Välkommen

Smedjan

Nytt

Länkar

Säljes

Blandat

Fauna

Flora

Fåglar

Insekter

Natur

Ljud

Arter Vetenskapliga namn English Fjäder bilder
Gräsand Mallard Gräsandsvingfjädrar
Snatterand  
Stjärtand Anas acuta Northern Pintail
Bläsand Anas penelope Eurasian Wigeon  
Kricka Anas crecca Common Teal
Årta Anas querquedula Garganey