Datum Tid Fakta
20130731   Morgonväder:06:30 Halvklart+14 Solen upp:04:31 ner:21:34 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 71 dagar gamla.
  06:35 En berguv upptäckt utanför grottan...
  14:40 Sitter hon och äter utanför gruvan.
  15:15 Nu har jag hittat ungarna på hyllan ovanför grottan,lite till höger vid en högre sälg.
  15:38 Upptäcker dena ena ungen ett mörkt byte bakom lite lövsly samtidigt kommer honan flygande med en vit större fågel till den andra ungen.
  15:40 Flög honan neråt i gruvan.
  19:45 Sitter båda ungarna på hyllan ovanför grottan.
20130729   Morgonväder:05:00 Mulet+18 Solen upp:04:26 ner:21:39 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 69 dagar gamla.
  04:45 Satt honan på rasskyddet en våning ner nedanför kameran och såg blöt ut efter nattens regn.
  06:35 Flög hon.
  06:38 Upptäcktes hon en liten bit längre ner.
  06:40 Flög hon upp några meter och sitter nu intill stenramlet nedanför vägräcket.
  07:02 Lite längre bort sitter en unge.
  10:00 Sitter det en berguv i skuggan utanför grottan.
  17:45 Upptäcktes en berguvsunge på de större stenarna nedaför grusytan vid skarpa kurvan som flög över den lilla ravinen och landade på platån med mycket sly, och den andre ungen satt en bit bort.
  22:10 Äter en unge på ett större mörkt byte som den flyttar på flera ggr som den överger kl.22:15 och flyger till stupkantens skyddsnät en våning nedanför kameran vid stocken.
  22:21 Landar en berguv på kameran
  22:27 Var båda ungarna nedanför kameran i mörkret vid vägräcket en våning ner.
    Den mindre ungen är fortfarande en sämre flygare än sitt större syskon och förflyttar sig mer gående.
20130728   Morgonväder:07:00 Mulet+19 Solen upp:04:24 ner:21:41 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 68 dagar gamla.
  07:21 Satt det en vuxen berguv bland hyllorna nedanför den raserade stegen.
  13:42 Upptäcktes en berguvsunge vid den nedre delen av bergväggen bortom andra kurvan.
  16:38 Är honan och båda ungarna på grusplanen nedanför skarpa kurvan och honan styckar en Igelkott till båda ungarna, honan äter även hon när den ena ungen blir mätt sedan kommer den unge som blev mätt först och tigger till sig mera men sedan vänder honan sig ett halvt varv och äter själv..
  16:51 Jagar den första ungen iväg honan och försätter att äta på bytet i omgångar.
  21:50 Är båda ungarna på och intill vägräcket nedanför den skarpa kurvan
  22:00 Ungarna är nu rakt nedanför kameran där de går utanför vägräcket en våning ner.
  22:03 Flög den ena längst ner i gruvan och den andre tar ett sandbad i borresterna från vägförstärkningen.
  22:11 Flög den ut och satte sig på vägen.
20130727   Morgonväder:04:00 Klart+15 Solen upp:04:22 ner:21:44 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 67 dagar gamla.
  04:48 Tog sig ungarna ner till skrevan i grusbranten och honan satt utanför grottan.
  05:30 Hade ungarna delat på sig men satt kvar i samma område.
  06:05 Sitter de tillsammans igen.
  17:00 Satt honan utanför grottan och åt.
  17:20 Honan upptäcktes bortom vattentanken bland vita slaktfjädrar då en av ungarna kom flygande och landade vid honan som flög iväg och landade på klippväggens nedre del bortom skyliften.
  17:23 Flög ungen ut till den vänstraste delen av platån nedanför vattentanken/andra kurvan där den går fram till ett byte som är runt som en sten och är en Igelkott Erinaceus europaeus
  17:40 Lämnar ungen platsen hastigt springande efter att haft en lång pause i ätandet, flög sedan en bit och hade inget byte med sig.Vid de andra slaktresterna satt berguvshonan.
  18:30 Upptäcktes ungarna på klipporna i grusbranten.
  20:58 Satt båda ungarna på grusplatån nedanför vattentanken där den ena äter på något som den andra efter en stund blir intresserad av och börjar äta på framför fötterna på den andra.
20130726   Morgonväder:07:00 Klart+14 Solen upp:04:19 ner:21:46 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 66 dagar gamla.
  08:10 Sitter honan utanför grottan.
  20:10 Upptäcktes båda ungarna på en klippa i grusbranten bortom den andra kurvan.
  21:50 Sitter en unge upp i branten och den andra är nere vid skyligten och drar i säkerheltsselen igen.
  21:53 Kom den andra ungen nerflygande.
  22:12 Flög honan upp från flattformen nedanför skarpa kurvan och satte sig i branten men flög när en unge flög upp till henne.
20130725   Morgonväder:04:00 Klart+15 Solen upp:04:17 ner:21:48 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 65 dagar gamla.
  04:20 Satt honan på skyliftens räcke.
  04:23 Flög hon ner bakom tanken men efter 4 min flög hon en kort bit och blev synlig bakom tanken, ingar ungar hittade ännu.
  08:35 Upptäcktes minst en unge vid samma björksly som i går morse där den satt i den nedre delen i skugga.
  16:33 Upptäcktes båda ungarna på var sin klippa som sticker upp i grusbranten bortom skarpa kurvan.
  17:33 Flög honan åt vänster.
  19:00 Båda ungarna sitter bland krossade stenblock i brantens nedre del bortom andra kurvan.
20130724   Morgonväder:05:00 Klart+14 Solen upp:04:15 ner:21:51 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 64 dagar gamla.
  05:07 Upptäcktes båda ungarna tätt tillsammans på ungefär samma plats som igår i den nedre delen av branten bortom vattentanken vid den skarpa kurvan.
  20:19 Sitter båda ungarna på det stora stenblocket nedanför vattentanken.
  21:58 Båda ungarna har nu flugit över ravinen till den stora hyllan nedanför stenramlet.
  22:02 Flög den stora ungen upp och landade på hyllan snet ovanför grottan och den andra sitter kvar nere på hyllan.
  22:16 Hade den flugit ner till sitt syskon igen och flög sedan vidare till plattformen nedanför vattentanken och sedan mot kameran.
  22:28 Var den större åter tillsammans med den mindre på hyllan nedanför stenramlet.
  22:31 Landar en berguv på kameran.
20130723   Morgonväder:06:30 Halvklart+11 Solen upp:04:12 ner:21:53 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 63 dagar gamla.
  06:30 Inga uvar upptäckta ännu idag.
  10:55 Upptäcktes berguvshonan utanför grottan.
  12:03 Upptäcktes en unge vid samma björk som igår i branten bortom vattentanken.
  14:55 Landade honan nedanför ungen.
  15:40 Nu kan man se båda ungarna öppet i branten som nu ligger i skugga, den ena tar sig upp på en klippa klättrande i branten så grus och sten hasar ner i ett litet dammoln.
  17:25 Hade ungen högst upp flugit ner till den andra.
