Datum Tid Fakta   
20130630   Morgonväder:05:00 Solsken +11 Solen upp:03:31 ner:22:29 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 40 dagar gamla
    Inga byten synliga på morgonen.
  05:00 Båda ungarna sätt tätt i häcklådan och putsade sig medans honan satt på sin favorit sten till höger.
  05:35 Flög honan.
  09:28 Satt hon i häcklådan och en unge hoppade in och nosade på ett fågelbyte som det var ättet en hel del av, den andra ungen låg bakom grästuvan till höger.Honan börjar sedan putsa ungen i ansktet och uppe på huvudet och ungen njuter och använder sin näbb mot hennes ansikte, otrolig gulligt att se denna fina emotionella kontakt mellan dem sedan flyttar sig ungen ett steg åt sidan och sätter sig på stjärten med fötterna framåt och somnar.
  10:00 Flyttade ungarna sig till skuggan bakom den högra gaveln.
  23:15 Var det flax och flygövning främför häcklådan ungarna titta hela tiden mot det gamla redet och på stupkanten satt honan som gick upp till gamla redet och tittade om det låg något byte där men vände sig om och flög hastigt samtidigt som ungarna flaxar omkring på hyllan den ena satt på stupkanten och var nästan på väg att hoppa ner.
20130629   Morgonväder:08:00 Solsken +15 Solen upp:03:30 ner:22:30 Nu gäller sommartid
    Nattens byte ett brunaktigt och ett vitakt som är placerade i häcklådans båda ändar.
  08:00 Satt båda ungarna bakom grästuvan till höger om häcklådan.
  08:25 ca Gick dom in i skuggan bakom häcklådan.
  11:07 Landade honan utanför häcklådan som hon gick in i när regnet tilltog.
  11:11 Matar hon den ena ungen med några bitar medans den andra ungen går ut i regnet med uppdragna vingar för att blöta ner sig, både honan och den andra ungen tittar nyfiket på. sedan putsar honan ungarna på huvud och nacke.
  23:30 Båda ungarn är i och framför häcklådan.
20130628   Morgonväder:07:30 Mulet +16 Solen upp:03:29 ner:22:31 Nu gäller sommartid
  07:49 Satt honan och de båda ungarna och sov i häcklådan.
  16:28 Äter en unge en vit fågel med rosagrå ben och svart sjärt som den försöker svälja med får avbryta och ta bort lite fjädrar och sedan vänder den ryggen åt kameran och försöker igen men lyckas inte utan börjar äta bytet i småbitar och tar bort fjädrar som det inte äter, den åt i 16 minuter och orkade inte äta allt, satte sig sedan vid sitt syskon och somnade.
  18:22 Sitter hona till höger om häcklådan och minst en av ungarna är i gamla redet.
  22:09 Flög honan upp och satte sig på häcklådan, då den ljuse ungen varit fram till henne vid hennes vanliga plats till höger.Denna ljusa ungen flaxar och hoppar upp i luften.
20130627   Morgonväder:06:00 Mulet +15 Solen upp:03:29 ner:22:31 Nu gäller sommartid
    Nattens byte en svart fågel med simhud kanske en sothöna och ett större vitt byte som troligen är en höna.
  05:40 Sover båda ungarna och honan i häcklådan.
  07:02 Vaknar en unge som blir putsad.
  07:07 Går honan ur häcklådan då en unge en lång stund hållt på med hennes fötter vilket händer ofta och det brukar sluta med att hon flyttar sig.
  07:17 Börjar den mörkare ungen att äta av den svarta och två minuter senare börjar den andra äta av det vita bytet.
  07:20 Svalde ungen bukdelen med fötter på det svarta bytet.
  07:23 Honan går in i lådan och tittar på marken som hon undersöker med näbben, sedan börjar hon putsa den mörkare ungen på huvudet och då går den andra ungen i i lådan och vill vara med honan fortsätter att undersöka marken och sväljer en lång vit fjäder och går sedan ut och ställer sig vid stupkanten.
  11:34 Matar honan en unge med det vita bytet som nu är dolt.
  11:50 Flög honan.
