Datum Tid  Fakta
20090331   Väder: Klart +1 C vind 3 M/S SV bara några snöfläckar kvar
  06:35 Upptäcktes berguvshonan i mitten på häckhyllan, i redet droppade det mycket smältvatten
  07:22 Flyttade hon sig närmre redet
  09:13 Gick hon till redet och började undersöka marken med näbben hon böcker intensiv med marken och ibland tar hon upp föremål i näbben som hon försiktigt placerar i framkanten efter ca 35 min lade hon sig på redet
    På em var redet en djup vattenpöl och det är mycket snö kvar som ska smälta ovanför redet
    På em lämnade hon redet för attdet var för blött
  14:40 Upptäcktes en berguv på stegens vänstar stag
20090330   Morgonväder Mulet -4 C vind 0 M/S SO snödjupet på bohyllan ca 0-5 cm
  05:50 Upptäcktes honan på redet, kontaktläte ibland
    Den stannade en bit in på fm (natten var kall och därmed frös det vatten som rann ner i redet och på fm tinade vattnet och redet såg ganska blött ut därför tror jag att honan lämnade boet, mitt på dagen har nu solen börjat skina och ännu mer smältvatten har runnit ner)
  10:50 Upptäcktes en berguv på stegens vänstra stag
  17:58 Upptäcktes berguvshonan på häckhyllan där hon satt på den yttre stenen och tittade sig omkring
  17:59 Flög hon och i redet är det mycket blött
20090329   Morgonväder Dimma 0 C vind 1 M/S O snödjupet på bohyllan ca 0-5 cm
    Sommartiden förskjuter händelserna 1 timme senare än tidigare när du ska gämnföra uppgifterna i dagboken
    Troligen har den det senaste nedebörden gjort marken vid redet för blöt, därför är det nog troligt att det inledande häckningsförsöket har skjutits upp
    Till nästa år ska jag undersöka om man på något sätt kan styra om smälltvattnet så det inte rinner ner vid redet
20090328   Morgonväder Snöfall -2 C vind 1, 1/2M/S SO snödjupet på bohyllan ca 0-6 cm + ca 5 cm nysnö
  04:58 Upptäcktes berguvshonan sitta i redet där hon ropar
  05:00 Går hon upp på snödrivan till vänster och ropar i en min sedan flög hon iväg åt vänster
  05:20 Flög hon ner från kameran till redet där hon sätter igång med att putsa sig i stjärten, lockar med sitt kontacktläte, sedan somnar hon
  17:37 Sätter hon sig utanför boet och lockar
  17:39 Går hon en bit i snön och tar ett vingflax till yttersta stenen där hon sitter och tittar medans hon lockar och putsar sig lite gran
  17:44 Flyger hon upp och sätter sig på kameran
  18:10 Flög hon
    Ingen bevakning
  19:06 Var hon i redet igen i mörkret
20090327   Morgonväder Klart -7 C vind 1 M/S N snödjupet på bohyllan ca 0-6 cm
  05:35 Upptäcktes berguvshonan sitta i redets vänstra del där hon satt och putsade klorna och efter några minuter somnade hon
  06:17 Lade hon sig i redets högra del där hon låg hela dagen och sov mest men ibland så putsade hon sig
  17:20 Började hon med sitt kontaktläte
  17:26 Reste hon sig och gick bort till grästuvan där hon krafsade lite sedan gick hon och lade sig igen men hon fortsätter hela tiden med sitt kontakt läte
  17:45 Tog hon ett vingslag fram till den yttre stenen där hon satt och lockade i det tilltagande snöfallet
  17:53 Flög hön iväg åt höger
20090326   Morgonväder Mulet -5 C vind 1 M/S O snödjupet på bohyllan ca 0-8 cm
  05:35 Upptäcktes en berguv på stegens vänstra stag
  18:20 Flög den iväg
  18:21 Landade berguvshonan i redet hon flämtade
  18:24 Flög hon fram ca 1 meter och satte sig på den större stenen framför redet
  18:25 Flög hon iväg åt vänster
  18:55 Kom hon tillbaka och flög in till redet där hon direkt börjar slita i grästuvan, hon anväder både näbb och klor sedan fortsätter hon att böka på marken kring redet
  19:04 Satte hon sig till vänster utanför redet och efter en stund börjar hon putsa sig
20090325   Morgonväder Klart -14 C vind 0 M/S O snödjupet på bohyllan ca 0-10 cm
