Datum Tid Fakta
20150530
Väder:Mulnande 06:00 temp +6 Solen upp 03:44 ner 22:06 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 77 sedan det första ägget kläcktes.
 
06:45
Alla tre ungarna sitter på hyllan ovanför grottan.
 
09:45
Alla ungarna har nu lämnat hyllan.
 
11:10
Upptäcktes en vuxen under en klippa alldeles nedanför andra hyllan i den västra delen.
 
11:45
Hade man satt ut hinkar efter vägen.
 
13:24
Flög den vuxna uven som satt ovanför ungarna.
 
13:30
Flög en vuxen berguv förbi hyllan åt vänster.
 
ca 13:50
Sprang ca 50 löpare ner i gruvan och vid 14 tiden gick starten.
 
14:10
Var den vuxna uven som satt närmast ungarna tillbaka,ungarna satt och tittade på löparna men vände sig om när de kom ner.
1.Innan löparna kom ner så satt ungarna så här. 2.När löparna kom ner blev ungarna rädda och vände ryggen mot dem.

©Lars Lagerqvist
20150529
Väder:Halvklart 05:00 temp +5 Solen upp 03:46 ner 22:04 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 76 sedan det första ägget kläcktes.
 
05:00
Upptäcktes berguvshonan på klippan nedanför den raserade stegen, här satt hon hela dagen.
 
20:30
Alla ungarna sitter nu ovanför grottan.
 
22:05
Flög den sista ungen ner i gruvan
20150528
Väder:Halvklart 04:00 temp +3 Solen upp 03:48 ner 22:02 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 75 sedan det första ägget kläcktes.
 
04:00
Upptäcktes en berguv i den nv branten vid sandbranten där den satt på den vanliga platsen under hyllan.
 
04:21
Syns alla ungarna på hyllan ovanför gårdagens plats nedanför stenramlet inte långt från andra kurvan och putsar sig, här satt de större delen av dagen.
 
20:06
En unge sitter lite längre ner än tidigare i dag och närmre vägen där en löpartävling ska passera med start kl.14:00 på lördag.
20150527
Väder:Halvklart 06:30 temp +8 Solen upp 03:50 ner 22:00 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 74 sedan det första ägget kläcktes.
 
06:30
Inga uvar upptäckta med kameran ännu idag.
 
07:11
Ser det ut som det sitter en berguv i den NV delen under klippan vid sandsluttningen.
 
12:05
Upptäcktes alla ungarna på ungefär samma plats som igår där de sitter under under en björk.
 
17:35
Alla ungarna är kvar på samma ställe, en unge har ett svart byte i högra klon som den hoppflyger med och äter av ibland medans syskonen sitter och tittar på.
 
18:23
Levererade honan ett svarvit fågelbyte en bit från ungarna varav en flög dit och tog överbytet och honan flög,samtidigt tar en annan unge over ett byte som en annan unge slutade att äta av även det en fågel.
 
19:45
Sitter honan på ett byte som en unge lämnat kvar och när ungarna ser det flyger två ner till henne på den andra hyllan och två ungar brottas om bytet då flyttar sig honan en bit bort då flyger en unge mot henne så hon flyttar sig och hämtar ett byte som en annan unge övergivit detta sker fyra gånger till och nu handlar det om att ungarna vill ompysslade för det verkar vara mätta och ointresserade av bytena.
 
19:57
Flög honan.
 
20:00
Letar en ung upp ett byte som den går iväg med.
 
22:45
Flög en unge ner mot botten av gruvan.
20150526
Väder:Regn 08:00 temp +8 Solen upp 03:52 ner 21:58 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 73 sedan det första ägget kläcktes.
 
07:39
Sitter det en unge på en hylla nedanför den raserade stegen.
 
07:44
Flög den ner åt höger.
 
11:24
Upptäcktes alla ungarna längst till höger på hyllan nedanför grottan där de duschade i regnet.
20150525
Väder:Regn 06:00 temp +8 Solen upp 03:54 ner 21:56 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 72 sedan det första ägget kläcktes.
 
05:40
Två ungar sitter på hyllan ovanför grottan.
 
17:48
Upptäcktes en vuxen uv på en klippa nedanför den raserade stegen.
 