  14:40 Det vitaktiga bytet som är en fågel hade flyttats till höger sida om häcklådan dit honan gick och hämtade tillbaka det och bar in det i lådan och jag såg då två fågelben som hängde ner, hon började sedan mata en unge med ryggen mot kameran hon äter själv ibland innan hon placerar bytet i den vänstra skafferihörnan och det troliga är att detta är en höna.
  15:22 Hade honan återkommit med ett nytagen brun råtta som en unge åt själv på i 6 min.
  19:10 Upptäcktes honan på en sten till vänster utanför gamla redet, inga ungar syns men kan vara i det gamla redet bakom Rallarosen
  19:43 Kom en unge gående bakom honan från vänster.
  19:45 Var båda synliga.
  22:48 Flög honan och ungarna blev aktiva och den ena tog sig långsamt till häcklådan.
  22:59 Blev bilden svart/vit.
  23:12 Var båda ungarna vid häcklådan.
  23:28 Var honan tillbaka men flög igen.
20130626   Morgonväder:08:00 Regn +11 Solen upp:03:28 ner:22:32 Nu gäller sommartid
  08:00 Minst en en unge sover i häcklådans högra sida eventuellt ligger den andra ungen och sover i det gamla redet.
  09:13 Nu ser man att det bara är en unge i häcklådan.
  10:00 Kunde jag konstatera att den andra ungen sover i det gamla redet bakom Rallarosen.
  12:50 Var honan och de båda ungarna i häcklådan, den una ungen går ut i regnet med uppsträckta vingar i flera minuter och flaxar med dem ibland medans honan putsar den andra ungen,efter 9 min börjar ungen med utsträckta vingar att putsa sig på kroppen.
  12:59 Flög honan.
    Under kvällen sprang den mindre ljusare ungen omkring vid det gamla redet och gick väldigt nära kanten och tittade ner, kanske kommer han snart att lämna bohyllan.
20130625   Morgonväder:06:00 Klart +14 Solen upp:03:27 ner:22:32 Nu gäller sommartid
  06:00 Båda ungarna sover i häcklådan och honan sitter på sin plats i solen till höger.
  07:35 Blev det för varm för en unge i solen och den går ut från häcklådan och sätter sig i skuggan då går honan in i lådan och bearbetar det pälsklädda bytet en kort stund sedan sätter hon sig på det tills den andra ungen kommer fram till henne då lämnar hon lådan och ungen börjar namsa lite gran på bytet, flämtar sedan i solskenet, sedan går båda ungarna in i skuggan till höger om häcklådan bakom honan.
  08:50 Honan har flugit och ungarna är troligen i skuggan bakom häcklådan.
  23:19 Landade en berguv på kameran.
20130624   Morgonväder:05:00 Mulet +16 Solen upp:03:27 ner:22:32 Nu gäller sommartid
    Varit ute hela dagen på insekts inventering däför har kameran visat hela hyllan under dagen.
    Ett svartaktig råtta med ca i dm lång mörk svans ligger till vänster i lådan.
  04:41 Sov ungarna i häcklådan och honan satt och sov på stupkanten.
  05:08 Vaknar honan som putsar sig och går sedan in i häcklådan och putsar en unge, den andra ungen är på högra delen av häckhyllan vid det gamla redet.
  17:30 Båda ungarna i häcklådan och honan till höger om den.
  17:40 Försöker en unge att svälja en stor råtta men mörk svans ca 1 dm lång men efter en minut gav den upp och spottade ut den och då tog honan över och tog några bitar till den andra ungen och började sedan stycka det som var kvar till den första ungen som hon sedan putsar på huvudet, fortsätter sedan med matningen,sedan tar hon upp den halvätna råttan framför ungen men nu är den inte intresserad med det var den andre ungen som svalde råttan snabbt
  22:53 Var den ljusare ungen vid det gamla redet.
  23:01 Var den tillbaka vid häcklådans närhet.
20130623   Morgonväder:07:00 Halvklart +17 Solen upp:03:26 ner:22:32 Nu gäller sommartid
    Nattens byte är en svartvit fågel
  07:00 Satt honan och ungarna vid häcklåda.
  07:17 Flög honan.
