Datum Tid  Fakta
20090531   Morgonväder: Klart + 14 C vind 0 M/S
Dag 80   Sedan hon lämnade redet och avbröt det förra häckningsförsöket
    Under dagen bara några korpar i gruvan vilket kan tyda på att något är på gång
  05:30 Upptäcktes berguvshonan sovande till vänster om redet på favoritplaten
  05:45 Hade hon flugit och hanen satt på den yttre stenen, han skett därav den ljusa fläcken mellan två av stenarna
  05:50 Flög han
  06:50 Var en pilfink på hyllan och flög iväg med ett berguvsdun i näbben
  11:15-13:40 Rapporterades berguven från tre olika rapportörer sittande långst ner i gruvan
    Under dagen och kvällen var det ingen kamera bevakning
20090529   Morgonväder: Klart + 5 C vind 2 M/S N
  Dag 78 Sedan hon lämnade redet och avbröt det förra häckningsförsöket
    Under morgonen har det inte varit någon kamera bevakning
  19:15 Upptäcktes stenskvätte hanen på bohyllan han sprang snabbt runt på hyllan och var även nere i redet
  22:48 Landade berguvshonan utanför redet hon flög in uppifrån,ropar när hon står längst in innanför redet ropar var 10:e sek
  22:54 Går hon ner i redet och för näbben över marken en kort stund sedan ställer hon sig bredvid redet och ropar hon går runt flera ggr
  22:59 Står hon i redet och ropar
  23:05 Flyttar hon sig till favoritplatsen där hon sitter nerkuvad en kort stund hon vänder sig ofta verkar rastlös
  23:07 Går hon ner i redet och böckar med fötterna någrqa ggr sitter still en kort stund sedan går hon ur redet verkar vara mycket rastlös
20090528   Morgonväder: Halvklart + 6 C vind 3M/S S
Dag 77   Sedan hon lämnade redet och avbröt det förra häckningsförsöket
  04:33 Upptäcktes berguvshonan bredvid redet på favoritplatsen
  04:57 Rasar det ner småsten uppfrån när korparna sätter sig på hyllan ovanför
  05:00 Landar det 3 korpar på hyllan vilka är mycket närgångna
  05:12 Flög korparna
  05:20 Putsning av stjärtfjädrar, bröstfjärdar, halsfjädrar, ryggen, en vingens insida, utsida och högra klon som visar att den inte är ringmärkt och att det då är honan som sitter här putsar även vänster fot
  05:48 Har den putsat sig klart när en stenskvätte hane landar vid den främre stenen
  06:58 Börjad det att regna och då flyttade hon sig till den högra stenen i regnet
  08:00 ca Hade hon flugit
  15:10 Upptäcktes en berguv på stegens långa stag
  22:28 Landade berguvshonan på den yttre stenen på bohyllan hon gick in till favoritplatsen till vänster om redet och hon ropar var 7 sek några ggr sedan inspekterar hon redet med näbben oc ropar vidare var 7 sek
  22:38 Börjar hon gräva i redet
  22:39 Landar hanen på den yttre stenen medan hona fortsätter att sitta hukad i redet och ropar
  22:40 Flöger hanen mot honan som flyger iväg, och hanen gräver intensivt i redet som han sedan lägger sig och använder kontaktlätet efter ca 40 sek reser han sig och går ur redet och använder kontaktlätet
    Hanen är ljusar än honan på ryggen
  22:51 Hoppar han fram till den yttre stenen där han sitter uppsträckt och spanar
  22:57 Flög han iväg
20090527   Morgonväder: Halvklart + 11 C vind 10 M/S S
Dag 76   Sedan hon lämnade redet och avbröt det förra häckningsförsöket
  05:00 Upptäcktes honan sovande bredvid redet
  07:47 Hade flyttat sig till den främre stenen men gick tillbaka där hon satt tidigare
  11:50 Hade hon flugit
  21:10 Upptäcktes honan i boet
  21:13 Kom hanen och gick fram mot honan som flög iväg då gick han fram till redet och började bearbeta marken en kort stund, nu sitter han och lockropar då och då och som valigt putsar sin fjäderdräkt
  21:43 Han putsade sig så en fjäder släppte den åt han upp, hanen är mer "ribbad i svart " i dräkten på halsen ner mot den bruna bröstkorgen
  21:56 Sover han en stund
  22:03 Lockar/kontaktläte han igen då och då och dåsar vidare
  22:10 Blev han mera aktiv med läten
  22:31 Blir han mer aktiv och vänder sig mot öster och lockar intensivare
  22:40 Flyttade han sig till den vänstra stenen
  22:41 Flög han