    Första dagen som det inte runnit ner vatten uppifrån i redet
  06:10 Upptäcktes Berguvshanen på nedre hyllan
  14:13 Upptäcks berguvshonan på redet, ibland gör hon små kroppsrörelser som upprepas under flera timmar
  15:45 Börjar hon böka med marken i redet och sliter hårt med grästuvan på den vänstar sidan av redet hon håller på i 10 min sedan vilar hon, hon ropar ibland
  16:41 Börjar hon böcka med marken i redet igen och hon håller på i 10 min sedan sitter hon och tittar upp i himlen
  18:24 Piggnade hon till, sträckte på sig och började locka
  18:28 Började hon åter böka med marken i redet, denna gång höll hon på i 3 min sedan började hon med sitt kontaktläte (vilket låter likadant som ungarnas tiggläten)
    Det grävda redet har nu blivit märkbart djupt man kan se att hon nu ligger längre ner än tidigare
20090324   Morgonväder Klart -7C vind 2 M/S NV snödjupet på bohyllan ca 0-15 cm + ca 1 cm nysnö
  19:02 flög det in en berguv och landade i redet i mörkret
  19:05 kom den upp på snödrivan framför redet och lockar
  19:07 flög den iväg
20090323   Morgonväder Snöfall -3C vind 0,5 M/S N snödjupet på bohyllan ca 0-15 cm ca 5 cm nysnö
  05:22 upptäcktes en berguv på den allra översta hyllan ovanför bohyllan dit kameran ej kan zoomas in
  10:50 upptäcktes en berguv på stegens vänstra stag, ropade mitt på dagen, den satt där till em tills det blev för mycket blötsnö
  18:54 flög honan in i redet där hon stannade tills det blev mörkt kanske ännu längre gick ej att se i mörkret
20090322   Morgonväder Mulet -3C vind 1 M/S S snödjupet på bohyllan ca 0-10 cm
  06:35 Berguvshanen upptäcktes på den nedre hyllan vilket är ett mycket långt avstånd från kameran den flög när det blev mörkt
  18:19 landade en berguv på häckhyllans högra sida där den satt stilla i snön
  18:22 flög den iväg åt vänster
20090320   Morgonväder halvklart -3C vind 1 M/S S snödjupet på bohyllan ca 5-10 cm
  07:20 Upptäcktes en berguv på stegens vänstra stag
  17:00 hade den flugit och samtidigt upptäcktes en på klipphyllan ovanför till vänster om häckhyllan
  17:24 Börjar den ropa några ggr
  18:10 Börjar den ropa igen med intervaller om 15-20 sek
  18:17 flög den iväg
  18:33 landade honan utanför redet som hon gick ner till från snödrivan och började böcka på marken
  18:35 kom den upp på snödrivan igen och ropar
  18:37 flög upp och satte sig på kameran
20090319   Morgonväder klart -3C vind 2 M/S NV snödjupet på bohyllan ca 5-20 cm
    Kameran har idag fått en ny adress
  06:08 upptäcktes en berguvs hanen sitta på nedersta hyllan "fd.fotohyllan"
  08:42 Ropar den några ggr och hoppar upp på en hylla till höger som jag inte kännt till tidigare men jag har ibland sett att det varir något där men ej vad vilket gör att man inte kan se den så bra
  09:00 upptäcktes honan högt över bohyllan på en hylla som det inte går att zooma in med kameran där satt hon hela dagen
  18:30 upptäcktes honan på häckhyllan utanför redet
  18:33 flög hon iväg
20090318   Morgonväder klart -1C vind 4 M/S NV snödjupet på bohyllan ca 10-25 cm
  06:00 upptäcktes honan sittande på stegens övre stag
    Mitt på dagen var den borta
  18:38 Landade hon på bohyllan och gick direkt ner till redet där hon lockar
  18:43 satte hon sig på snödrivan utanför redet och lockar
  18:48 flög hon upp och satte sig på kameran
  18:49 flög hon till redet igen
20090317   Morgonväder snöblandat 0C vind 3 M/S V snödjupet på bohyllan ca 20-30 cm
    Kamerans programvara har nu uppgraderats vilket ger en skarpare bild
  06:00 upptäcktes honan sittande på snödrivan utanför redet, hon sover
  06:16 börjar hon att putsa sig viket hon höll på med länge fjäder för fjäder
   