  19:45 Sitter honan med ett vitaktigt fågelbyte på plattformen nedanför vattetanken och hon äter, en unge sitter bredvid och tittar då går en unge fram till henne och får bytet som den går iväg med en bra bit och börja äta på det den andra ungen sitter på avstånd och tittar på, honan flyger iväg lågt över ungarna och landar nedanför bergsbranten till höger om vattentanken.
  19:55 Flyger honan tillbaka till platsen där hon levererade bytet till ungen och äter på rester bl.a. en vit svart väldigt lång vingpena.
  20:11 Flög honan lågt över ungarna igen och satte sig nedanför den högra klippbranten.
  22:00 Nu är båda ungarna bakom skyliften igen där den ena ungen verkar äta på något och den andra tittar på, det är ett större byte kanske bakdel av en hare.
  22:08 Flög den andra ungen upp och satte sig på skyliftskorgens räcke.
  22:16 Byter ungen plats ofta och visar vilken skicklig flygaren den redan hunnigt bli medans den andra ungen ännu inte lyckats flyga upp och sätta sig på räcket.
20130722   Morgonväder:06:00 Klart+11 Solen upp:04:10 ner:21:55 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 62 dagar gamla.
  06:10 Satt honan på den stora stenen som ungarna var vid i gårkväll och ungarna är i den nedre delen av stenbranten bortom vattentanken.
  07:08 Flyttade sig en unge upp till den större björkens högra sida och kort därefter även den andra för att få skugga.
    Under fm bröts kamerakontakten.
  13:30 ca Var jag ner till gruvan och kontrollerade elen som jag startade om men fick inte igång utrustningen men när jag körde via min stionära dator så kom kameran igång.
  13:00 Honan satt utanför grottan och båda ungarna låg i skuggan av björken i bildens mitt i en liten svacka..
  21:50 Flög en av ungarna ner från branten och landade snett nedanför vattentanken där man bara kunde se vingarna flaxa bakom stenarna.
  21:55 Upptäcktes även den andra ungen där.
  22:03 Flög den ena ungen lite längre bort över en ravin och blir uppvaktad av en stenskvätta, den andra sitter kvar på den stora stenen bortom vattentanken.
  22:07 Springer den ner för slänten till stupkanten där den spanar neråt.
  22:17 Börjar den mindre gå dit den äldre flög och när den kom så följdes de åt.
  22:39 Landade en berguv på kameran.
  22:40 Flög den ena ungen tillbaka till platån nedanför vattentanken och den andra ungen flög halva vägen och gick resten.
  22:44 Är de vid skyliften igen.
  22:56 Flög en upp och satte sig på skyliftens korgkant den mindre klarade inte av att flyga upp.
20130721   Morgonväder:07:00 Klart+14 Solen upp:04:08 ner:21:58 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 61 dagar gamla.
  07:00 Upptäcktes berguvshonan som satt vid grottan, inga ungar synliga.
  15:36 Upptäcktes båda ungarna i den nedre delen av branten bortom vattentanken, den ena ungen biter i lövsly.
  17:50 Börjar den större ungen att äta på ett byte och den mindre kommer springande och sitter nu och tittar på.
  21:12 Satt ungarna kvar på den större stenen bortom vattentanken och honan satt utanför grottan.
  21:43 Landade en berguv på kameran.
  22:15 Även i kväll är området kring skyliften intressant för ungarna.
  22:31 Flög en unge upp och satte sig på skyliftens räcke men tappade balansen och seglade ner på marken, den verkar även idag vara intresserad av det rep som de drog i i går.
  22:33 Skakar kameran kraftigt
  22:45 Skakade kameran igen
  22:48 Flyger den större upp och sätter sig på vattentanken och flög sedan till skyliftens korg där den flyg hoppar sex ggr och byter plats och använder vingarna flitigt för att hålla balansen.
  22:52 Flög den ner och satte sig på korgstången och då flög den andra dit och då hade de näbbkontakt sedan flög den upp på korgkanten igen.
20130720   Morgonväder:07:30 Halvklart+12 Solen upp:04:05 ner:22:00 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 60 dagar gamla=2 månader. 2012 hade båda ungarna lämnat bohyllan när de var 56 dagar gamla.
  07:30 Inga ungar synliga på bohyllan, en vuxen troligen honan sitter utanför grottan.
  17:13 Upptäcktes en berguv under regnklippan i den södra delen av gruvan..
  20:09 Hittade jag på båda ungarna i nedre branten bortom vattentanken vid andra kurvan.
  21:27 Satt de mycket närmre vattentanken, gick de en bit och hade näbbkontakt,vingflax och klokantakt de verkade inte helt förtjusta i varandra när den ena ofta använder sina klor mot den andra.
  21:40 Flög det en större fågel förbi uppe i branten ovanför dem som de sedan sitter och tittar efter.
  22:32 Var de vid skyliften och undersökte den.
  22:35 Den ena flög iväg bortåt och den andra biter i något som hänger ner från skyliften det höll de på med till 22:52.
  22:41 Kom den andra tillbaka.
  23:00 Mycket flax och troligen kom honan med mat men det är svårt att se i mörkret vad som händer nu men ungarna är i närheten av skyliften och vattentanken.
20130719   Morgonväder:07:00 Halvklart+13 Solen upp:04:03 ner:22:02 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 59 dagar gamla. 2012 hade båda ungarna lämnat bohyllan när de var 56 dagar gamla
  06:55 Sitter den mindre ungen i häcklådan och den andra kunde jag inte hitta med kameran.
  08:43 Satt honan utanför häcklådan och ungen åt på en trolig vattensork som den smånafsade på och går fram och tillbaka i häcklådan flera ggr, 08:54 svalde den sorken utan några problem och sedan håller den på att bita på föremål på marken.
  08:51 Flög honan till hyllan ovanför andra kurvan.
  09:00 Hittade jag på den andra ungen ovanför stenramlet.
  17:52 Var ungen i häcklådan och åt ett byte och honan satt utanför.
  18:06 Hade ungen ärigt klart
  18:08 Flög honan
  18:33 Kom honan tillbaka och gick in i häcklådan och ungen hoppade upp på taket och de tittade på varndra.
  18:46 DFlög honan.
  21:28 Hittade jag på den andra ungen på klippavsatsen vid de liggande björkarna bortom andra kurvan.
  21:31 Flög den över ett stup och kom lite närmre kurvan den andre sitter på lådans tak och tittar mot den andre ungen och använder sitt tigg/kontaktläte.
  21:36 Hoppsprang den större ungen så en större sten trillade ner som den att och tittade efter.
  21:38 Flög den mycket bra och landade på avsattsen ovanför andra kurvan.
  22:29 Nu sitter den större ungen på gallerhyllan rakt ovanför andra kurvan där honan brukar sitta.
  22:34 Flög den sörre ungen först över hela andra kurvan och landade på stupkanten och sedan flög han till sitt syskon vid häcklådan där den landade uppe på "nätgården" till vänster om lådan och den mindre är bakom häcklådan
  22:49 Landade en berguv på kameran.