22:38
Upptäcktes en berguvsunge som landade på en klippa ca 15 m ovanför den grävda skyddsvallens vänstra del och två ungar landade i lövslyet lite högre upp och flög sedan fram till den vid klippan.
20150524
Väder:Mulnande 08:30 temp +8 Solen upp 03:56 ner 21:54 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 71 sedan det första ägget kläcktes.
 
08:30
Kameran fungerar nu igen och en berguv sitter vid regnhyllan.
 
09:00
Hade den flugit.
 
09:06
Var alla ungarna spridda bortom gruvgången med röda korset.En unge äter långsamt på ett byte och den tredje ungen flög åt höger.
 
09:16
Hoppflög ungen med bytet i klorna någon m mot en klippvägg och det såg ut som det var en skata (Pica pica) som var bytet.
  22:12 Flög en berguv från branten ovanför där ungarna varit idag ner mot gruv fordonen.
20150522
Väder:Mulet 06:00 temp +5 Solen upp 04:00 ner 21:49 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 69 sedan det första ägget kläcktes.
 
15:25
Upptäcktes ungarna på den vänstra delen ljusare hyllan ovanför industrigruvans infart.
  * Senare slocknade kameran.
20150521
Väder:Klart 05:00 temp +1 Solen upp 04:02 ner 21:47 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 68 sedan det första ägget kläcktes.
 
21:40
En unge vid det stora steblocket snett ovanför industrigruve nerfarten, flög åt vänster och landade i närheten av skyddsvallen där de sågs igår kväll.
 
21:45
Flög den och en annan unge upptäcktes på skyddsvallen.
 
21:50
Flög den.
 
21:55
Alla tre ungarna sitter nu en bit ovanför gruvingången med röda korset där en unge äter på ett vitt större byte med skinn, kanske en katt.
20150520
Väder:Mulet 04:00 temp +5 Solen upp 04:04 ner 21:45 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 67 sedan det första ägget kläcktes.
 
04:00
Inga uvar sedda ännu idag.
  20:00 Jag och Glenn Costello var vid gruvan och spanade från Oskars lave men motljuset och nätet hindrade oss att se bra.
  20:15 Nu är vi vid Östra utkiken "turist plattformen" framför museet, där vi träffade Hansa Andersson, vi spanade runt och jag hittade på en vuxen uv högst upp i den västra branten.
  ca 20:45 Hittar jag på den andra vuxna uven som kanske är honan mycket längre ner.
  21:45 Kom ungarna flygande och satte sig längst in på den grävda skyddsvallen till vänster om infarten till indutrigruvan, där de flög fram och tillbaka.
20150519
Väder:Mulet 09:00 temp +8 Solen upp 04:06 ner 21:42 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 66 sedan det första ägget kläcktes.
 
08:00
Inga uvar sedda ännu idag.
 
*
Under dagen har Lars Lagerqvist spanat ett varv runt gruvan i regnet men såg inga ungar.
20150518
Väder:Mulet 06:00 temp +4 Solen upp 04:09 ner 21:40 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 65 sedan det första ägget kläcktes.
 
06:00
Inga uvar sedda.
 
*
Eftersök av uvar gjordes på plats på fm, em och kväll, på kvällen upptäcktes en berguv högt upp i västra branten men inga ungar har setts sedan det regnade.
20150517
Väder:Regn 06:00 temp +3 Solen upp 04:11 ner 21:37 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 64 sedan det första ägget kläcktes.
 
06:00
Inga uvar sedda.
 
11:44
Hittade jag på en vuxen berguv i den östra branten där den sitter i ösregnet.
20150516
Väder:Klart 07:00 temp +-0 Solen upp 04:13 ner 21:35 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 63 sedan det första ägget kläcktes.
 
06:45
En unge sitter på samma hylla som igår.
 
08:15
Syns alla ungarna på hyllan för 8:e dygnet och de är bland rasmassorna längst in.
 
08:23
Flög det flera korpar omkring dem.
 
19:47
Hade två ungar flyttat sig till den gråa hyllan till vänster om industrigruvinfarten
 
20:00
Börjar en unge duscha i regnet.
20150515
Väder:Mulet 09:00 temp +6 Solen upp 04:16 ner 21:33 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 62 sedan det första ägget kläcktes.
 
09:00
Honan och ungarna sitter på olika platser på hyllan nedanför grottan.
 