  22:41:19 Landade honan på den yttre stenen och gicik in till redet som hon sätter sig bredvid och börjar ropa och är hela tiden mycket vaksam
  22:46 Hoppar hon fram till den yttre stenen
  22:46:50 Flyger hon iväg
20090526   Morgonväder: Mulet, regn till kvällen + 8 C vind 2 M/S SV
Dag 75   Sedan hon lämnade redet och avbröt det förra häckningsförsöket
  22:19 Landade berguvshonan på redet där står hon och ropar bara någon gång och är mycket vaksam hela tiden
  22:27 Går hon ut till den högra stenen efter en minut går hon tillbaka till redet som hon bearbetar en kort stund
  22:37 Går hon ut till den högra stenen igen
  22:39 Flög hon
20090525   Morgonväder: Klart + 4 C vind 2 M/S V
Dag 74   Sedan hon lämnade redet och avbröt det förra häckningsförsöket
  04:40 Landade en berguv på den högra sidan av bohyllan vid björken och det var flera korpar som jagade den, den sitter där och tittar på korparna som flyger förbi, det är fortfarande skugga där
  04:44 Sitter det 3 korpar framför den på hyllan
  04:46 Flög 2, ibland är korparna bara någon dm från berguven
  04:52 Gäspar den två ggr
  05:00 Börjar den att putsa sig
  09:00 Kameran bevakas igen
  09:08 Upptäcktes en berguv på fotohyllan där den satt längst ut i solen
  09:12 Flyttade den sig in i skuggan
  12:10 Hade den flugit
  12:12 Upptäcktes en berguv längst ner i gruvan på den vanliga platsen som är på väldigt långt avstånd från kameran därav den skakiga bilden
  14:34 Hade den flugit
  14:37 Upptäcktes en berguv på fotohyllan
  14:58 Hade den flyttat sig in i hålrummet till höger
  15:21 Var den tillbaka på hyllan igen
  15:37 Flyttade den sig till hålrummet igen
  16:31 Ser man berguven igen
  22:31 Landar berguvshonan i redet och går runt och ställer sig i redet och ropar med 10 sek mellanrum
  22:40 Börjar hon beatbeta marken i redet lite gran sedan sitter hon i redet och fortsätter att ropa med 8-10 sek mellanrum
  22:44 Börjar hon bearbeta marken lite gran innan hon flyttar sig till vänster
  22:47 Landar hanen framför den yttre stenen,honan bearbetar marken längst in och i redet medans hanen tittar på
  22:50 Hanen gick upp till honan i redet då flög honan iväg och hanen börjar bearbeta marken i redet
  22:53 Sitter han och tittar och sträcker sig på längden bredvid redet
  22:55 Hoppar han upp på den främre stenen
  22:56 Flög han till vänster
20090524   Morgonväder: Mulnande regn på fm + 5 C vind 1 M/S N
  Dag 73 Sedan hon lämnade redet och avbröt det förra häckningsförsöket
  04:58 Upptäcktes en berguv bland lövslyet vid betongfundamentet nedanför kurva 2
  05:53 Hoppar den upp på fundamentet och sträcker på sig, sitter nu i solen
  05:57 Flög den mot höger
  06:02 Sitter det 2 korpar på fotohyllan
  22:19 Upptäcktes berguvshonan i redet hon ropar och flämtar och står på redet, ställer sig längst in och ropar
  22:27 Börjar hon bearbeta redet med klor och näbben en kort stund, fotsätter sedan att ropa och flämta och står då still och går ibland runt i redet,hela tiden spanar hon ut över gruvan
  22:30 Sitter nu still längst in och spanar och ropar då och då
  22:43 Flyttar hon sig och luktar i redet sedan står hon stilla igen och ropar
  22:45 Går hon ner i redet och bearbetar marken med klor och näbb ett par gånger tar hon i med näbben så hon trillar
  22:48 Står hon på redet och ropar
  22:49 Springer hon ut från redet och flyger iväg
  22:50 Sitter en hon nedanför den yttre stenen
  22:51 Gå hon in till redet och gräver lite sitter sedan still en stund och försätter sedan att bearbeta marken hon tar nu i rejält
  22:55 Hoppar hon upp på den främre stenen
  22:56 Flyger hon iväg i mörkret
20090523   Morgonväder: Klart/Dimma + 6 C vind 2,6 M/S N
Dag 72   Sedan hon lämnade redet och avbröt det förra häckningsförsöket
  05:42 Upptäcktes honan sitta framför redet på den yttre stenen där hon satt och putsade sig och hon hade lite sol på sig från höger
    Varje gång kameran skakar till på dagarna så är det kråkfåglar som landar på den