  22:50 Hoppade den lilla ner från taket och går mot stupkanten dit den andra ungen flyger men landar utanför och tar sig flaxande upp, direkt tar de kontakt medvarndra med näbbarna efter en stund hoppflyger en unge upp på stenarna framför det gamla redet och den andra följer efter men landar i det höga gräset nedanför stenarna, efter en stund springer den mindre fram till stupkanten och den större kommer flaxande förbi och "anfaller" björkslyet..den större är väldigt aktiv på hyllan.
20130718   Morgonväder:04:00 Halvklart+14 Solen upp:04:01 ner:22:04 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 58 dagar gamla. 2012 hade båda ungarna lämnat bohyllan när de var 56 dagar gamla
  04:10 Den mindre ungen ligger vaken och ensammen i det gamla redet och honan sitter på klippan ovanför andra kurvan och tittar ner på den större ungen som sitter påplant grus ca 20 m bortom vattentanken vid andra kurvan.
  04:22 Landar honan på en sten några m bortom ungen, hon har inget byte med sig, efter en stund går ungen till henne oc har direkt näbbkontakt men bufflar på honan så hon flyger några m och ungen går mot henne igen då flyger hon upp på en högre sten.
  04:29 Flög honan åt vänster, ungen i redet har flyttat sig lite och är vaken och den äldre ungen sitter nu på stenen där honan landade först.
  04:42 Hade ungen flyttat sig gående närmre vattentanken.
  04:47 Flög ungen över en mindre ravin ca 20 meter bortom vattentanken.
  05:05 Sover den mindre ungen i gamla redet.
  18:28 Börjar den mindre ungen att äta på ett byte i häcklådan som är en brunaktig fågel som den inte klarade av att svälja bukdelen i första försöket, fortsatte att svälja delar försöker efter en stund igen men det går inte slutligen 18:38 lyckas den svälja hela bytet.
  18:55 Sitter den på stupkanten och tittar ner.
  19:10 Sitter den på taket och den andra ungen kan jag inte hitta på med kameran.
  21:42 Stog ungen på taket och flaxade så att den trillade ner från taket.
  21:46 Upptäckta jag den andra ungen en bit bortom den vita vattentanken och det såg ut som om ungarna pratade med varandra.
  22:31 Flög den andra ungen ner efter att ha velat en lång stund och använde sitt tigg/kontaktläte hela tiden, den landade utanför betongmuren ovanför kamerastolpen där den tog det ganska lungt och tittade väldigt länge innan den förflyttade sig.
  22:53 Flög den tillbaka till den plats som den landade på och gick fram till stupkanten ner mot vägen nedanför ca 20 m.
  23:11 Går ungen nu upp förbi kameran på vägen i mörkret.
20130717   Morgonväder:06:30 Halvklart+14 Solen upp:03:59 ner:22:06 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 57 dagar gamla. 2012 hade båda ungarna lämnat bohyllan när de var 56 dagar gamla
  06:30 Sitter båda ungarna och sover i det gamla redet.
  06:48 Går en unge mot häcklådan där honan sitter utan byte och den andra kom även den och tog sats och flög rakt mot honan och stötte till henne med klorna först så hon flög.
  07:08 Hade ungen flugit igen och satt på stupkanten hitom kurvan.
  07:13 Flög den tillbaka till häckhyllan.
  12:30 Båda ungarna syns till höger om häcklådan.
  15:45 Sitter båda ungarna på stupkanten vid björkslyet och en av dem släpper en spyboll, de tittar mycket på fåglar som flyger över bl.a. är det en större flock tamduver som drar runt.
  15:52 Småbet ungarna i björkblad.
  21:18 Sitter båd ungarna på stupkanten
  21:30 Sitter båda ungarna på häcklådan.
  21:53 Flög den ena ungen nästan fram till stupkanten mot andra kurvan, tog sig sedan flaxande upp några meter och flyg hoppade två ggr fram till stupkanten och flyttade sig ännu lite högre.
  21:59 Flög den tillbaka och landade ca 4 meter ovanför häcklådan som den andra sitter på, tog sig en bit högra upp till den skapade hyllan som är nätfri.
  22:23 Hade ungen flugit över till andra sidan tvära kurvan till samma plats som igår efter en stund går och flyger den till bortre delen av hyllan.
  22:32 Flög den vidare väster ut och landade i rarbranten ovanför alla lösa klippblock och försätter flax gå uppför branten
  23:04 Sitter den andra ungen på stupkanten och tittar ner.
    Kamerans mottagnig var väldigt seg nu.
20130716   Morgonväder:07:30 Halvklart+14 Solen upp:03:57 ner:22:08 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 56 dagar gamla. 2012 hade båda ungarna lämnat bohyllan när de var 56 dagar gamla
  07:20 Satt båda ungarna uppe på häcklådan.
    Under dagen sitter ungarna i skuggan bakom häcklådan.
  18:30 Biter en av ungarna i björkslyet sedan springer och flaxar ungarna omkring på hyllan.
  20:00 Sitter båda utanför gamla redet och somnar.
  21:40 Har den ena vaknat och flyttat sig till stupkanten.
  21:47 Sträcker båd ungarna på vingarna.
  22:07 Sitter ungarna utanför det gamla redet och biter på en gammal rallaros.
  22:23 Nu har båda ungarna flugit fram till stupkanten.
  22:30 Är ungarna kring häcklådan.
  22:31 Flög en unge och landade i närheten av stupkanten ner mot andra kurvan.
  22:34 Tog den ett skutt fram till stupkanten.
  22:37 Var den tillbaka vid sitt syskon där den tog sig upp 3-4 meter ovanför häcklådan.
  22:41 Flög ungen iväg igen och nu väldigt långt troligen förbi andra kurvan och den andra sitter kvar på häcklådan.
  23:02 Upptäcktes den ungen som flög på avsatsen ovanför andra kurvan där honan brukar sitta och den andra är kvar på bohyllan där den går omkring och biter på matrester innan den sätter sig vid stupkanten i mörkret.
20130715   Morgonväder:04:30 Regn +11 Solen upp:03:55 ner:22:10 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 55 dagar gamla. 2012 hade båda ungarna lämnat bohyllan när de var 56 dagar gamla
  04:30 Båda ungarna är vakna och ligger i det gamla redet.
  04:48 Andas en unge flämtande trots att det bara är ca + 12 grader och solen skiner inte på den.
  16:30 Är båda ungarna i häcklådan.
  17:44 Satt båda ungarna på taket.
  17:52 Klättrade en unge på skyddsnätet till vänster om häcklådan och fortsatte upp ca 4-5 ovanför häcklådan och efter ett tag hoppflög den ner en kort bit och efter en stund tog den sig ner ytterliggare en bit.
  18:01 Den andra ungen som varit under skyddsnätet gick bakom häcklådan och den andra flög ner och satte sig på skyddsnätet vid hyllan.
  18:17 Har en unge igen tagit sig upp på skyddsnätet och sitter nu ca 4 meter ovanför häcklådan.