*
Det är nu sjätte dygnet som de sitter på denna hylla.
 
09:46
Flög honan till en av ungarna men blev så uppvaktad så hon flyttade på sig och då tog sig ungarna till henne igen och då flög hon ner till vänster.
 
*
På kvällen flög en unge mer än 20 meter, jag har ännu inte sett dem flyga uppåt.
20150514
Väder:Klart 05:00 temp +6 Solen upp 04:18 ner 21:30 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 61 sedan det första ägget kläcktes.
 
08:12
Två uvar sitter vid grottan.
 
20:14
Alla ungarna sitter på samma kvällshylla som tidigare.
20150513
Väder:Regn 05:00 temp +6 Solen upp 04:21 ner 21:28 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 60 sedan det första ägget kläcktes.
 
04:40
Honan sitter på en "bergsknalle" mellan hyllan nedanför grottan och betongfundamentet, snett ovanför infarten till industrigruvan.
 
05:10
Ungarna synliga lite nedanför där de sågs i gårkväll.
 
20:01
Ungarna är kvar på samma hylla som tidigare.
20150512
Väder:Mulet 05:00 temp +9 Solen upp 04:23 ner 21:25 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 59 sedan det första ägget kläcktes.
 
04:45
Alla tre ungarna sitter på hyllan där de satt i går kväll nedanför grottan och honan. Två i den nedre delen av branten upp mot grottan och en vid den ljusa rörbiten och honan på en sten en bit nedanför.
 
05:11
Är den tredje ungen på väg till de andra ungarna.
 
18:48
Alla tre ungarna sitter i en grupp längre in på hyllan.
20150511
Väder:Mulet 08:00 temp +4 Solen upp 04:26 ner 21:23 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 58 sedan det första ägget kläcktes.
 
04:40
Upptäcktes en berguv utanför grottan där det låg mycket vita fjädrar.
 
21:22
Alla tre ungarna är nu på hyllan nedanför grottan.
20150510
Väder:Mulet 08:00 temp +4 Solen upp 04:29 ner 21:20 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 57 sedan det första ägget kläcktes.
 
-
Inga uvar upptäckta på morgonen.
 
09:40
8 Korpar seglar över området där ungarna sågs igår kväll, ska se om dom avslöjar var ungarna är. En korp hittar ett ljust föremål som den flög iväg med.
 
09:51
Upptäcktes en berguv några m ovanför regnhyllan, även korpen upptäckte den så småningom, här satt den nästan hela dagen..
 
20:55
Ringde Lars Lagerqvist från gruvan och berättade att två ungar sitter tätt tillsammans på hyllan ovanför grottan långt till vänster och jag hittade dem med kameran, han ringde igen lite senare och såg då föräldraparet tillsammans med ett vitt byte som en av dem åt på, de flög tillsammans från regnhyllan ner till området kring nerfarten men plåtrör.
 
21:35
Sågs den tredje ungen flyga ner från branten nedanför grottan och landa på en sten på hyllan nedanför.
 
*
Alla ungarna lever och kan flyga men olika bra, de två äldre håller ihop.
 
21:51
Landade en berguv på kameran.
20150509
Väder:Klart 06:00 temp +2 Solen upp 04:31 ner 21:18 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 56 sedan det första ägget kläcktes.
 
06:32
Sitter det en berguv på regnhyllan i den södra delen av gruvan och det är hanen som satt där hela dagen och när jag var vid gruvan 21:00 satt han kvar.
 
06:49
Två ungar sitter ca 20 m från varandra högt upp ovanför tvära kurvan.
 
19:30
Var jag till gruvan och upptäckte honan högt upp i den västra branten i närheten av sandsluttningen i den högra delen.
 
21:29
Ser jag två ungar tillsammans lite ovanför där de sågs i morse några m ovanför den svarta stenen.
 
21:39
Flög en mer än 6 meter till vänster.
 
21:41
Flög den andra till samma plats där de två nu sitter tillsammans.
 
22:07
De två ungarna var synliga tillsammans men nu är det för mörkt för att se vad som händer.
  * Den unge som blev räddad har nu konstaterats må bra och var ikväll aktiv med sitt syskon, den mindre ungen som nog finns i närheten av sin asyskon klarar ännu inte av att flyga som dem utan förflyttar sig springande och hoppflygande en meter i taget och kan då inte hänga med i syskonens takt.
20150508
Väder:Mulet 06:00 temp +6 Solen upp 04:36 ner 21:12 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 55 sedan det första ägget kläcktes.
 