  08:29 Upptäcktes honan i stenramlet nedanför den raserade stegen och ungarna ligger och sover i gräset till höger om häcklådan.
  ca 13. Matar honan en av ungarna och äter själv av  bytet som är en trolig skrattmåsunge.
  13:10 Går honan ur häcklådan och sätter sig på stupkanten, sedan flyttar hon sig till den flata stenen till höger om lådan och hon använder sitt kontaktläte.
  16:21 Hoppar honan ner från häcklådand tak ner till ungarna bakom lådan.
  17:38 Är honan och en unge i häcklådan och en unge försöker sväljs en större vit bukdel med ett ben från en viaktig fågel men lyckades inte,den andra ungen finns även där och det har nu börjat regna, efter stund matar honan ungen  som försöker svälja bytet igen men ger upp igen och styckar nu bytet själv och sväljer småbitar från det och sedan lyckas den svälja hela biten.
  21:52 Flög honan från häcklådan och satte sig en bit ner på stupkanten nedaför första kurvan.
  22:18 Satt hon kvar.
20130622   Morgonväder:07:00 Mulet +17 Solen upp:03:26 ner:22:32 Nu gäller sommartid
    Nattens byte är en skrattmås unge och en stor råtta + ett större pälsklätt byte some visade sig vara en trolig katt.
  07:17 Sitter honan med båda ungarna i häcklådan och det börjar regna, hon putsar ungarna på huvud och rygg.
  07:32 Börjar en unge äta på en skrattmåsunge men honan tar byte ifrån ungen och äter några bitar själv innan hon börjar mata ungen, båda ungarna står nu på var sin sida om honan, den unge som hon matade svalde till slut hela biten och den andra blev utan mat men en stor råtta ligger i skafferi delen av lådan.
  07:42 Flög honan till stupkanten nedanför första kurvan där hon sket, tofsarna står upp.
  08:42 Var honan i häcklådan igen och putsade en unge på ryggen
  08:54 Börjar honan äta på ett pälsbärande byte som är större än en råtta och är brunaktigt.
  08:59 Börjar hon mata en unge med några bitar sedan flyttar hon bytet till skafferideln och börjar putsa den andra ungen
  09:02 Har den andra ungen intensiv näbb mot näbb kontakt med honan.
  09:03 Försöker den ungen att svälja ett större fjäderklätt brunt byte men det går inte att se om den lyckades, sedan sommnar familjen i häcklådan.
  17:44 Matas den äldre lite mörkare ungen med det större pälsklädda bytet som visar sig i slutändan när ungen sväljer den sista biten med ben och fötter att det var en katt.
  22:27 Gav sig den ljusa mindre ungen ut på en promenad halvvags till det gamla redet innan han efter en stund tittande ner för stupkanten vände till baka.
20130621   Morgonväder:07:00 Mulet +18 Solen upp:03:26 ner:22:32 Nu gäller sommartid
  07:00 Båda ungarna ligger och sover i häcklådans vänstra del och nattens byte är en skrattmåsunge.
  07:08 Har dom vaknat.
  07:36 Var honan tillbaka och en unge gick fram till henne som hon började putsa.
  07:41 Börjar hon stycka bytet och matar en unge.
  07:49 Flög hon.
  10:00 Ungarna är nu troligen i skuggan bakom häcklådan.
  15:57 Lämnade honan häcklådan där de båda ungarna var och en rest av en råtta låg kvar, honan satte sig på den flata stenen några m. till höger och båda ungarna gick fram till henne efter en stund och den ena ungen var som vanligt väldigt närgången och då började honan gå mot den högra delen av bohyllan dit årets ungar ännu inte varit, hon stannar lockar och går någon meter stannar igen och lockar och tittar tillbaka mot ungarna.
