar.
  21:25 Kom en berguv flygande nere från gruvan och landade på kullen ovanför den gamla häckhyllan.
  21:28 Flög den och landade på stakethörnet.
20140422   Väder:05:00 Klart +2 Solen upp:05:18 ner:20:35 Nu gäller sommartid
  05:14 Satt en berguv och putsade sig ca 5 m till höger om timmret i mitten.
  05:16 Vingflacks från ungar i timmerbråtens högra kant i närheten av häckplatsen.
  05:25 Flög den som satt och putsade sig lite högre upp mot häckplatsen som troligen är det honan.
    Under hela dagen syns det olika aktiviteter i området och det är gott om tamduvor som flyger omkring trots att berguvarna tar några av dem då och då.
På dagen när solen skinner på är de ganska passiva och sitter dålda bakom timmret i skuggan.
  20:37 Syns tre ungar som går i brantens mitt till höger om timmerbråten man ser vingflax ibland.
  20:47 Upptäcktes en berguv som sitter vid Regnhyllan.
  21:10 Hade den flugit.
20140421   Väder:06:00 Klart -1 Solen upp:05:21 ner:20:32 Nu gäller sommartid
  17:26 Berguvshonan sitter under de två långa stockarna vid timmerbråtens högra del lite nedanför häckplatsen.
  20:57 Lämnade en berguv häckområdet och flög i riktning mot kameran.
  21:15 Är ungarna till höger om timmret, man ser deras vingar som flaxar i mörkret.
20140420   Väder:07:00 Klart -0 Solen upp:05:24 ner:20:29 Nu gäller sommartid
  - Under dagen är det varit svårt att se vad som händer kring häcklpatsen med motljus därför är kameran riktad åt ett annat håll.
  20:53 Upptäcktes en flaxande berguv till höger om virkesbråten på ungefär samma plats som tidigare.
  20:56 Kom en berguv inflygande med ett byte i storlek som en hare och landade där jag tidigare såg vingflaxet.
  20:57 Flög den åt vänster.
  20:59 Upptäcktes en berguv på klipporna mellan timmerbråten och eldhuset just när den började flyga rakt över gruvan.
  21:02 Landade en berguv på kameran.
  21:10 Skakade kameran igen.
20140419   Väder:04:30 Dimma -2 Solen upp:05:27 ner:20:27 Nu gäller sommartid
  - Under dagen har det varit svårt att se vad som händer kring häcklpatsen med morgon dimma och motljus på dagen
  19:30 Upptäcktes en berguv som sitter på klippan till vänster om timmerbråten och minst en unge satt på den högra sidan om timmret på samma nivå.
  19:40 Klättrade en unge uppåt i branten.
  20:57 Flög berguvhonan och landade på stupkanten vid första kurvan.
  21:00 Landade hanen på kameran.
  21:07 Skakade kameran igen.
  21:10 Skakade kameran igen
  21:14 Flög hon mot bohyllan men för mörkt för att se om hon landade där.
20140418   Väder:05:30 Mulet +4 Solen upp:05:30 ner:20:24 Nu gäller sommartid
  04:30 Upptäcktes berguvshonan långt till höger om timmerbråten i den södra delen av gruvan.
  06:12 Blev den uppvaktad av en korp som den flög efter ut ur bilden.
  06:22 Landade berguvshonan till höger om timmerbråten med 4 korpar efter sig, väldigt svår att se på detta långa avstånd från kameran.
  06:27 Flyttade hon på sig gående med vingflax i skydd bakom timmret där hon suttigt tidigare dagar.
  16:30 Var jag ner till gruvan för att leta reda på honan och jag upptäckte henne där hon satt i nedersta delen av timmerbråten och matade tre ganska stora årsungar efter 20 min flyttade hon sig en bit utanför och tre ungar kom efter henne och satte sig i en stor klump tät inpå varandra.


©Kalle Bergström

  20:30 Landade en berguv till höger om timmerbråten och tog sig flaxande upp in bakom den där två ungar sitter och flaxar.
  20:49 Landade en berguv på kameran.
  21:04 Flög det en berguv högt upp mot Ingarvet.
  21:06 Sitter det en berguv på den högsta klippan ovanför bohyllan.
  21:12 Flög den åt höger.
20140417   Väder:05:00 Mulet +5 Solen upp:05:33 ner:20:22 Nu gäller sommartid
  20:20 Kom det en berguv flygande från höger och landade ovanför bohyllan osynlig för kameran.
  20:37 Landade en berguv på kameran.
  20:38 Flög det en berguv förbi bohyllan från höger.
  20:40 Flög det en berguv högt upp mot Ingarvet.
20140416   Väder:06:30 Klart -1 Solen upp:05:36 ner:20:19 Nu gäller sommartid
  16:45 Nu kom min datuppkoppling igång igen.
  16:55 Upptäcktes en berguv som satt vid regnhyllan, senare när solen låg på hade den flyttat sig.
  20:47 Landade en berguv på kameran.
20140415   Ingen datakontakt från min privata dator som styr kameran
     
