Datum Tid  Fakta
20110330   Morgonväder:06:00 Klart -5C Solen upp:06:29 ner:19:36 Sommartid
  06:00 Upptäcktes berguvshanen i slänten ca 75 m utanför boplatsen
  06:03 Flög han åt höger
20110329   Morgonväder:06:30 Mulet -2C Solen upp:06:32 ner:19:33 Sommartid
  10:20 Upptäcktes berguvshanen på stegens vänstra stag
  20:00 Hade han flugit
20110325   Morgonväder:05:00 Klart -3C Solen upp:05:44 ner:18:23
  18:43 Flög honan rakt ut från boplatsen och satte sig på en sten ca 100 m bort
  18:45 Flög hon åt höger efter att ha använt sitt kontacktläte 2 ggr
20110323   Morgonväder:05:30 Klart +1C Solen upp:05:51 ner:18:18
  18:34 Flög det en berguv från boplatsen åt höger
  18:39 Kom det en berguv från höger och flög in till boplatsen
20110322   Morgonväder:05:30 Halvklart +6C Solen upp:05:54 ner:18:16
    Under dagen har vi skottat fram kamerafästet men det är för mycket is omkring den för att vi ska kunna flytta den nu
  18:32 Flög honan ut från boplatsen åt höger
  18:33 Flög det upp en berguv från gruvans nedre del och landade på kameran
20110321   Morgonväder:05:30 Mulet +3C Solen upp:05:57 ner:18:13 på kvällen var det +9 garder
  05:40 Upptäcktes berguvshanen på fotohyllan, han ropade intensivt i skymningen
  18:34 Hade han flugit
    Har idag varit nere i gruvan för att se om det gick att flytta kameran till en annan plats som ligger snett ovanför den nya häckplatsen och det ser ut att kunna fungera, i morgon kommer Torvald och jag skotta fram den nya platsen och skotta fram kamera fästet som nu ligger under en stenhård snödriva
20110320   Morgonväder:06:45 Klart -9 C ca 0-10 cm snö på bohyllan Solen upp:06:00 ner:18:11
  06:45 Upptäcktes berguvshanen på stegens vänstra stag där han satt hela dagen tills det blev mörkt
  18:38 Flög berguvshonan ut från boplatsen
  18:38:30 Kom hanen flygande längst med branten och landade i snön 50 m. utanför boplatsen
  18:40 Flög hanen åt höger
  18:43 Flög det en berguv nedanför kameran
20110319   Morgonväder:06:00 Klart -6 C ca 0-25 cm snö på bohyllan Solen upp:06:03 ner:18:08
  18:32 Flög honan ut från boplatsenn och landade ca 100 m bort bland stenarna i slutningen
  18:34 Flyttade hon sig till en större sten där hon vände sig åt olika håll troligen mot hanen och använde sitt kotacktläte
  18:36 Flög hon ner till höger
20110318   Morgonväder:05:30 Snöfall -4 C ca 0-10 cm snö på bohyllan Solen upp:06:06 ner:18:06
  18:31 Flög berguvshonan in till redet
  18:32 Landade berguvshanen på kameran
20110315   Morgonväder:05:30 Mulet -10 C ca 0-20 cm snö på bohyllan Solen upp:06:15 ner:17:58
  18:30 Landade berguvshanen på kameran
20110314   Morgonväder:05:00 Mulet +1 C ca 0-25 cm snö på bohyllan Solen upp:06:18 ner:17:55
  06:06 Bröts kontakten med kameran i 3 min
  18:30 Landade en berguv på kameran
  19:15 Har i kväll varit till gruvan och konstaterat att berguvshonan börjat häckperioden på samma plats i gruvgången som förra året och detta skedde troligen den 10 Mars
20110313   Morgonväder:05:30 Mulet -5 C ca 0-25 cm snö på bohyllan Solen upp:06:22 ner:17:53
  18:20 Landade en berguv på kameran
20110312   Morgonväder:06:30 Klart -3 C ca 0-30 cm snö på bohyllan Solen upp:06:25 ner:17:50
    En berguv har besökt bohyllan på fm och släppt några spybollar som ligger på snödrivan
    På fm. har jag besökt gruvan och det är mycket snö även där de häckade förra året men jag kunde inte se någon berguv
  18:23 Landade en berguv på kameran
20110311   Morgonväder:05:00 Mulet -1 C ca 0-30 cm snö på bohyllan Solen upp:06:28 ner:17:48
    Nattens snöfall har gett några cm nysnö på bohyllan
  18:09 Landade en berguv på kameran.
20110310   Morgonväder:06:00 Mulet -1 C ca 0-30 cm snö på bohyllan Solen upp:06:31 ner:17:45
  05:58 Upptäcktes en berguv på den andra fd. telestolpen
  06:05 Flög den mot den västra branten
  06:13 Upptäcktes en berguv på stegens vänstra stag
  10:25 Satt han och ropade i den hårda blåsten
    Mitt på dagen har berguvshonan suttut i snön vid redet enligt spåren i snön
  18:00 Hade han flugit
  18:09 Landade en berguv på kameran samtidigt som det var ett ymningt snöfall med blötsnö
20110309   Morgonväder:06:00 Halvklart -2 C ca 0-30 cm snö på bohyllan Solen upp:06:34 ner:17:43
  18:09 Landade en berguv på kameran och det faller snöblandat regn
20110308   Morgonväder:05:30 Mulet +1 C ca 0-3 dm snö på bohyllan Solen upp:06:37 ner:17:40
  13:45 Upptäcktes en berguv på stegens vänstra stag.
  15:18 Sitter den och ropar
  18:09 Flög berguvshanen efter att ha suttit och ropat länge i blåsten,han flög rakt ner till vänster där han landade på honan genomförde en parning under några sekunder, han satt då flaxande på henne och flög sedan i riktning mot kameran
  18:19 Landade berguvshanen på kameran och honan satt kvar på parningsplatsen i ca 5 min
20110307   Morgonväder:06:00 Mulet -1 C ca 0-3 dm snö på bohyllan Solen upp:06:40 ner:17:38
  10:45 Såg jag berguvs honan sitta högst upp i den västar branten när jag var till gruvan för att se hur snöläget är och där de häckade förra året var det enormt mycket snö
  18:16 Flög en berguv förbi den övre vänstra delen av bohyllan
20110306   Morgonväder:06:30 Klart -4 C ca 0,5-3 dm snö på bohyllan Solen upp:06:43 ner:17:35
  - Ingen berguv upptäckt idag
  17:54 Tappade jag kontakten en stund med kameran och kunde inte se om kameran besöktes
20110305   Morgonväder:06:30 Klart -1 C ca 0,5-3 dm snö på bohyllan Solen upp:06:46 ner:17:32
  18:08 Landade en berguv på kameran
20110304   Morgonväder:06:30 Halvklart -0 C ca 0,5-3 dm snö på bohyllan Solen upp:06:49 ner:17:30
  06:44 Upptäcktes en berguv på stegens vänstra stag
  11:35 Ropade den några ggr
  17:29 Börjar den ropa några ggr i blåsten
  17:46 Börjar den ropa igen, med 10 sek mellanrum
  17:48 Flög den
  18:07:30 Landade en berguv på kameran
  18:37 Skakade kameran igen
20110303   Morgonväder:06:30 Halvklart -2 C ca 0,5-3,5 dm snö på bohyllan Solen upp:06:52 ner:17:27
    Ingen kontakt med kameran
  08:39 Fick jag kontakt med kameran igen
  08:41 Upptäcktes en berguv på fotohyllan och den ropade några ggr
  09:47 Upptäcktes berguvshonan på en hylla ovanför den vänstra delen av bohyllan bredvid rasskyddet