  16:12 Kom hon fram till det gamla redet dit hon hopp flög väldigt försiktigt sista biten och gick in i det gamla redet och kom ut med en större fågel som verkade vara en ungfågel med falkliknande vingar, hon flög iväg med bytet till klippan ovanför andra kurvan
  16:25 Var hon tillbaka på hyllan igen och gick in i häcklådan och gav en unge en vinge som var vit och svart som den svalde helt verkar vara en måsfågel  av samma slag som de tidigare ljusa  bytena och hon äter även själv av den och när ungen svalt vingen blir den fortsatt matad och när den tog en pause i ätandet åt honan en stund småbitar från bytet och efter en stund ville unge ha mera och fick det bytet har gråa ben och fötter men ingen simhud, honan sitter seda en långstund helt stilla med bytet i näbben och ger det till ungen som inte klarar av att svälja den stora biten, sedan går honan ur häcklådan och synar marken som hon bearbetar med näbben
  16:54 Går honan ut med bytesresterna mot den andra ungen som inte var intresserad.
  16:57 Flög hon iväg med resterna av bytet.
  21:22 Nu satt berguvshonan på hyllan på den flata stenen till höger om lådan med båda ungarna.
  21:23 Flög hon åt vänster
  21:29 Var honan på hyllan igen och en unge höll på att svälja ett stort vitaktigt byte men det gick inte och då tog den andra ungen över bytet som den styckar och äter i småbitar och sedan sväljer en stor bit lätt, jag har analyserat en av filmerna och jag tror att de vita bytena är skrattmås ungar och det är nu totalt 5 st som ättits det senare dygnet.
  21:38 Flög hon åt vänster.
  21:44 En av ungarna gick nu under det nät som vi satt upp så ungarna ska kunna sitta öppet i skydd för korp till vänster om häcklådan.
20130620   Morgonväder:04:00 Mulet +14 Solen upp:03:25 ner:22:32 Nu gäller sommartid
  04:00 Båda ungarna är i häcklådan och sover och det ligger tre byten där, två vita som är fåglar med gråa ben och ett svart som är en råtta med ca 1 dm lång mörk svans.
  08:15 Upptäcktes honan ovanför andra kurvan.
  08:42 Flög honan åt vänster
    I natt har det varit ett ras i gruvan och det raderade helt den gamla "fotohyllan"
    När solen började bli het nu på morgonen flyttade sig ungarna in i skuggan bakom häcklådan, när ungarna lämnat bohyllan så ska jag fixa lite sten som jag ska sätta till vänster om häcklådan så de kan få mera skugga där i framtiden.
  11:40 Nu satt berguvshonan inne i häcklådan där det är skugga nu och sov, ungarna är bakom lådan.
  16:14 Matar honan en unge av det vita bytet som är en fågel,när ungen ätigt klart trycker sig honan förbi ungen och placerar bytet i lådans högra hörn och seda putsar hon ungen på ryggen.
  16:50 Äter en unge på en råtta som har en svanslängd på ca 1 dm den äter lite försiktigt så honan tar byte ifrån den under protester och hon tar en bit själv och efter en stund placerar hon råttan i den högra delen av häcklådan som förra året var ett skafferi sedan putsar hon ungarna på ryggen.
  19:04 Hade honan flugit och nu är det väldigt mycket reflexer på kameran i motljuset.
  22:23 Landade berguvshonan på stupkanten framför häcklådan och en unge sprang direkt fram till henne.
  22:28 Gick honan in i häcklådan och började mata en unge som tog hela biten som den nu kämpar med att svälja men ger upp och hona har gått ur lådan men går tillbaka efter en stund och tar det vita bytet som är en fågel och sätter den framför näbben på en unge som inte är intresserad sedan gör den samma sak på den andra ungen som tar bytet och sväljer det enkelt.
  22:36 Flög honan åt vänster
  22:38 Upptäckts honan ovanför andra kurvan.
  23:07 Hade hon flugit.
    En av ungarna är betydligt aktivare än den andra vilket kan tyda på en hane.
20130619   Morgonväder:04:00 Mulet +11 Solen upp:03:25 ner:22:32 Nu gäller sommartid
  04:00 Ungarna är i häcklådans högra del och honan sitter på sin vanliga plats ca 2 m till höger om häcklådan.
  04:45 Använder honan sitt kontaktläte.
  05:20 Är honan inne i lådan och putsar en av ungarna, den andra ligger och sover bakom gräset till höger
  05:25 Börjar hon mata ungen med en fågel med svart/vit färg som har simhud mellan tårna kan vara en sothöna, ungen försöker svälja en allt för stor bit som den ger upp, klara själv av att ta bitar från bytet medan honan putsar den på huvudet, unger försöker svälja den stora biten igen som tar flera minuter att svälja och det består bl.a. av ett fågelben.