  22:16 Kvicknar ungarna till efter kvällsiestan.
  22:23 Hoppade båda ungarna upp på taket
  22:31 Flög en ner från den högra stupkanten till honan somsatt utanför betongmuren ovanför kameran och åt på ett brun och vitaktigt fågelbyte som hon sedan matar ungen med, när den blir mätt börjar honan äta själv och tittar ibland upp mot den andra ungen som hon verkar prata med, bytet har korta ben men såg ut som tamhönsben
  22:42 Flög hon till häcklådan och åt några bitar och gav sedan bytet till den andra ungen till höger om häcklådan som äter maten själv i bitar
  22:50 Sitter den andra ungen på betongmuren nedanför kameran.
  23:03 Är ungen mätt och lämnar bytet och går fram till högra stupkanten.
  23:06 Är båda ungarna uppe på hyllan igen.
20130714   Morgonväder:06:00 Regn +10 Solen upp:03:53 ner:22:11 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 54 dagar gamla
  06:00 Nattens byten: den vita fågeln med vita vingpennor med svart ytterband ligger det rester av från i går helt öppet till höger om lådan och i lådans vänstra del ligger buk och bakben av en hare
  06:00 Båda ungarna sover lite blöta i det gamla redet.
  09:30 Sover båda ungarna i häcklådan.
    Under dagen har ungarna varit kring häclådan och ätigt upp de båda bytena.
  19:04 Upptäcktes berguvshonan som sitter utanför "grottan".
  21:12 Sitter båda ungarna utanför det gamla redet
  22:21 Flög den mindre ungen från gamla redet till stupkanten nedaför björlslyet.
  22:23 Drar den större av en gren på björkslyet.
  22:27 Landar honan på stupkanten där en unge är nu och ger den en bakdel av en hare.
  22:28 Kommer den andra ungen springande och ställer sig framför honan och bufflar på henne mot hals bröst då flyttar hon på sig och då hoppar ungen upp på hennes sida.Den andra ungen sitter på bytet men verkar inte intresserad och lämnar bytet då går honan dit och matar den mindre ungen.
  22:38 Flyger honan med bytet som hon läger i den vänstra delen av gamla redet medans ungarna flaxar på stupkanten och honan sitter kvar och tar några tuggor av haren och tofsarna står upp när hon tittar på något som flyger förbi.
  22:49 Springer en unge fram till honan och har näbbkontakt och honan ser ut att prata med ungen som sedan hoppar ut till stenarna framför redet och flyger sedan fram till stupkanten och sedan till den högraste hyll delen dit den andra nu har kommit.
  22:53 Nu har honan flyttat sig till stenen utanför redet och sitter o putsar sig.
  22:56 Flög en unge ner från den högraste klipphyllan och landade några meter utanför betongmuren ovanför kameran och den andra ungen sitter kvar på hyllan.
  23:00 Satt den på vägen men hoppade upp på muren, flög sedan 3-4 och landade rakt under kameran på muren.
  23:06 Honan har nu flugit och den andra ungen sitter på högra hyllan och tittar ner och försökte nästan ta sig ner gående men då kom den andra upp
  23:09 Hade ungen tagit sig upp igen, den var borta i 15 min.
20130713   Morgonväder:07:00 Klart +15 Solen upp:03:51 ner:22:13 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 53 dagar gamla
  07:00 Båda ungarna är i det gamla redet.
  08:17 Äter en unge av ett byte i gamla redet.
  08:30 Svalde den bukdelen med ett ben och det var en trolig Kaja.
    Undcer dagen har ungarna varit i skuggan av häcklådan
  18:02 Är ungarna vid och omkring det gamla redet där de sitter i värmen med hängande vingar.
    Efter sov pausen  är det som vanligt den större ungen som springer omkring mest på hyllan
  20:55 Angriper en av ungarna björkslyet med näbben igen.
  21:54 Sitter båda ungarna på häcklådans tak.
  22:37 Flög den vänstra större ungen och klättrade upp på nätet några meter ovanför häcklådan.
  22:55 Sträcker den mindre ungen vingarna ofta och flaxar
  22:55 Flyger den större ungen ner från rasskyddet och landar på hyllans mitt där honan sitter med ett storre vitt fågelbyte med spetsiga vita vingar som ungen börjar äta på men då kommer den andra ungen som försöker ta bytet från sitt syskon men misslyckas och ungen med bytet flyttar sig bakom björksly och det går inte att se i mörkret vad som händer men ungen som blev bort motad går tillbaka och sitter några dm från den ätande ungen och den med fågel flyttar sig lite i mörkret.
  22:57 Flög honan.
20130712   Morgonväder:06:00 Klart +11 Solen upp:03:49 ner:22:15 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 52 dagar gamla
  06:00 Båda ungarna sover i det gamla redet.
  07:10 Satt honan på den högra sidan av hyllan och den mindre satt på stupkanten och den större utanför det gamla redet.
  07:12 Flög honan.
  07:14 Börjar den större att äta på ett vitaktigt större byte vid gamla redet.
  11:57 Sitter ungarna i skuggan till höger om häcklådan.
  18:19 Sitter båda ungarna vid den högra stupkanten.
  20:45 Sitter ungarna vid björkslyet som den ena biter på.
  21:00 Somnar de snart vid högra stupkanten.
  22:25 Sträcker en unge på vingarna.
   
©Kalle Bergström
  22:28 Börjar den större ungen att använda sitt tigg/kontaktläte
  22:30 Flaxar den med sina vingar två ggr.
  22:35 Flög den mindre bort till den högra delen och den större gick först till gamla redet och sedan till den högraste delen.
  22:44 Hoppar den mindre ungen ner till den större.
  22:46 Flög den mindre ner från bohyllan och landade utanför betongmuren ovanför kameran, den andre sitter kvar och använder sitt läte.
  22:54 Sitter den på vägen lite nedanför kamerastolpen.
  23:00 Sitter den på ny räcket ca 4-5 m nedanför kamerastolpen och den andra sitter kvar och sträcker på sina vingar.
  23:02 När det bara var några meter kvar till andra kurvan vände den och sprang i omgångar tillbaka och förbi kamerastolpen
  23:09 Kom den upp på hyllan igen och använde samma ställe som tidigare för att ta sig upp.
20130711   Morgonväder:05:00 Halvklart +10 Solen upp:03:47 ner:22:17 Nu gäller sommartid
  00:07 Landade en berguv på den runda klippan tíll höger om soffan.
  05:15 Satt honan uppe på häcklådans vänstra sida och ungarna sov vid det gamla redet och eventuelt ligger det ett fågelbyte trolig kråka i mitten av hyllan bland småbjörkarna, den ena ungen ligger utsträckt och den andra sitter och sover.
  05:55 En humla besöker blommorna framför en unge som tittar efter den.
  07:32 Börjar en unge äta på kråkan.
  19:25 Sitter båd ungarna och sover i mitten av hyllan vid björkslyet.