  05:29 Den reagera när jag rör kameran så den hör nog något ultraljud ifrån den som vi människor inte kan höra
  05:47 Upptäcker jag att denna individ är ringmärkt med en ring på höger ben
  06:13 Flög hon
  06:14 Upptäks en berguvshonan längt upp till vänster ovanför bohyllan där det just nu är skugga
  06:18 Landar en korp alldeles nedanför den
  06:48 Sätter den sig med ryggen mot solen
  08:40 Hade den flugit
    På dagen ingen kamera bevakning
  15:00 Upptäcktes en berguv som sitter utanför "grottan"
  17:45 Hade den flugit
  21:43 Kom det en stenskvätte hane och sökte föda vid boet
  22:24 Landar en berguv på den yttre stenen på häckhyllan
  22:27 Går den in i redet och börjar grava med fötterna i redets grop samtidigt som den roppar och spanar särskilt till vänster
  22:30 Står den på redet och ropar intensivt sammtidigt som flämtar väldigt mvcke
  22:37 Börjar den bearbeta marken med näbben och efter en min då och då med bena
  22:38 Går den innanför redet och undersöker marken med näbben
  22:40 Går den tillbaka till redets groppen där den gräver och använder näbben för att flytta föremål
  22:41 Går den bakom redet igen och sedan åter till redets groppen som hon fortsätter att bearbeta samtidigt som den ropar, ibland sitter den stilla och tittar ut över gruvan, den sitter still och ropar i 6 min
  22:48 Går fram till grästuvan som den bearbetade intensivt vid förra häckningsförsöket
  22:51 Går den till vänster bakom björken samtidigt som det landar en till berguv på den den högra sidan av redet och då flyger den andra iväg, den nya går då in i redet och krafsar lite gran sedan putsar den en klo lite gran och hoppar fram till den främre stenen
  23:01 Syns den knappt i mörkret
20090522   Morgonväder: Klart/Dimma + 3 C vind 1 M/S S
Dag 71   Sedan hon lämnade redet och avbröt det förra häckningsförsöket
  04:02 Upptäcktes berguvshonan på en ny plats nedanför vägen där alla kråkorna satt i går och hon satt och putsade sig i dimman
  04:10 Ropade hon 6 ggr och var mycket vaksam och vände huvudet ständigt åt flera håll och tittade även mot bohyllan
  04:13 Flög hon mot östra utkiken och följde sedan den övre bergskanten mot sv strax under dimmridån
  07:55 Upptäcktes berguvshonan igen nedanför vägen och nu satt hon i solen vilket är mycket ovanligt och hon sitter just nu och putsar sig och ibland landar någon korp i närheten
  08:31 När en korp landar intill henne blir hon helt stel och sitter och tittar på dem och det är ofta en korp som är väldigt närgången och tillslut gör berguven utfall mot den
  08:33 Hoppar hon ner från betongfundamentet och sätter sig i skydd av lövsly
  08:49 Hoppade hon upp på betongfundamentet igen
  08:53 Flög hon iväg med en korp efter sig
  09:00 Skakar kameran till och en korp har landat på bohyllan och går in till redet forsätter sedan runt på hela bohyllan innanden flyger
  18:28 Visade alla kråkor och några korpar var berguven satt på samma nivå som fotohyllan på andra sidan gruvan, flera kråkor störtdök mot den
  21:38 Flyttade den sig till en klippa några meter längre ut där den sträckte på sig, tittar ofta rakt mot bohyllan, kontaktläte, sitter med ryggen ut mot gruvan
  22:08 Flög den iväg
  22:09 Satt hanen vid boet och när honan landade flög hanen iväg sedan gick honan in till redet som hon undersökte med näbben och krafsade lite med fötterna i marken, sedan hoppade hon fram med ett vingslag och satte sig på en sten
  22:16 Flög hon iväg åt vänster
  22:17 Upptäcktes en berguv på hyllan ovanför kurvan
  22:22 Flög den iväg åt vänster
  22:31 Landade en berguv på kameran
  22:41 Skakade kameran till igen
20090521   Morgonväder: Mulet + 8 C vind 2 M/S SV Regnskurar
  06:50 Korpar håller på med träbitar och stenar nedaför bohyllan,
  10:30 En berguv upptäcktes längst ner i gruvan på den vanliga platsen
  20:10 Flög den
  20:15 Sitter och flyger omkring 34 kråkor nedanför bohyllan och vägen och ser nu i efterhand en berguv sitta på betongfundamentet