  05:31 Flög honan åt höger och satte sig på stupkanten nedanför den första kurvan.
  06:24 Kommer personal ner i gruvan och går ur bilarna alldeles ovanför honan som sitter kvar och tittar och hennes tofsar står upp när hon tittar på bilen nedaför sig samtidigt som det går någon ovanför henne och båda ungarna är i lådan.
  09:15 Ungarna är nu i skuggan bakom häcklådan.
  17:45 Under em. har honan suttigt i häcklådan och ungarna blir mer synliga nu när solen inte skiner mot hyllan annars är de i skyggan bakom lådan, till vänster i lådan ligger ett byte
  17:50 Gick hon ut ur lådan i några minuter och går in igen och en unge följer efter, hon går efter enstund fram till bytet som som hon flyttar till mitten och tar en bit själv och styckar sedan bytet och matar en unge, bytet har päls.
  18:30 Sitter honan 3-4 m till höger om lådan med de båda ungarna sovande bredvid sig.
  19:15 Gick honan in i häcklådan igen där hon undersöker marken med näbben och äter några fjädrar och börjar använda sitt kontaktläte flitigt, ungarna går fram till häcklådan där honan nu fortsätter stycka och mata en av ungarna med det pälsklädda bytet
  19:26 Lämnar honan häcklådan och den mindre ungen som honan inte matade försöker svälja en större bit och det är ett harben
  20:16 Håller en fiskmås på att störtdyka mot berguvshonan, en annan gång upptäckte jag hanen i gruvan då en fiskmås dök mot honom.
  21:37 Sträcker honan på vänster vinge
  21:39 Sträcker honan båda vingarna och hela kroppen med utspretade stjärtfjädrar även ungarna sträcker på sig.
  21:45 Börjar honan gå till häcklådan som hon går in i och tittar sig omkring går sedan ut till den högra gavelns utsida och tar där upp en bytes bit som hon ger till en av ungarna som själver tar bitar och äter från den sedan sätter sig honan på stupkanten, bytet är en fågel med grått långt ben kanske morgonens sothöna ben 2 efter 20min tog ungen en pause och då passade berguvshonan på att ta bytet till häcklådan och visade det för den andra ungen som inte var intresserad och då kom den andra ungen som nyss ätigt och fick bytet av honan igen och svalde allt ganska snabbt sedan gick honan ut ur lådan och synade marken.
  22:09 Flög honan
  22:16 Börjar det regna och ungarna är nu inne i häcklådan men en gick ut.
  22:54 Landade en berguv på kamerastolpen.
20130618   Morgonväder:05:00 Regn med åska +9 Solen upp:03:25 ner:22:31 Nu gäller sommartid
    Ingen kamera bevakning på dagen
  05:00 Var båda ungarna i lådan
  07:14 Satt berguvshonan på hyllan och kelade med en av ungarna sedan gick hon in i häcklådan till den andra ungen och började stycka ett byte och mata ungen som var kvar i redet, den andra ungen pressar sig in mellan honan och den andra ungen och då kan jag inte avgöra vad det är för byte, honan går sedan ur häcklådan och ställer sig på stupkanten och tittar ut över gruvan då ett kraftigt åskväder är på gång.
  07:26 Det börjar regna och honan går in i häcklädan igen och fortsätter att mata, färg och storlek på bytet är som igår svart/grått/vitt såg ut som en fågel med långa ben en trolig vadare.
  07:30 Gick hon ut och satte sig på stupkanten igen men går in igen när regnet tilltar, hon börjar nu putsa en unge i nacken.
  21:02 Använder hon sitt kontaktläte.
  22:50 Sträckor honan på sig.
  22:51 Flög honan åt vänster.
20130617   Morgonväder:05:00 Halvklart +10 Solen upp:03:26 ner:22:31 Nu gäller sommartid
     
  00:00 Flög honan iväg från häcklådan och ungarna gick omkring och flaxade med sina vingar .