20140414   Väder:06:30 Klart +2 Solen upp:05:42 ner:20:14 Nu gäller sommartid
  12:39 Upptäcktes en berguv ovanför regnhyllan vid den vita treckfläcken.
  16:06 Hade den flugit.
  20:39 Landade en berguv på kameran.
  20:41 Upptäcktes en berguv högst upp till vänster ovanför häckhyllan.
  20:43 Skakade kameran igen.
  20:48 Flög berguven uppe på berget ner över gruvan.
20140413   Väder:07:00 Halvklart+5 Solen upp:05:45 ner:20:12 Nu gäller sommartid
  17:07 Upptäcktes en berguv som sitter vid regnhyllan i den södra delen av gruvan.
  20:14 Hade den flugit.
  20:23 Honan sitter vid stupkanten vid första kurvan och tittar sig omkring och ofta mot bohyllan.
  20:29 Vände hon sig och sitter med stjärten mot stuppkanten
  20:30 Flög hon mot kameran men landade inte på den.
20140412   Väder:07:00 Halvklart-2 Solen upp:05:48 ner:20:09 Nu gäller sommartid
  18:00 Upptäcktes vita vingfjädrar från en bytesfågel högt upp i branten till höger om timmerbråten nedanför Östra utkiken.
  20:23 Landade en berguv på kameran.
20140411   Väder:07:00 Mulet+3 Solen upp:05:51 ner:20:07 Nu gäller sommartid
  17:12 Upptäcktes honan i mitten av timmerbråten som hon kom ut ifrån.
  17:13 Flög hon åt vänster.
  17:16 Upptäckte henne på en klippa i nedre delen av timmer området.
  19:04 Sträcker hon på sig.
  19:13 Sträcker hon sig igen.
  19:16 Seglade hon iväg och landade vid stockarna som hon gick in bakom efter att ha suttigt på klippan i 2 timmar.
  20:38 Landade en berguv på kameran.
20140410   Väder:06:00 Mulet+2 Solen upp:05:54 ner:20:04 Nu gäller sommartid
  20:25 Landade en berguv på kameran.
  20:26 Landade en berguv högst upp till vänster ovanför bohyllan.
  20:28 Flög den ner i gruvan.
20140409   Väder:04:00 Mulet+1 Solen upp:05:57 ner:20:01 Nu gäller sommartid
  11:30 Var jag ner till gruvan och upptäckte hanen med sina långa tofsar som satt högt upp i den västra branten och honan satt vid timmerbråten nedaför Östra utkiken men man kan inte se henne via kameran för i den vinkeln är hon dold av timmret och hanen sitter för högt upp för kameran ska kunna zooma in honom.
  20:31 Landade en berguv på kameran.
20140408   Väder:05:00 Mulet+1 Solen upp:06:00 ner:19:59 Nu gäller sommartid
  11:00 Var jag ner till gruvan och upptäckte honan som satt högt upp i den västra branten.
  20:08 Landade en berguv på kameran.
  20:13 Skakade kameran igen.
20140407   Väder:04:00 Regn+2 Solen upp:06:03 ner:19:56 Nu gäller sommartid
  20:13 Landade en berguv på kameran.
20140406   Väder:05:00 Mulet+3 Solen upp:06:07 ner:19:54 Nu gäller sommartid
  05:51 Landade en berguv till höger om timmerbråten nedanför Östra utkiken men svår att se på det långa avståndet.
  20:23 Landade en berguv på kameran.
20140405   Väder:06:00 Klart-2 Solen upp:06:10 ner:19:51 Nu gäller sommartid
  05:46 Landade en berguv högst upp till vänster ovanför regnhyllan.
  05:52 Flög den åt vänster.
  20:10 Landade en berguv på kameran.
20140404   Väder:04:00 Klart-4 Solen upp:06:13 ner:19:49 Nu gäller sommartid
  20:18 Landade en berguv på kameran.
20140403   Väder:07:30 Mulet-0 Solen upp:06:16 ner:19:46 Nu gäller sommartid
  20:16 Landade en berguv på kameran.
  20:23 Landade en berguv på klippan vid stakethörnet.
  20:24 Flög den och satte sig två staketstolpar till höger om hörnet.
20140401   Väder:06:00 Klart -2 Solen upp:06:22 ner:19:41 Nu gäller sommartid
  20:10 Landade en berguv på kamerastolpen.
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2019-10-04 webbmaster Kalle Bergström