06:00
Bara den minsta ungen synlig på hyllan där den sover i gamla redet under klippan till höger på hyllan. Honan sitter på favoritplatsen ovanför skarpa kurvan, de två andra ungarna varav en flög ner från hyllan i går kväll syns inte på hyllan eller nedanför, men kan var gömda bakom häcklådan.
Jag åker till gruvan på fm och spanar med tubkikare för att se hur ungen eller ungarna klarat "hoppet".
 
07:13
Hade honan flugit.
 
07:17
Honan sitter utanför räcket på nätet några meter ovanför kamerastolpen och tittar upp mot häckhyllan och använder sitt lock/kontaktläte.
 
*
När jag spanar med kameran i området så ser jag att det varit ett ras vid skarpa kurvan där en hylla som berguvshonan förr ofta satt har rasat.
 
07:37
Flög honan och ungen på hyllan är vaken och flyttar sig lite och somnar om.
 
FM
På morgonen körde jag till gruvan för att spana efter de två ungar som under natten hoppat ner från bohyllan för jag ville se hur dom mådde.
Jag upptäckte honan med en unge i närheten av betongfundamentet nedanför andra kurvan efter en stunds letande med tubkikaren hittade jag på den andra ungen som var instängd under skyddsnätet, efter ett tag fick jag tag i Lars Lagerqvist som var på väg till gruvan och även han konstaterade att ungen inte kunde ta sig ut från nätet, vi fick vänta ett tag innan vi fick tag på rätt nyckel och när vi kom ner i gruvan så kunde vi bara konstatera att vi inte kunde göra något, då tog vi kontakt med personalen vid Världsarvshuset och beskrev situationen och ringde sedan till Falu brandkår som kom dit 11:30 och vi körde ner med flera fordon och en stegbil där två man åkte upp de ca 10 m och klippte loss ungen och lindade in del i en filt efter att jag och killarna gått igenom hur de skulle agera när de tog ner den, väl nere tittade vi på dens vingar som hade lite skavsår på knogarna, den flaxade ivrigt medans de övriga brandmännen tog lite bilder.Alla var förvånade över att den var så stor, sedan släpptes ungen i närheten av den andra ungen och det såg bra ut.
   
Räddningen med stegbilen och uppklippningen av raskyddet ©Kalle Bergström.
   
 
13:20
Honan sitter kvar på hyllan nedanför den raserade stegen, här satt hon hela tiden medans räddningen pågick.
 
16:50
Är ungen under nätgrottan.
 
16:51
Tog den sig upp på häcklådand tak.
 
16:53
Flög den och landade på nätet ovanför nätgrottan och flyttar sig hoppflygande en m i taget neråt och uppåt.
 
17:15
Nu har ungen bara någon meter kvar tills den nått krönet på bergväggen och dit når inte kameran.
 
17:20
Honan sitter inte kvar.
 
21:53
Upptäcktes en unge till vänster om den mörka stenen högt upp i rasbranten ovanför den skarpa kurvan, den förflyttade sig uppåt åt höger där den stannade på en hylla i mörkret.
20150507
Väder:Klart 06:00 temp +2,5 Solen upp 04:36 ner 21:12 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 54 sedan den första ägget kläcktes.
 
06:00
Honan sitter på häcklådans tak, en unge i gamla redet och två vid det högraste lövslyet.
 
06:40
En unge äter en brun råtta i häcklådan ett syskon försöker ta över och lyckas med det men lämnar bytet.
 
13:50
När regnet börjar sitter en unge på taket och två i häcklådan där den ena försiktigt biter på en halv brun råtta.
 
21:44
Två ungar satt längst bort till höger på häckhyllan och en av dem flög ner till höger från hyllan, under dagen kunde man se att en unge kunde flyga ca 5 m på hyllan.
20150506
Väder:Regn 04:40 temp +8 Solen upp 04:39 ner 21:10 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 53 sedan det första ägget kläcktes.
 
04:40
En unge äter en brun råtta som den svalde större delen av på mitten av häckhyllan och två ungar är längst till höger.
 
04:54
Alla ungarna är nu kring häcklådan.
 