©Kalle Bergström

  12:50 Hade den på fotohyllan flugit
  16:32 Använder hon sitt kontaktläte tre ggr
  18:01 Landade berguvshanen på kameran och honan använder sitt kontaktläte mer och mer
  18:10 Sträcker hon på vingarna och ropar några ggr med 4 sek mellanrum
  18:11 Sitter hon och flaxar med vingarna
  18:11:44 Flög hon upp och satte sig på kameran som står ca 8 meter ifrån denna hylla som hon suttigt på hela dagen och det har varit fantastiskt att se henne sitta där och sova på så nära håll
    Idag har vi haft sässongsrekord på antal kamera besökare med 107 st
20110302   Morgonväder:06:30 Klart -13 C ca 0,5-4 dm snö på bohyllan Solen upp:06:55 ner:17:25
  06:33 Upptäcktes en berguv på stegens vänstra stag
  09:00 Ropade den några ggr
  09:30 Plogades vägen ner i gruvan
  15:44 Satt den och ropade
  16:03 Ropar den några ggr
  17:13 Ropar den med 18 sek mellanrum några ggr putsar sig sedan mellan ropen
  17:18 Ropar med 14 sek mellanrum
  17:39 Ropar med 8 sek mellanrum
  17:45 Sträcker den på vingarna
  17:47 Flyger den åt höger
  18:01 Landade en berguv på kameran
  ca 23:30 Avbröts kontakten med kameran
20110301   Morgonväder:05:00 Klart -12 C ca 0,5-4 dm snö på bohyllan Solen upp:06:58 ner:17:22
  06:21 Upptäcktes en berguv som satt på stegens vänstra stag och ropade
    På fm. behandlades snön ovanför bohyllan som var ½ meter tjock
  17:50 Hade den flugit
  17:58 Landade en berguv på kameran
  18:05:45 Skakade kameran igen
  18:06:15 Skakade kameran igen
   

 

 

 

Uppdaterad 2016-11-02 webbmaster Kalle Bergström