  05:07 Åt en unge själv av en större mörk fågelunge i deras egen storlek, senare gick honan in i häcklådan och började mata den ungen medans den mindre kom gående och fick sitta och vänta på sin tur som fick några mindre bitar och svalde sedan hela vingen.
  05:35 Gick honan ur häcklådan och lämnade kvar en liten bit av bytet och hon börjar använda sitt kontaktläte.
  07:11 Gick honan in i häcklådan där hon börjar putsa ungarna
    Jag tycker att de nya sändarna ger en skarpare bild med bättre färger.
  07:15 Kör det ner en bil i gruvan som hon går fram till stupkanten och tittar efter.
    När solen skiner på hyllan väljer ungarna skuggan bakom häcklådan.
  12:45 Låg båda ungarna i skuggan på den högra sidan av häcklådan.
  13:16 Var honan i häcklådan och bar fram resterna från frukosten till ungarna, den biten som fötter syntes på sedan gick hon in i lådan och tog fram ytterligare en bytesbit som som fötter syntes som hon gav till en unge och sedan gick hon in i lådan och tog fram en tredje matbit med fötter, det verk som nattens byte har varit en kull ev.kråkfågel, när den sista ungen är nöjd äter honan upp fjäderresterna och hon visar som förra året att hon ser bättre på långt håll genom att träcka på sig och syna marken framför sig.
  16:30 Putsar honan ungarna som hon sedan matar och putsar sedan vidare
  19:00 Var det en stenskvätta som besökte hyllan, nu är det reflexer på kupolen som omhöljer kameran som gör att det är svårt att se vad som händer.
  21:05 Använder honan sitt kotaktläte.
  21:38 Släppte honan en spyboll.
  23:00 Hade honan flugit.
  23:09 Går en unge fram tid stupkanten och skiter rakt ut ner över kanten, de har lärt sig att inte skita i boet för där gör de lika dant.
  23:29 Landade en berguv på kamerastolpen.
  23:34 Skakade kameran igen.
20130616   Morgonväder:06:00 Klart +12C Solen upp:03:26 ner:22:30
  09:00 Idag började vi med att koppla elen till kameran och monterade sedan kameraenheten på stolpen
  ca.10:00 Började vi Lars Lagerqvist, Kalle Bergström, Stig Larsson och Göran Tronelius och justera allt kring stolpen som vi sedan reste upp,monterade stagen och låste fast stolpen.

©Stig Larsson
Kalle Bergström                  Lars Lagerqvist & Kalle Bergström            Kalle & Göran Tronelius
  ca 11:00 Fortsatte Lars och jag upp i gruvmuseetornet där vi monterade ner den gamla antennen och satte upp den nya sändaren, vi hade lite bök med eldragning mm. men nu är det klart.
  ca 22:00 Gick kameran igång på den nya adressen som vi kör tillfälligt tills ungarna lämnat hyllan för sedan kommer kameran ingå i gruvans server och då blir det en ny adress till den.
    När kameran gick igång kunde jag direkt konstatera att det är TVÅ ungar och under kvällen var båda ungarna i häcklådan och honan satt ca 2 m till höger om häcklådan
  22:25 Hade en av ungarna gått fram till honan och gick omkring henne
  22:32 Flög honan
  23:33 Landade en berguv på kamerastolpen.
  23:45 Var en unge utanför häcklådan nära stupkanten.
  23:51 Landade både honan och hanen på hyllan, hanen lämnade ett byte till honan som gick in i häcklådan och började mata ungarna direkt.
  23:53 Nu är det för mörkt för att se vad som händer.
20130610    
  Morgon När arbetslaget kom ner i gruvan på morgonen så satt både hanen och honan nere på en klippa och bevakade en kul gräsänder som de skrämt ner i gruvan, dessa hade hoppat ner från en klippa och två var skadade, alla ungarna tog perguvsparet och matade sina ungar med.
  17:00 Var jag till gruvan och tittade efter berguvarna och hade en Gräsands hona som kom i flera omgångar flygande på låg höjd nere i gruvan och lockade på sina nu uppätna ungar
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2019-10-04 webbmaster Kalle Bergström