  20:03 Äter den större ungen med ryggen mot kameran en svartaktig fågel som kan vara en kaja och den andra ungen ligger nära och tittar på, vid en matpause kom den mindre gående och stannade till framför med blev svagt motad och avbröt direkt sitt fösök att ta över bytet, två ggr försökte ungen svälja bytets bukdel men fick ge upp, äter vidare i stycken men blir mätt och sitter länge på bytet som den tillslut lämnar och den mindre ungen börjar äta då en större fågel flyger över och ungarna spänner upp sin fjäderdräkt, den större ungen börjar bita i björkblad medans den mindre äter av de eventuella bytesresterna.
  20:39 Springer plötsligt den mindre iväg till honan som just landade några meter från ungen men hade ingen mat med sig och ungen är på honan flaxande så honan går en bit och flyger sedan upp på häcklådans tak.
  20:48 Springer en unge iväg och anfaller björksly och biter i grenar och löv efter en stund börjar den andra att göra samma sak.
  21:02 Lägger sig en unge till höger utanför det gamla redet.
  21:08 Sprang ungen vid gamla redet till sitt syskon där den stannade en kort stund och spran sedan till björkslyet i mitten av hyllan där honan nu satt och ungarna hade näbbkontakt med henne och pucklade på henne kraftigt så hon gick iväg åt vänster och satte sig på stenen till höger om häcklådan och ungarna går efter en stund och sätter sig på stupkanten där de har näbbkontakt med varandra plötsligt springer en unge mot björkslyet som den flaxar med vingarna omkring och den ändra kommer och biter i slyet.
  21:30 Hade honan flugit.
  22:19 Hoppar den stora upp på taket och använder sitt tigg/kontaktläte.
  22:26 Flög den till den högra stupkanten där den andra ungen satt och de höll på med näbbkontakt
  22:31 Flyger den mindre ungen till den högraste delen där den hittar en bukbit med ben och fötter från en vitaktig trolig tamkyckling som det biter lite i och flyttar till stupkanten den större kommer dit men den mindre vrider sig snabbt mot den andra och har bytet bakom sig och ligger ner
  22:39 Släpper den lilla en spyboll och börjar sedan äta igen med ryggen mot kameran.
  22:46 Kommer den större i närheten av den mindre som direkt gör utfall mot den större för att försvara sitt byte
  22:49 Svalde den bukdelen med båda benen plockade seda bland fjäderresterna och tog vänligt näbbkontakt med sitt syskon satt sedaan och tittade på fjädrarna som flög i vinden..
  23:03 Flög den ena ungen ner och dold bakom kamera stolpen fösöker den ta sig upp igen och den andra sitter på kanten och sträcker på vingarna och tittar ner på den andre som nu går på vägen nedanför kameran.
  23:12 Upptäcks ungen på det nya vägräcket nedaför kameran och den andre sitter kvar upp på högraste hyllan och tittar ner på den andre ungen som går från vägen och hoppar upp på betongmuren  och flyger några meter utanför muren, den andre sitter kvar på hyllan.
  23:24 Sitter ungen på nya räcket nedanför kameran och den andra sitter på stupkanten i mitten och tittar ner.
  23:25 Kunde jag inte hitta på den som flugit i mörkret.
20130710   Morgonväder:06:00 Mulet +12 Solen upp:03:45 ner:22:18 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 50 dagar gamla
  05:44 Båda ungarna satt och sov i häcklådan och det innebär att den äldre ungen som i natt lämnade hyllan på en flygtur ner i gruvan kunde ta sig tillbaka.
  07:16 Gick båda ungarna ur häcklådan fram till kanten och tittar ner.
  16:40 Är båda ungarna i närheten av gamla redet som den större går in och tittar i där det brukar ligga byten, även den mindre kommer dit och dens ryggfjädrar har kommit längre än den störres, den större använder hela tiden sitt tigg/kontaktläte.
  17:30 Sitter ungarna vid högra stupkanten.
  17:33 Upptäcktes honan längst till höger , den minsta flög flera meter och landade vid honan och den större kom gående, båda knuffade på honan med sina näbbar nöp de hennes fötter innan hön flög
  17:37 Flög honan och satte sig några meter till höger om häcklådan och ungarna stannade kvar, de går runt på den högraste hyllan och flaxar med vingarna och tittar mot honan.
  17:43 Kommer den större unge fram till honan som den nafsar på bröstfjärarna på då flyger hon upp och sätter sig på häcklådan även den mindre kommer dit
  17:50 Kommer den större ungen upp till honan som putsar ungen på huvudet och de har näbbkontakt då och då.
  17:54 Flög honan till den skarpa kurvan.
  22:00 Satt båda ungarna utanför det gamla redet och plötsligt sträcktede på sig och sprang fort ja så fort att den ena krockade med ett björksly men när den kom på bena så sprang den vidare mot häcklådan där honan lämnade en vattensork som den stora tog men blev så uppvaktad av den andre att den flax sprang iväg till den del av hyllan där det är lite björksly och där började den att styck äta sorken- den andra ungen var på den några ggr och försökte ta bytet ifrån den men dena andra försvarade bytet ett sådan angrep kom varje gång ungen tog en pause i ätandet.
  22:19 Är det en pause i ätandet och direkt är den mindre ungen där och försöker ta bytet men den större ser ut att fräsa mot den och när den försöker igen blir den biten i näbb ansikte och går undan en meter medans den större fortsätter att äta
  22:27 Vände sig den större för att svälja resterna från naveln och neråt då sprang den lilla fram för att ta bytet men den större vände då ryggen mot den och svalde bytet enkelt sedan flyttatde sig ungen en bit och den andra gick fram till den och de tog sina näbbar mot varandra och sedan gned ungen som ätigt sin näbb fram och till baka över marken för att ta bort eventuella matrester medans den andra synar marken efter matrester och går även in i det gamla redet där det ibland förvaras byten men hittar inget sedan går den till sitt syskon och det har vänskapsnäbbkontakt.
  22:39 Fortsätter den mindre ungen att syna marken efter matrester men hittar inget.
  22:40 Flög den mindre unge bra bort till den högra stup kanten där hanen landade igår och den använder sitt tigg/kontaktläte.
  22:44 Flög den lilla ungen ner och landade på nätet nedanför kameran där det har slaktats en fågel, sedan tittar den upp mot bohyllan och kameran och biter på några fjädrar flyger sedan upp på betongmuren rakt nedanför kameran
  22:48 Hoppflyger den tre ggr någon meter var gång men är kvar på betongmuren och den tittar upp mot bohyllan.
  22:52 Hoppflög den upp och satte sig på det nya vägräcket som den har svårt att hålla balnsen på när den sitter och avståndsbedömmer.
  22:54 Flög den iväg uppåt efter vägen men kamera stolpen skymmer så det går inte att se den.
  22:56 Kom den springande nedanför kameran, den vänder och klättrar upp på bergväggen men kamerastolpen är iväg så jag ser den inte (kanske det nya raskyddet i nät gör att de lätt kan ta sig upp igen till bohyllan,kanske var det så den större ungen gjorde) den andra ungen sitter på den högra stupkanten och tittar ner och använder sitt kontaktläte.