20:32
Honan och en unge längst till höger på hyllan, ungen är på honan som flyttar sig längre upp då kommer en till unge som flaxar ihop med den andre ungen och honan flyger då ännu lite högre upp, sedan flyger hon till gamla redet och dit kommer en annan unge som sätter sin klor i honans fötter som då flyger och sätter sig på häcklådans tak.
 
22:00
Bara två ungar kunde ses i skymningen.
20150505
Väder:Dimma 07:00 temp +6 Solen upp 04:42 ner 21:07 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 52 sedan det första ägget kläcktes.
 
07:00
En unge sover i häcklådan där det ligger ett mörkt byte och två ungar längst till höger om lövslyet på en klippa.
 
08:53
Två ungar på taket och en i lådan och honan sitter på den nätade hyllan ovanför skarpa kurvan.
 
20:46
Landade honan utanför häcklådan med en sork som en unge tog, en av ungarna var på henne så hon flög efter en min till hyllan ovanför kurvan.
 
21:37
Nu när det börjar bli väldigt mörkt sitter det två ungar på stupkanten längst till höger på hyllan, det är här som de tidigare kullarna hoppat ner.
 
21:40
Är alla ungarna samlade vid "hopphyllan" i mörkret ser man bara deras ljusa hjässor.
20150504
Väder:Halvklart 06:00 temp +5 Solen upp 04:45 ner 21:05 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 51 sedan det första ägget kläcktes.
 
05:45
Kontakten med kameran fungerar nu utan att vi behövde starta om den manuelt.
 
05:48
Honan sitter utanför det gamla redet och ungarna sover i björkslyet.I häcklådan ligger det två bruna råttor
(Rattus norvegius) .
 
09:53
Alla ungarna är i häcklådan.
 
11:30
En unge håller på och småbiter på en brun råtta (Rattus norvegius) med huvud i häcklådan dit även de två andra ungarna kom.
 
12:55
Det börjar regna, ungarna är i häcklådan och honan kommer gående från gamla redet.
 
13:00
En unge går ut till honan men när ungen börjar bita på henne flyttar hon sig och då kommer nästa unge då går hon in i häcklådan och tar den oätna råttan och alla ungar vill bli matade hon börjar då stycka råttan och efter lite trängsel börjar hon mata en viss unge
 
13:09
Dax för nästa unge att få mat.
 
13:14
Gick hon ur lådan och en unge äter själv.
 
13:38
Går honan in till ungen i häcklådan och bär ut den nu huvudlösa bruna råttan (Rattus norvegius) som hon äter en bit av sedan bär hon in den i häcklådan men ungen är inte intresserad av att äta själv då lägger honan bytet i högra hörent.
 
13:43
Tar sig två ungar upp på taket.
 
17:04
Ungarna och honan är i häcklådan i regnet.
 
17:17
Äter en unge av den bruna råttan (Rattus norvegius).
 
17:29
Flög honan.
 
17:48
Började en annan unge äta på råttan som var övegiven som den inte åt upp, efter en halvtimme fortsatte den att äta.
 
18:09
 
18:58
Honan är i häcklådan och har lämnat ett fågelbyte som troligen är en skata (Pica pica) som är utan huvud och vingar.
 
19:06
Biter en unge på honan som då går ur häcklådan och sätter sig utanför.
 
19:15
Tar en annan unge över bytet med våld och går ut till höger om häcklådan och äter vidare på bytet.
 
21:00
Kom honan gående mot ungarna som satt nedanför gamla redet med en till skata (Pica pica), ungarna sprang och mötte henne vid björkslyet i mitten på hyllan och en unge började äta bytet som inte hade vingar eller huvud.
 
21:24
Sitter det en ung och flaxar i mörkret på den högra sidan av hyllan där alla ungar tidigare har hoppat ner från hyllan.
20150503
Väder:Halvklart 07:30 temp +2 Solen upp 04:47 ner 21:02 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 50 sedan det första ägget kläcktes.
 
07:25
Honan och alla ungarna sitter vid gamla redet under klippan.
 
07:40
Två ungar biter i lövslyet.
 
08:10
Alla ungarna sover vid lövslyet.
  12:03 Alla ungarna är i häcklådan där det är skugga.
    På em. bröts kontakten med kameran.
20150502
Väder:Mulet 05:00 temp +3 Solen upp 04:50 ner 21:00 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 49 sedan det första ägget kläcktes.
 
