Datum Tid  Fakta
20101231   Morgonväder:08:00 Klart -4 C  Solen upp:09:06 ner:14:54
  - Under natten har det varit besök i redet enligt spåren i snön
  15:51:30 Landade en berguv på kameran
20101230   Morgonväder:08:00 Mulet -11 C  Solen upp:09:06 ner:14:53
  15:50 Landade en berguv på kameran
20101229   Morgonväder:07:00 Mulet -8 C  Solen upp:09:06 ner:14:52
  07:36 Landade en berguv på kameran
  15:51 Landade en berguv på kameran
20101228   Morgonväder:08:00 Klart -14 C  Solen upp:09:06 ner:14:51
    I natt hade jag ingen kontakt med kameran men nu på morgonen fungerar det igen utan omstart!
  14:00 Var jag till Gruvan och tittade efter berguv men kunde inte se någon
  15:49 Landade en berguv på kameran
20101226   Morgonväder:08:00 Mulet -7 C  Solen upp:09:06 ner:14:49
  15:53 Landade en berguv på kameran
20101225   Morgonväder:07:00 Mulet -15 C  Solen upp:09:06 ner:14:48
  15:50 Landade en berguv på kameran
20101224   Morgonväder:08:00 Klart -22 C  Solen upp:09:06 ner:14:47
  15:50 Landade en berguv på kameran
20101223   Morgonväder:07:30 Snöfall -13C  Solen upp:09:06 ner:14:46
  15:49 Landade en berguv på kameran
20101222   Morgonväder:04:30 Klart -23C  Solen upp:09:05 ner:14:46
  15:47 Landade en berguv på kameran
20101221   Morgonväder:06:00 Mulet -18C  Solen upp:09:05 ner:14:45
  08:22 Upptäcktes en berguv på fotohyllan
  08:32 Sträckte den på vingarna
  15:36 Satt den kvar samtidigt som det landade en berguv på kameran
  15:39 Flög den som satt på fotohyllan åt höger
  15:54 Skakade kameran igen
20101220   Morgonväder:08:00 Snöfall -9C  Solen upp:09:04 ner:14:45
    Under natten har det varit ett ljusfenomen som gjort att man kunnat se bohyllan
  ca 14:30- 15:00 Har en berguv besökt redet enligt de nya spåren i snön
  !5:48 Landade berguvshanen på kameran
20101219   Morgonväder:08:00 Snöfall -6C  Solen upp:09:04 ner:14:44
    Under natten har det varit ett ljusfenomen som gjort att man kunnat se bohyllan
  15:43 Landade berguvshanen på kameran
    Under dagen gick det inte att se någon berguv i det kraftiga snöfallet
20101218   Morgonväder:07:00 Mulet -4C  Solen upp:09:03 ner:14:44
    Under natten är det ett ljusfenomen som gör att man kunnat se bohyllan
  15:42 Landade en berguv på kameran
20101217   Morgonväder:07:00 Mulet -4C  Solen upp:09:02 ner:14:44
    Under natten har det varit besök i redet enligt spåren i snön
  08:15 Upptäcktes en berguv på fotohyllan
  08:35 Hade den flugit
  15:40 Landade berguvshanen på kameran
20101216   Morgonväder:08:00 Snöfall -6C  Solen upp:09:01 ner:14:44
  15:44 Landade en berguv på kameran
20101215   Morgonväder:07:30 Halvklart -16C  Solen upp:09:00 ner:14:44
  08:13 Upptäcktes berguvshanen på hyllan vid kurvan
  15:26 Började han att ropa men den var svår sedd i dimman
  15:31:15 Flög han
  15:30:45 Landade han på kameran
  15:31 Skakade kameran igen då han flög ner till redet
  15:33 Satt hanen i redet och ropade med tofsarna rakt upp och ropar med 5 sek mellanrum
  15:41 Började han att putsa sig och ropar nu med 9 sek mellanrum och ökar tempot till 6sek mellanrum
  15:56 Gick det inte att se den i mörktret men i slutet ropade den med ca 20 sek mellanrum
20101214   Morgonväder:07:00 Mulet -9C  Solen upp:08:59 ner:14:44
  07:21 Flög det en berguv förbi bohyllan
  09:00 Upptäcktes en berguv på stegens vänstra stag
  15:41 Landade en berguv på kameran
  15:45 Skakade kameran igen
20101213   Morgonväder:07:00 Mulnande -10C  Solen upp:08:57 ner:14:45
  15:36 Landade en berguv på kameran
20101211   Morgonväder:08:00 Mulet -10C  Solen upp:08:55 ner:14:45
    Under natten har det varit besök i redet enligt spåren i snön
  15:32 Landade en berguv på kameran.
20101210   Morgonväder:07:00 Klart -9 C  Solen upp:08:53 ner:14:46
    Under natten har det varit besök i redet enligt spåren i snön
  07:30 Upptäcktes en berguv i mörkret som satt i mitten av bohyllan, i framkanten
  07:33 Flög den åt höger
  15:43 Landade berguvshanen på kameran
20101208   Morgonväder:08:00 Klart -17 C  Solen upp:08:50 ner:14:47
  15:40 Landade berguvshanen på kameran
  15:48 Skakade kameran kraftigt
  15:52 Skakade kameran igen
20101207   Morgonväder:06:00 Mulet -4 C  Solen upp:08:48 ner:14:48
  15:48 Skakade kameran lite gran
  15:51 Landade en berguv på kameran som skakade kraftigt
20101206   Morgonväder:06:30 Mulet -4 C  Solen upp:08:46 ner:14:49
  10:00 Upptäckte jag en berguv på stegens vänstra stag när jag gick ner i gruvan för att titta till kameran och ta några mått för jag måste göra några justeringar så att kamera kontakten inte brytt så ofta som nu och denna justering kommer att göras nästa gång det blir + grader
  11:00 Nu fungerar kameran på nätet igen
  15:20 Börjar den att putsa sig
  15:48 Landade en berguv på kameran
20101204   Morgonväder:05:00 Muletl -9 C  Solen upp:08:43 ner:14:51
  15:49 Landade en berguv på kameran
  15:53 Skakade kameran igen
  15:55 Skakade kameran igen
  23:00 Kontakten med kameran hade brutits
20101203   Morgonväder:07:30 Lätt snöfall -12 C  Solen upp:08:41 ner:14:52
  15:50 Skakade kameran då berguvshanen landade på den
  15:57 Flög hanen ner till redet där han satt vid snökanten och ropade i mörkret
  15:59 Flög han upp och satte sig på kameran igen
20101202   Morgonväder:06:00 Klart-18 C  Solen upp:08:39 ner:14:54
    Ingen kontakt med kameran på morgonen däför ringde jag en signal till Svante vid gruvan som startade om kameran och modemet
  12:00 Nu fungerar kontakten med kameran igen
    Troligen gillar inte elektroniken i antennen den bistra kylan vilket gör att den måste startas om så ofta men jag ska skaffa en större låda för den så vi kan lägga in elenheten i samma box för den enheten alstrar även värme och den är då bra för elektroniken vid svår kyla
    Under natten eller morgonen har det varit en berguv som besökt redet på bohyllan för det var spåren i snön
  15:46 Landade en berguv på kameran och det var troligen hanen
20101201   Morgonväder:06:00 Klart-16 C  Solen upp:08:37 ner:14:55
    Ingen kamera bevakning på em.
     

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2019-10-04 webbmaster Kalle Bergström