  23:05 Upptäcks ungen när den flyger en bit utanför betonmuren den flyger bra och den går bra på nätet som på vissa platser inte går ner till marken efter 3 min flög den igen och kamera stolpen skymmer den, den är vid den lilla kurvan nedanför första kurvan.
  23:13 Försöker den ta sig upp på hyllan igen och har kommit ca 3 meter av 9 jag ser lite av den bakom kamerastolpen.
  23:15 Flög den mot kameran och landade på vägen nedför den går runt på platsen och vet inte riktigt vad den vill och tittar upp mot bohyllan hoppar sedan upp i branten lite skymd av kamera stolpen men blir snabbt synlig då den enkelt tog sig upp.
  23:20 Nu är den upp på hyllan igen. Vad lätt det gick när den väl hittade rätt väg.
20130709   Morgonväder:06:00 Klart +14 Solen upp:03:44 ner:22:20 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 49 dagar gamla
  06:30 Honan satt till höger om häcklådan och ungarna var vid det gamla redet.
  15:00 Ligger båda ungarna i skuggan till höger om häcklådan.
  16:22 Nu har ungarna piggnat till och är i och vid lådan där de sträcker på sig och vingar, putsar sig och sitter med hängande vingar i värmen.
  20:15 Upptäcktes troligen den äldre ungen som satt 4-5 m ovanför häcklådan och som flög ner och landade i mitten av häckhyllan.
  20:37 Kom en regnskur och direkt tog båda ungarna upp sina vingar och duschade det såg ut som ett spel inför en parning när båda stog mot varandra vagande med vingarna helt utdragna (Syns mycket bättre på filmen)


©Kalle Bergström

sedan började de att putsa sina kroppar.
  20:55 Den större ungen gick upp till det gamla redet där rallarosen nu var helt nertrampad där den satt på en sten och fortsatte att putsa sig och somnade sedan- den andra ungen sitter och sover innanför stupkanten nedanför.
  21:16 Vaknade den större ungen och gick upp till det gamla redet där den satte sig bekvämt på växtdelarna som en kort stund och fortsatte sedan med putsningen, efter en stund gick den ner till sitt syskon och som vanligt slår de näbbrötterna mot varandra när de kommer inpå varandra-sedan sommnar de igen.
  22:24 Sitter en unge i häcklådan och en vid högra stupkanten och använder sitt tigg/kontaktläte.
  22:51 Var den större ungen vid den högra stupkanten och flög en bit längs med kanten
  22:56 Kom berguvs hanen och gav den ett byte som var vitt och mörkt som ungen försöker ta bitar från och det kan vara en Stenskvätte unge som den försöker svälja med ryggen mot kameran men verkar inte lyckas, den fortsätter och lyckas dela den i flera stycken som den äter och när den är klar tittar den på marken för att se att allt är ätet.
  23:08 Lämnade den större ungen bohyllan, den flög rakt ut utan att tveka i vid den högraste delen av hyllan där förra årtes ungar hoppade ner.
  23:23 Den mindre ungen sitter på den högra stupkanten och spanar i mörkret.
20130708   Morgonväder:05:00 Mulet +15 Solen upp:03:42 ner:22:21 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 48 dagar gamla
  05:00 Båda ungarna kvar på hyllan den mindre sover i häcklådn och den större till höger.
  05:40 Börjar de bli aktiva och båda rör sig kring häcklådan som den estörre tar sig upp på och flaxar med vingarna, hoppar sedan ner till sitt syskon efter stund tar den sig upp på taket igen.
  06:20 Satt den större ungen på taket när det flög något förbi och den gjorde sig stor genom att spänna upp fjäderdräkten och vingarna sedan försöker den mindre ungen att ta sig upp på taket.
    Under dagen har de ofta varit i skuggan bakom häcklådan och varit synliga ibland.
  17:52 Satt båda ungarna på vid den östra stupkanten där de sedan somnade tätt mot varandra.
  19:18 Är de vakna
  19:58 Är de vid gamla redet där den ene går förbi rallaroserna medans den andra trampar ner dem och biter i dem
  20:28 När jag gjorde ett kamerasvep över gruvan blev den lille unge rädd och burrade upp sig, de hör kamerans surrljud.
  22:18 Vaknar ungar till efter ca 2 timmars sömn den ena utanför det gamlaredet och den större på högsta klippan till höger och han flög ner till sitt syskon ca 3 meter, efter en stund börjar båda bita i björkblad på väg till häcklådan, lite senare var de på björkbladen igen (kanske det är insekter på bladen som de äter).
  22:40 Nu tror jag att det är den mindre ungen som är uppe på taket.
20130707   Morgonväder:07:00 Solsken +17 Solen upp:03:40 ner:22:22 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 47 dagar gamla
  07:08 Honan satt på taket och båda ungarna var på den smala delen av hyllan nära stupkanten och det gick upp bakom lite lövsly intill bergväggen där de lade sig och somnade i skuggan.
  07:54 Går den ena ungen och lägger sig bakom gräset till höger om häcklådan.
  08:18 Är båda ungarna i skuggan bakom häcklådan.
  08:40 Är den äldre ungen aktiv och går runt på hyllan,biter på föremål och flämtar i solen och går sedan in i skuggan bakom häcklådan.
    Sent på em satt den större ungen på taket och den mindre nedanför. Solen ger reflexer på kamera skyddet.
  18:38 Flyger ungen ner mot skyddsnätet.
  20:00 Sitter båda ungarna och sover innanför den högra stupkanten där de troligen får mer svalka i värmen.
  20:51 Kom det något flygande framför ungarna på stupkanten som de tittade efter båda två och det var en sädesärla som landade en bit bort som inte gillade dem.
  22:30 Satt båda ungarna kvar.
20130706   Morgonväder:07:00 Solsken +13 Solen upp:03:39 ner:22:24 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 46 dagar gamla
  07:20 Satt den gamla ungen uppe på häcklådan och den yngre låg framför den.
  07:30 Reser sig den mindre ungen som inte halltar.
  07:31 Kommer honan som går in i häcklådan och tittar på marken i båda sidorna där hon troligen tittar efter byten.
  07:34 Går hon ur häcklådan och tittar upp på ungen som sitter på taket sedan flög hon.
  07:44 Hoppade den större ungen ner bakom lådan och efter en stund sitter den tlilsammans med sitt syskon till höger om den.
  07:50 Håller ungarna på med näbbkontakt och kel särskilt den yngre som gör att den större flyttar på sig till baksidan i skuggan och den yngre följer efter med visst besvär efter en stund kom de fram på vänstra sidan om lådan och den ena ungen går fram till nätskyddet där den äter ett fäskt björkblad.
    Under dagen var ungarna i skuggan bakom häcklådan
  19:48 Hoppflög den större ungen ner framför häcklådan vilket den gör flera gånger och den besöker även den högra stupkanten där en fågel passerar några gånger då ungen gör sig stor genom att spänna upp sin fjäderdräkt.När ungen sedan är tillbaka till häcklådan är den andra ungen ute en stund och det är tillsammans på den vänstra sidan under skyddsnätet.
