Välkommen

Smedjan

Nytt

Länkar

Säljes

Blandat

Fauna

Flora

Fåglar

Insekter

Natur

Ljud

OBS! Bilderna är inte skalenliga *= ny Dala art **= från en skänkt samling
Asbaggar-Silphidae

Rödbandad dödgrävare 
Nicrophorus investigator
     

Nicrophorus vespilloides
     

Rödsköldad asbagge
 Oiceoptoma thoracicum
     
Fyrprickig asbagge **                         Dendroxena quadrimaculata      

Stor asbagge

Necrodes littoralis
     

Phosphuga atrata

Phosphuga atrata

Phosphuga atrata
 
       
Ekoxbaggar
Björkblåoxe                                                  Platycerus caprea Björkblåoxe                                                  Platycerus caprea    

Ekoxe
hona stack 69 exp.
Lucanus cervus


Ekoxe
hona stack 24 exp.
Lucanus cervus

Ekoxe
hona stack 34 exp.
Lucanus cervus

Ekoxe
hane
Lucanus cervus

Ekoxe
hane
Lucanus cervus

Noshornsoxe

Sinodendron cylindricum

Noshornsoxe

Sinodendron cylindricum
   
       
 

Liten knotbagge *
Trox scaber 
     
       
 

Fälttordyvel 
Geotrupes stercorarius
     

Skogstordyvel 
Geotrupes stercorosus
     
       
       

Allt material är ©Skyddat Kalle Bergström FOTOSMEDJAN och får ej avbildas eller användas på internet..