Datum Tid Fakta
     
20150630
Väder:Mulet kl.07 temp +14 Solen upp 03:31 ner 22:30 Nu gäller sommartid
-
Dag 108 sedan det första ägget kläcktes.
 
19:55
Sitter en unge på marken vid borrfordonet.
 
22:51
Sitter det en berguv på vägräcket nedanför södra branten.
20150628
Väder:Klart kl.08 temp +18 Solen upp 03:29 ner 22:31 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 106 sedan det första ägget kläcktes.
 
08:38
Sitter en unge på häcklådans tak och den andra under nätgrottan, efter en stund sitter båda på taket.
 
08:44
Var båda nedanför lådan och gick sedan in i den där den ena krafsar på botten som de vuxna gör.
 
08:50
Springer plötsligt en ut till stupkanten och den andra följer efter där sitter de och flämtar i värmen. 
08:51
Flög en upp och satte sig på kameran.
 
08:54
Flög den andra ungen till vänster ner i gruvan.
 
09:29
Satt en unge på borragregatet och flög sedan bort till gruskanten bortom fordornet.
 
17:39
Upptäcktes två berguvsungar på grinden till schaktet nedanför årets häckhylla där de satt och svalkade sig i skuggan.
 
17:53
Flög den sista av dem åt vänster ner i gruvan.
 
17:58
Landade en berguv lastfordonet.
 
18:00
Landade en till på fordonet och den tredje på borrfordonet det de andra sedan flög.
 
22:17
Sågs en unge landa i stenramlet ovanför nedersta kurvan.
 
22:22
Flög den till vänster och landade på vägräcket, sedan flög den igen till vänster och landade på det långa mjuka föremålet som de höll på med en annan dag och sedan upp på räcket igen.
 
22:25
Landade en till bredvid den, den kom flygande från den södra branten, den första flög sedan åt vänster dit en till flög bakom den som sitter kvar på räcket.
 
22:28
Flög även den sista ungen åt vänster.
 
22:36
Upptäcktes alla ungarna nedaför Östra utkiken längst ner i branten.
20150627
Väder:Halvklart kl.05 temp +10 Solen upp 03:28 ner 22:31 Nu gäller sommartid
-
Dag 105 sedan det första ägget kläcktes.
 
05:04
2 ungar sitter nu vid borrfodonet och använder sitt kontakt/tiggläte.
 
09:52
Alla tre ungarna är nu synliga på fordonet.
  18:58 Alla ungarna sitter på marken vid borrfordonet.
20150625
Väder:Regn kl.08 temp +13 Solen upp 03:27 ner 22:32 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 103 sedan det första ägget kläcktes.
 
08:38
Sitter honan på hyllan nedanför den raserade stegen i den västra branten, här satt hon stor del av dagen.
 
23:30
Landade en berguv på kameran.
20150624
Väder:Regn kl.08 temp +10 Solen upp 03:26 ner 22:32 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 102 sedan det första ägget kläcktes.
 
07:57
Två ungar sitter på borrfordonet där de satt i några timmar innan de flög..
 
10:40
Sitter det en vuxen uv under en klippa i västra branten.
 
18:51
Alla ungarna är nu vid borragregatet.
 
19:11
Flög de till nedre delen av vägen som är solbelyst och fortsatte att flyga omkring vid den nedre delen av vägräcket.
 
19:24
Flög en unge lite högre upp efter räcket där den började springa efter en stenskvätta, efter en stund kom en till unge flygande dit.
20150623
Väder:Mulet kl.04 temp +11 Solen upp 03:26 ner 22:32 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 101 sedan det första ägget kläcktes.
 
09:49
Sitter det en berguv utanför grottan.
 
19:30
Alla ungarna sitter nu på borrfordonet.
 
19:45
Hade två flugit åt vänster
 
21:15
Sitter det en unge igen på borrfordonet.
 
22:41
Börjar den sträcka på vingarna och hoppflög någon m.
 
22:44
Landade en till unge på fordonets tak.
 