  20:34 Sitter den större ungen på taket och den mindre i häcklådan och vilar
  22:05 Sträcker den stora på sina vingar och börjar putsa sig efter en stund..
  22:39 Sträckte den större på vingarna och hoppflög ner på vänstra sidan och satt en stund vid kanten går in under nätten och ut igen där den bitar av några björkblad.
  22:48 Är den uppe på taket igen och den mindre har suttit i låda hela tiden.
  23:05 Står den större på taket och flaxar så småfjädar yr, hoppflyger när den byter plats några ggr på taket.
  23:09 Flög den ner framför häcklådan och den mindre ungen är nu ute ur lådan ditt den större hoppflyger,den större fortsätter med hoppflygningar på hyllan och den mindre går in i häcklådan igen, den store tar upp saker på marken som den biter i.
  23:16 Sitter den stora vid den högra stupkanten och flaxar, hoppflaxar och var väldigt nära att trilla ner flera gånger tar sig sedan upp till den större stenen utanför det gamla redet därifrån tar den ett jättehopp fram till stupkanten sedan springer den upp till samma sten igen och går in mot gamla redet där den tittar in sedan går den ut till stenarna där den gör ett kort hopp ner mot stupkanten och går rekord långt ner men tar sig upp igen och hoppar till den högraste branten där den glider en bit men lyckas ta sig upp igen.
  23:29 Är den påväg längre ner men vänder upp igen och den använder sitt kontaktläte.
  23:32 Flaxar den mycket och sitter åter på stupkanten och flaxar, det var här som ungarna förra året tog sig ner men de tvekade inte som denna gör,sedan gick den upp till översta hyllan och flög ner till den mittersta stupkanten och gick bort i mörkret mot häcklådan där det nu 23:43 är för mörkt för att se vad som händer.
20130705   Morgonväder:05:00 Mulet +15 Solen upp:03:37 ner:22:25 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 45 dagar gamla
  05:18 Satt den mindre ungen i häcklådan och den större var i gamla redet och i mitten av hyllan satt honan och putsade sig och använde sitt kontaktläte.
  05:57 Sträcker honan på sig.
  06:46 Går honan till det gamla redet där som den andra ungen sitter utanför, hon går längst in i redet och tar upp Brun råtta i näbben som var halväten och börjar gå med det mot häcklådan men halvvägs stannar hon tar bytet i högra klon och går med det lite haltande fram till häcklådan och börjar mata den mindre ungen, bytet har päls och är ljust, hon tar en del bitar själv särskilt innälvorna
  06:58 Kom den större ungen som blev matad direkt sedan lägger hon råttan i den bakre vänstra delen av häcklådan, den mindre ungen håller på med näbben i marken.
  07:04 Går den större ungen fram till honan som nu stog utanför lådan och nafsar henne i sidan så hon flyttar sig en bit från ungen
  07:07 Går den större ungen till den högra stupkanten där den biter på föremål på marken efter en stund börjar den bita i en björkgren sätter sig sedan på stupkanten i mitten av hyllan sedan gick den tillbaka och biter efter saker på marken.
  07:21 Går den större ungen fram till honan och små nyper honan i ansiktet kring näbben som en kelning, den mindre ungen sitter hela tiden i häcklådan och tittar på .
  07:30 Nu sover familjen på hyllan.
  21:28 Sitter den lilla ungen i häcklådan och den stora har just lämnat den högra stupkanten och varit inne i det gamla redet hoppflög sedan till stupkanten och sprang sedan bort till sitt syskon i häcklådan som hela tiden satt och tittade på sen gick ungen runt häcklådan och flaxade upp på taket där den flera gånger flaxar med vingarna men står kvar på samma plats
  21:45 Börjar den mindre ungen flaxa med vingarna i lådan och hoppar ut en stund samtidigt som den större på taket nu har flaxat 8 ggr som blev 12 innan det tog en ev.pause (ett riktigt enegi knippe som förstärker min misstanke på att detta är en hane).
  22:03 Börjar den större ungen att använda sitt tigg/kontaktläte.
  22:11 Sträcker den större en vinge och sitter kvar på taket.
  22:52 Sträcker den större på båda vingarna, efter 6 min gör den det igen och efter någon min den ena vingen.
  22:58 Börjar den stora med vingflax samtidigt som den mindre i häcklådan sträcker en vinge.
  23:00 Hoppar den större ungen ner från taket oc.h går in under skyddsnätet efter 3 minuter flaxar den upp på taket igen och flax hoppar ner igen under nätet och tar sig upp igen på taket och hoppflaxar ner igen och upp på taket igen.
  23:09 Landar en berguv på kameran samtidigt flyger ungen från taket och landar ovanför skyddsnätet och börjar klättra uppåt från hyllan.
  23:11 Flyttade sig den lilla ungen i häcklådan och den verkar hallt vilket jag tyckte även häromdan men inte nämde.
  23:15 Började det att regna och ungen var nu ca 3-4 meter ovanför häcklådan och fortsätter att klättra uppåt med vingflax, är svår att se i mörkret
  23:30 Nu är det för mörkt för att se vad som händer.
20130704   Morgonväder:05:00 Regn +14 Solen upp:03:36 ner:22:26 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 44 dagar gamla
  05:00 Nattens byte en vitaktig fågel.
  05:00 Båda ungarna sitter i den högra delen medans det regnar ute och en vit fågel ligger i den vänstra delen.
  05:35 Kom honan med en vattensork och blev mottagen med vingslag och båda ungarna försökte komma så nära henne som möjligt och den större ungen började äta lite försiktigt på Vattensorken. huvudet satt kvar på bytet vilket är ovanligt, ungen har besvär med att ta bitar från bytet och ger upp det försöket och sväljer sedan bytet helt, din mindre ungen biter på gamla matrester på marken och honan sitter ute i regnet på den flata stene till höger om häcklådan.
  05:51 Använder hon sitt kontaktläte, den mindre ungen somnar och den större tittar ut mot honan.
  05:55 Hoppar den äldre ungen ut i regnet och efter en stund går honan in i häcklådan där hon tar den vitaktiga fågeln och börjar mata den mindre ungen och den större sitter ute i regnet och tittar på och döljer då bytet för kameran, det ser ut som det är en tamhöna som de äter på och den större ungen är ute i regnet och sträcker vingarna upp i luften.
  06:00 Lägger honan resterna av bytet i den högra sidan och går ut ur häcklådan, då går den stora ungen mot henne och nafsar henne i sidan och då flyttar hon på sig.
  06:03 Flög honan och satte sig på stupkanten nedanför första kurvan.
  06:06 Springer den äldre ungen med vingarna uppsträkta fram till den högra stupkanten, biter ofta i föremål på marken, efter 15 min tar den ner sina vingar (då var den duchen klar) börjar sedan använda sitt tigg/kontakt läte.