04:42
2 ungar på högra delen av häckhyllan, dit honan kom men flyttade sig en m. då en unge började bita henne i fötterna.
 
04:46
Flög hon till häcklådan för att leta efter byten men hittade inget, pratade med ungarna och en unge kom till henne och knuffade henne så hon flög till stupkanten nedanför första kurvan.
 
04:51
Var en unge under nätgrottan och bet på den gamla skatan som fortfarande ligger kvar, sedan kom en till unge dit.
 
04:58
Tog sig en unge upp på taket till häcklådan och efter en stund även den andra.
 
05:06
Hoppade en ner från taket.Den minsta ungen är hela tiden i h-lådan.
 
05:35
Hoppar den andra ner från taket. Honan och den tredje ungen sitter vid gamla redet.
 
10:03
Är alla ungarna i häcklådan.
 
10:12
Nu sitter honan på häcklådans tak och sover.
 
13:47
Honan och två ungar sitter nu på häcklådans tak.
 
18:00
En unge i häcklådan och två under grottnätet.
 
20:20
Tre vakna ungar i häcklådan.
 
20:37
Lämnade första ungen häcklådan för nattens aktiviteter.
 
21:50
Mycket vingflax på hyllan.
 
*
En av ungarna klarar av att flyga ca 4 meter nu.En unge sitter och gapar som om den försöker få upp en spyboll som fastnat.
20150501
Väder:Mulet 06:00 temp +1 Solen upp 04:53 ner 20:57 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 48 sedan det första ägget kläcktes.
 
04:10
Alla ungarna sprang omkring och flaxade på hyllan i mörkret.
 
08:34
Det enda synliga var en sädesärla (Motacilla alba) som sprang omkring vid häcklådan.
 
08:57
Upptäcktes ungarna bakom häcklådans stenar på taket där jag kunde upptäcka en mindre rörelse. Honan är inte synlig.(Stenarna ligger på taket för att hålla den på plats när det blåser mycket)
 
11:09
Nu är alla ungarna under nätet.
 
13:15
Var det en sädesärla på besök igen som alla ungarna satt och titta på från nätgrottan.
 
17:30
Alla ungarna sover i häcklådan.
 
19:00
Två ungar uppe på häcklådans tak.
 
19:04
Kom honan med en skrattmås (Larus ridibundus) utan vingar och huvud i klorna som ungen i häcklådan tog, en av ungar på taket flög ner och började bita i honans ben så hon flyttade sig sedan flög den andra ungen ner från taket, ungen försökte svälja hela bytet men misslyckades fortsätter sedan med att stycka det bit för bit medans syskonen tittar på, den äter bytet med ryggen mot syskonen, den får ofta byta plats för att få vara ifred, försöker svälja hela bytet igen men fick ge upp och fortsätter med styckningen, ett syskon försöker ta bytet ifrån den men då försvarar ungen sig och fortsätter att stycka bytet.
 
19:05
Flög honan och det började regna.
 
19:24
Försökte den svälja bytet igen men fick ge upp och fortsatte att sycke bytet och äta det i småbitar, ett syskon försökte äta en bit då flyttade den på sig och försökte svälja hela bytet igen men misslyckades
 
19:31
Lyckades en ung ta maten i från sitt syskon och spran ut utanför lådan och började stycka bytet som den inte kunde svälja hel.
 
19:34
Svalde den hela bytet.
 
19:39
Sprang en unge till mitten av häckhyllan och satte sig vid stupkanten.
 
19:48
Nu är alla ungarna vid det gamla redet.
 
19:49
Sprang en unge till häcklådan där honan var men utan byte snart var det två ungar där.
 
19:52
Ungarna är på honan hela tiden som lämnar h-lådan men då kommer den trdje ungen och honan flyttar lite på sig igen.
 
19:55
Flyger honan till hyllan ovanför kurvan när en unge började bita på hennes ben.
 
21:00
Kom hanen och honan som landade framför häcklådan och en unge fick ett byte som var en brun råtta som den sprang in i lådan och svalde hel, hanen flög direkt och honan efter 2 min, sedan gick ungarna och satte sig på hyllans mitt vid stupkanten
     

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2015-05-30 webbmaster Kalle Bergström