Under hela dagen har det varit för många besökare så det gick inte att sköta kameran däför har jag nu tvingats stänga ner kameran tills vi har hittat en lösning på detta.......fram till dess kommer jag att lägga in bilder och fimsnuttar i dagboken

    På dagen satt hon omväxlande och sov och putsade sig innan hon gick iväg till den vänstra sidan ov hyllan där hon satt fram till 16:55
  16:55 gick hon tillbaka till häckplatsen
  16:59 gick hon ner i redet och kom upp direkt med ett byte som såg ut som en ekorre som hon åt upp, svansen svale hon separat 17:10 hade hon svalt med vis möda den sista halvan av ekorren sedan satt hon stilla en stund innan hon gick iväg på snön men hon sjönk ner djupt och då stannade hon
  18:23 flög hon iväg
2090316   Morgonväder mulet 0C vind 2,5 M/S SV snödjupet på bohyllan ca 20-30 cm
  06:55 Upptäcktes en berguv på stegens övre stag
  hon har ropat spontant hela dagen
15:45 börjar hon ropa mer aktivt
ca 17:45 hade hon flugit iväg
  under kvällen & natten landade berguvarna flera ggr på kamera stolpen
20090315   Morgonväder mulet -1C vind 1,5 M/S N snödjupet på bohyllan ca 20-30 cm
  18:04 landad berguvshonan i redet där hon gör något på marken bakom snödrivan
  18:06 tar hon sig upp på snödrivan med hjälp av vingarna där hon burrar upp sig och sitter på snökanten
  18:19 kontaktläte 4 ggr
  18:28 ropade hon och flög iväg
  18:29 landade hon på kameran
  18:30 landade hon på snödrivan ropar 2 ggr
  18:33 flög hon upp och satte sig på kameran
  18:51 återkom hon till kameran igen i mörkret
20090314   Morgonväder mulet -1C vind 1M/S SV snödjupet på bohyllan ca 20-40 cm
  06:38 upptäcktes en berguv på stegens övre stag
  12:32 sträcker den på vingarna och ropar 8 ggr
  12:36 skakade kameran vilket kan tyda på att en berguv landade på den
  ca 17:00 börjar berguven ropa vid stegen ca 4 ggr
  17:36 började den ropa igen, den ropade 31 ggr med 10-15 sek mellan varje rop
  17:38 upptäcktes en till berguv intill den andra och den såg mindre ut
  17:53 börjar den ropa igen och den ropar 22 ggr
  17:55 ropar nu med 30 sek mellanrum 16 ggr sedan intensivare med 20 sek mellanrum fram till 18:07
  18:08 forsätter den att ropa med 30 sek mellanrum
  18:09 flög den
  18:10 landar en berguv på bohyllan framför redet
  18:18 flög den upp och satte sig på kameran
  18:20 landade den utanför redet och gick in bakom snödrivan
  18:21 kom den ut från redet lockandes
  18:22 flög den iväg
20090312 Morgonväder -10 C dimma 0 m/s  snödjupet på bohyllan är ca 30 - 45 cm
  07:00 Berguvshonan upptäcktes på den vänstra sidan av bohyllan  på den plats där hon ruvade förra året
   
  07:24 Började hon titta sig omkring och lockade 3 ggr
  07:26 Flög hon iväg
  07:27 Upptäcktes en uv på *nedre hyllan men svår att se i dimman
  07:55 Upptäcktes 2 plogande traktorer nere i gruvan, det var nog anledningen till att hon flög iväg
  15:10 Hade hon lämnat nedre hyllan ....hon har besökt hyllan någon gång mellan 16:00 -18:00 då kameran var obevakad
  18:08 Satt berguven på kameran och flög när jag började söka med den
  18:11 Landade uven på kameran igen
  18:20 nu sitter hon på snödrivan utanför boet och lockar tills det blev mörkt
   
   

*Fotohyllan har nu bytt namn till nedre hyllan för det fungerar bättre vid översättning

20090308   Morgonväder -2 C snöfall 2 m/s SO  snödjupet på bohyllan är ca 35 - 45 cm
    Ett av avelsparen i projekt Berguv Dalarna har i dag lagt sig i redet
20090307 Morgonväder -2 C mulet 1m/s O  snödjupet på bohyllan är ca 35 - 45 cm
17:45 En berguv rapporterad av Lars Hansson sittande högt upp i västra delen dit kameran inte når
20090305 Morgonväder -1 C mulet snöbyar 1m/s O  snödjupet på bohyllan är ca 35 - 45 cm
  06:58 En berguv upptäckt på stegens övre stag
08:49 Ropar den några ggr
Ca 17:50 Flög den iväg
20090304   Morgonväder 0 C Snöblandat 1,5 m/s O På bohyllan är det nu ca 45 cm snödjup
  14:00 En Berguv rapporterad högt upp i den västra branten dit kameran inte når
 
   
   
   
   
   

Uppdaterad 2019-10-04 webbmaster Kalle Bergström