  06:16 Sprang den äldre ungen tillbaka mot häcklådan och sitt sovande syskon där den skakar av sig vätan, de tafsar på varandra i ansiktena och näbbarna sedan börjar den äldre att putsa sig och sitt ogillande syskon sedan sommnar de men den större ungen vaknar då och då och putsar sin fjäderdräkt.
  06:34 Honan sitter kvar vid stupkanten.
   

Under dagen har ungarna varit till större delen i häcklådan och omkring den men inte så mycket bakom den.
En vit fågel har levererats under dagen och ättits upp.

    I skymningen har det varit full fart på den större ungen som började kvällen med att som vanligt gå väldigt nära honan som gjorde att hon flög till det gamla redet och ungen sprang dit då flög honan iväg och sedan gick ungen tillbaka till häcklådan och tog sig upp på tacket flera ggr. och flaxade med vingarna och hoppflög ner från taket några ggr. innan den gick in i häcklådan och satte sig bredvid sitt sovande syskon
  21:49 Upptäcktes honan ovanför den skarpa kurvan och hon sträckte på en vinge.
  22:15 Sitter den större ungen på den högra stupkanten sedan sätter den sig en bit in efter en stund stilla sittand går den fram till stupkanten och tittar ut över gruvan och upp mot kameran som den hör när jag styr den, den använder nu sitt tigg/kontaktläte och sträcker båda vingarna var för sig.
  22:27 Sträcker den en vinge igen och efter tre ninuter sträcker den andra vingen och efter 1 min båda vingarna samtidigt sedan går den till höger och är rekord långt ner i stupet men vänder åter och går runt mer till höger,plötsligt flyger det något förbi och ungen spänner upp sin fjädrar på samma sätt som vuxna gör för att för visa sig stora
  22:38 Tar den sig högre upp på hyllan med hjälp av lite vingflax
  22:45 Flög den ca 3 meter och landade på stupkanten, efter en stund gick den iväg mot sitt syskon som sitter som vanligt och tittar på ii häcklådan, men den går vidare och in under skyddsnätet som vi låtet bli som en skyddad zon som de kan vara under en bit in.
  22:49 Går den upp på häcklådans tak och flaxar med vingarna men hoppar ner efter 3 min. går sedan fram och tillbaka under nätet och bakom häcklådan.
  22:56 Flaxade den upp på taket igen efter 2 min flög den ner under gallret där den gick fram och tillbaka.
  23:00 Var den uppe på taket igen och efter 3 min flög den ner framför häcklådan.
20130703   Morgonväder:06:00 Mulet +12 Solen upp:03:35 ner:22:27 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 43 dagar gamla
  06:30 Bara en unge synlig i häcklådan och den sov.
  07:24 Upptäcktes den andra ungen i det gamla redet bakom rallarosen där den satt och putsade sig.
  09:20 Inga ungar synliga, de är troligen i skuggan bakom häcklådan.
  12:45 Var en unge i skuggan tillhöger om häcklådan och den andre vid gamla redet.
  13:17 Gick ungen vid det gamla redet tillbaka till den andra ungen vid häcklådan, den heta solen gör att de flämtar mycket.
  22:05 Togs sig den stora ungen upp på häcklådans tak där han flaxade med vingarna och avståndbedömmde medans den använde sitt tigg/kontaktläte och den mindre ungen är inne i häcklådan.
    Den stora ungen satt kvar på taket när det var för mörkt att se vad som hände.
20130702   Morgonväder:06:30 Mulet +15 Solen upp:03:33 ner:22:28 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 42 dagar gamla
    En ljus fågel ligger i den vänstra delen av HL och är en trolig tamhöna.
  06:30 Båda ungarna är i häcklådan.
  07:15 Den mindre ungen sover och den större putsar sig.
  07:56 Sitter honan framför häcklådan och en unge ligger till höger om HL och den andra var bakom.
  08:00 Går honan fram till det vita bytet som är en fågel och börjar mata en unge som kanska snabbt försöker svälja hela bytet men får avbryta och sitter sedan på bytet som den tar bitar från men den äter inte så mycket och lämnar bytet men efter en stund börjar honan stycka bytet och ungen går fram till henne och blir matad några ggr och försöker sedan svälja hela bytet som nog är en tamhöna men den lyckades inte svälja bytet som den lämnar.
  08:10 Går den mindre ungen in bakom HL och honan går in till bytet som hon lämnar till den större ungen som nu försöker svälja för tredje gången samtidigt som den andra mindre ungen står och tittar på och den här gången gick det bra.
  08:25 Flög honan.
    Under dagen hade jag strömavbrott hemma och kunde inte följa vad som hände på häckhyllan.
  22:10 Satt den större ungen på den högra sidan av häckhyllan i kanten mot stupkanten och tittade upp mot troliga förbiflygande fåglar och den märkte när jag vände kameran mot den för då tittade den upp mot den och den använder sitt tigg och kontaktläte, flaxar ibland
  22:29 Sprang den tillbaka till häcklådan satt still utanför en kort stund och forsatte sedan med flax och hopp som den blir duktigare på för var dag och är även duktig på att springa medans syskonet sitter och småsover i lådan.
  22:34 Tog den sig flaxande upp på häcklådans tak, sitter ofra och avståndsbedömmer.
  23:24 Landade en berguv på kameran, ungen sitte kvar på taket och den andra sitter i häcklådans vänstra del.
  23:27 Går den mindre ur häcklådan.
  23:37 Flög berguven som satt på kameran.
20130701   Morgonväder:08:00 Solsken +16 Solen upp:03:32 ner:22:29 Nu gäller sommartid
    Idag är ungarna ca 41 dagar gamla
    Inga byten synliga på morgonen.
  08:24 Satt en unge upp på häcklådan som den hoppade ner från till baksidan-den andra ungen har troligen inte hoppat ner från hyllan ännu för jag kunde inte se den någonstans när jag sökte runt med kameran.
  10:20 Båda ungarna är nu i skuggan på den högra sidan av häcklådan.
  18:18 Båsa ungarna satt till vänster om häcklådan.
  18:25 Börjad den ena unget att använda sitt tigg och kontaktläte.
  ca 22:00 Vaknade ungarna men det var den stora som var mest aktiv med mycket vingflax och flygövningar medans den mindre var kvar i häcklådan och småsov..
  22:43 Var den större på högra hyllans stupkant och sprang hoppade och flaxade, använde sitt tigg och kontaktläte..
  22:50 Var han till baka vid häcklådan igen.
  23:39 Efter att ha gått längst stupkanten och varit väldigt nära att ta sig ner från klippan gick den istället högre och högra upp satt sen stilla en lång stund innan det tog ett hopp på ca 2 meter och landade framför det gamla redet.
  23:41 Är båda vid häcklådan igen.
  23:49 Kom honan med en fågel som hon matade den mindre ungen med i 10 min innan hon flög iväg. enligt R Nieuwland som skickade ett mail om detta.Tack för din Obs.
     
     

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2019-10-04 webbmaster Kalle Bergström