23:10
Flög sen sista åt höger.
20150622
Väder:Mulet kl.08 temp +11 Solen upp 03:26 ner 22:32 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 100 sedan det första ägget kläcktes.
 
07:58
Upptäcktes en vuxen berguv i den östra branten där den satt under dagen men flög på em..
 
18:54
Sitter det en berguvsunge på borragregatet längst ner.
 
21:53
Upptäcktes en berguv på vägräcket nedanför södra branten.
 
22:28
Kom en till nerifrån och landade på räcket.
20150621
Väder:Dimma kl.04 temp +7 Solen upp 03:25 ner 22:32 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 99 sedan det första ägget kläcktes.
 
22:19
Upptäcktes en unge på gruvlastarens tak
 
22:24
Flög den åt vänster mot vägräcket nedanför södra delen där det satt en annan unge, de håller på mycket med en trädbit.
 
22:36
Flög en unge åt höger där den tredje ungen satt.
 
23:00
En unge sitter nu på marken och två på räcket.
 
23:03
Flög en unge neråt i gruvan.
 
23:22
Flög en unge från mitten av årets häckhylla.
20150618
Väder:Mulet kl.06 temp +9 Solen upp 03:25 ner 22:31 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 96 sedan det första ägget kläcktes.
 
20:27
Honan sitter nu nedaför första kurvan och hanen nedanför Oskars lave.
 
21:04
Flög honan snett till vänster mot uppfarten och satte sig på vägräcket och flög sedan efter några småflygningar upp i en belysningsstolpe innan den lämnade området.
 
21:45
Lämnade den andra sin spaningsplats
20150616
Väder:Klart kl.07 temp +8 Solen upp 03:26 ner 22:30 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 94 sedan det första ägget kläcktes.
 
22:29
Upptäcktes alla ungarna på kanten till vänster om en av gruvmaskinerna, sedan flög de i omgångar omkring nedersta delen av vägen.
 
23:20
Landade en berguvsunge på stupkanten nedanför första kurvan.
 
23:24
Flög ungen och landade uppe på kameran.
 
23:28
En unge sitter nu på nätet nedanför kameran, den anväder sitt tigg och kontaktläte.
 
23:33
Flög den och landade på en hylla hitom andra kurvan.
 
23:36
Flög den till hyllan ovanför skarpa kurvan där den satt en kort stund och flög sedan tillbaka till den förra platsen där det flög förbi en annan unge..
 
23:44
Flög ungen upp och landade ovanför bohylla utanför kamerans räckvidd
20150614
Väder:Mulet kl.07 temp +9 Solen upp 03:27 ner 22:28 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 92 sedan det första ägget kläcktes.
 
18:23
Nu sitter det en berguv i regnhylleområdet till höger om den vita treck fläcken, flög när det slutade att regna.
 
*
Under kvällen satt ungarna nere på ett av fordonen och honan på nätet nära första kurvan enligt Lats Lagerqvists obs när han besökte gruvan.
 
18:56
Väldigt mycket svalor flyger nu omkring i gruvan.
20150613
Väder:Halvklart kl.07 temp +13 Solen upp 03:27 ner 22:27 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 91 sedan det första ägget kläcktes.
 
21:53
Passerade en unge framför kameran och landade i det gråa området snett ovanför industrigruvans nerfart.
 
21:57
Flög den åt höger och landade ovanför grottan där de två andra ungarna satt.
20150602
Väder:Mulet blåsigt 04:30 temp +10 Solen upp 03:39 ner 22:12 Nu gäller sommartid
 
-
Dag 80 sedan det första ägget kläcktes.
 
14:00
En vuxen sitter snett till höger nedanför den raserade stegen.
 
15:51
En unger sitter på hyllan nedanför.
 
15:53
Flög den i regnet till hyllan bredvid med den större björken efter 2 min flyttade den sig in bakom ett klippblock.
 
17:26
Flög ungen till höger och landade på samma hylla.
 
17:37
2 Ungar syns på hyllan.
 
17:38
Flög alla ner till den ljusare hyllan nedanför.
     

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2019-10-04 webbmaster Kalle Bergström