20090520   Morgonväder: Mulet + 5 C vind 2 M/S SV regnskurar under dagen
  06:15 Korpar i smågrupper om 3-5 gick runt varandra och utförde en sorts spel där den ena parten nikade med kroppen samtidigt som den flaxade med vingarna detta upprepades ett flertal gånger mellan vissa individer
  06:30 Ingen berguv upptäckt idag
20090519   Morgonväder: Mulet + 7 C vind 0 M/S S
  07:48 Upptäcktes berguven på sin vanliaga plats längst ner i gruvan
  20:48 Flög till den främre stenen
  21:42 Flög den iväg åt höger
20090518   Halvklart + 4 C vind 2 M/S SO på dagen regn
  fm Upptäcktes en berguv längst ner på den vanliag platsen
  19:19 Ropar den några gånger innan den hoppar fram någon meter där den sträcker på sig
  20:05 Hade den flugit
20090517   Morgonväder: Klart + 0 C vind 2 M/S N
  08:41 Upptäcktes en berguv längst ner när det blivit skugga där
  18:58 Flög den iväg mot höger
20090516   Morgonväder: Halvklart + 9 C vind 3 M/S N
  07:27 Upptäcktes en korp sittande på bohyllans kant
  07:31 Upptäcktes berguven längst ner i gruvan och det var många korpar omkring den
  20:40 Hade den flugit
20090515   Morgonväder: Klart + 3 C vind 3 M/S N
  10:35 Hittades berguv längt ner i gruvan på mycket långt håll från kameran och bilden är skakig i den hårda nord vinden
  ca 19:00 Hade den flugit
20090514   Morgonväder: Halvklart + 7 C vind 3 M/S N
  07:05 En korp sitter och putsar sig nedaför kameran i 10 minuter,men ingen berguv funnen idag
    Vädigt mycket korp seglar i branterna vilket är ett tecken på att det inte är någon berguvshäckning för om det hade varit det så hade berguven inte tillåtigt så många korpar inom området
20090512   Morgonväder: Klart + 2 C vind 2 M/S NV
  11:15 Berguvs honan upptäcktes längst ner i gruvan på mycket långt håll från kameran
  21:10 Hade den flugit
  22:00 Upptäcktes berguvs honan sitta utanför redet
  22:04 Flög hon iväg åt vänster
20090509   Morgonväder: Mulet + 6 C vind 2 M/S SV
  07:52 Hittades en berguv långt ner mellan några stenblock och det var korparna som hjälpte mig att hitta den åter igen
    Under fm flyttade den sig till den vanliga platsen långt ner på bergväggen
  19:40 hade den flugit
20090598   Morgonväder: Klart + 4 C vind 2 M/S SV
  08:08 Hittades en berguv längst ner i gruvan på ett mycket långt håll från kameran därav skakningarna
    Under fm hade den flugit
20090506   Morgonväder: Klart 0 C vind 2 M/S SV
  05:55 Korpen var mycket intresserade av något under den stora stenen vid sandområdet som troligen är en berguv längst upp i den NV delen
20090505   Morgonväder: Mulet +2 C vind 2 M/S S Regn hela dagen
  09:00 Upptäcktes en berguv längst ner
  19:55 Hade den flugit
20090504   Morgonväder: Klart +4 C vind 0 M/S N
  06:36 En berguv hittad som satt öppet i mitten med 18 korpar omkring sig som den gjorde utfall springande mot dem, det verkas som om den äter på något för den flaxar till i bland men det är svårt att se för det är på för långt avstånd och den är ibland dold av några stenar
  06:50 Hade den flyttat sig en bit åt vänster och bara några korpar var kvar och berguven gör utfall mot de korpar som blir närgångna genom att ropa åt dem samtidigt som den gör ett halvt vingslag och kastar sig mot dem
  07:06 Flög den
  08:55 Upptäcktes en berguv längst ner i gruvan vilket är ett väldigt långt avstånd från kameran, den stannade till skymningen
20090503   Morgonväder: Klart +4 C vind 2 M/S SV
  06:40 Upptäcktes en berguv längst ner
  20:50 Hade den flugit. Ingen kamera bevakning på em/kväll
20090502   Morgonväder: Klart 2 C vind 2 M/S SV
  19:50 Kameran har inte varit bevakad under dagen men kl 19:50 upptäcktes en berguv absolut längst ner där den kunde svalka sig i värmen
  20:39 Sträckte den på sig
  20:47 Sträckte den på sig och flög direkt
20090501   Morgonväder: Klart +1C vind 1 M/S SV
  21:15 Var vid gruvan från 19:30 till 21:30 för leta efter berguvshonan och 21:15 ropade hon 3 ggr från den södra delen men jag kunde inte se henne
     

Uppdaterad 2019-10-04 webbmaster Kalle Bergström